Phòng, chống tham nhũng

Công khai tài sản, thủ tục hành chính 

Xem với cỡ chữ
(ĐBNDO)- Nói về tham nhũng chúng ta nói quyết liệt, nhưng để thực hiện có hiệu quả thì phải công khai, minh bạch để người dân được biết, giám sát, cùng với đó là những giải pháp cụ thể, những việc cụ thể thì sẽ hạn chế được tình trạng tham nhũng đang diễn ra hiện nay. Đây là ý kiến của ĐBQH Huỳnh Thành Lập.

Những ngày qua vừa diễn ra Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà hội nghị quán triệt, đó là: “Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu”.


Làm thế nào để phòng chống tham nhũng hiệu quả  vẫn là tâm tư của không ít cán bộ, đảng viên, trong đó có các đại biểu Quốc hội.  Đảng, Nhà nước và nhân dân đều quyết tâm chống tham nhũng. Luật phòng, chống tham nhũng ban hành tạo hành lang pháp lý cho cuộc đấu tranh thường xuyên và hiệu lực, hiệu quả hơn. Ngay trong quy định của pháp luật có những yêu cầu quan trọng như kê khai tài sản; đồng thời phải giải trình khi có tài sản tăng lên bất thường để kiểm soát tham nhũng. Phải công khai bản kê khai tài sản ở cơ quan làm việc có những vị trí theo quy định. Đây cũng là một trong các biện pháp phòng chống tham nhũng mà nhiều nước áp dụng chặt chẽ. Việc công khai tài sản vì thế cũng rất quan trọng là căn cứ bước đầu cho kiểm tra, giám sát. 

Vấn đề thủ tục hành chính cũng rất quan trọng. Theo ĐBQH Huỳnh Thành Lập thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng và giám sát của Quốc hội chưa đạt được kết quả như mong muốn. Theo ông trước tiên chúng ta cần phòng ngừa là chính, trong đó cần phải có quy định pháp luật chặt chẽ, công khai thủ tục hành chính. Trước tiên cần nhanh chóng xây dựng “Chính phủ điện tử”, quản lý tất cả các thủ tục hành chính bằng hệ  thống mạng, tránh tiếp xúc giữa người có yêu cầu với công chức, viên chức sẽ hạn chế được đến mức thấp nhất về tham nhũng. Cùng với đó là việc đẩy mạnh phát triển thanh toán điện tử, bằng thẻ từ, trả lương bằng ATM và giao dịch bằng thẻ tín dụng, có như vậy chúng ta mới kiểm soát được dòng tiền, nguồn thu chi…

Nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng phải bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên. Nhận thức sâu sắc là khởi nguồn cho hành động quyết liệt, hiệu quả. Ông Lập cho rằng, thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với lực lượng đội ngũ đảng viên làm nòng cốt cùng với hệ thống mặt trận đoàn thể vào cuộc giám sát,..cùng với đó, là phải kiểm điểm lại việc thực hiện chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng đã thực hiện được hay chưa để tìm ra nguyên nhân, giải pháp khắc phục.

Đảng đã khẳng định trách nhiệm của người đứng đầu;  công khai tính dân chủ ở cơ sở; mỗi cơ quan, đơn vị phải tự kiểm soát;  không ngừng hoàn thiện thủ tục cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện như chính quyền điện tử, cơ quan điện tử, Chính phủ điện tử bằng một hệ thống. Đồng thời, phải tăng cường phân cấp trách nhiệm cho cấp dưới, mỗi cơ quan chỉ cần mỗi người phụ trách, mỗi người phải chịu trách nhiệm rõ ràng về phần việc của mình.

Nói về tham nhũng chúng ta nói quyết liệt, nhưng để làm có hiệu quả tốt thì phải công khai, minh bạch  người dân được biết, cùng với đó là những giải pháp cụ thể, những việc cụ thể thì sẽ hạn chế được tình trạng tham nhũng, đại biểu Lập nhận định. 

Nguyễn Thăng