Cộng hưởng ước nguyện, niềm tin và tự hào

Đúng vào ngày 6 tháng Giêng năm 1946, những giai điệu trong bài hát “Ngày Quốc hội” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã vang khắp phố phường Hà Nội, cổ động không khí ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. 70 năm sau, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - con trai nhạc sĩ Đỗ Nhuận - có sáng tác “Bài ca Quốc hội Việt Nam”, không chỉ như một sự tiếp nối truyền thống gia đình mà còn gửi gắm ước nguyện, niềm tin và lòng tự hào về cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đại biểu Quốc hội Khóa XI, chia sẻ quá tr