Công bố sách "Ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam"