Công bố phổ điểm 9 môn thi tốt nghiệp THPT 

Xem với cỡ chữ
Ngày 26.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm 9 môn thi Tốt nghiệp THPT đợt 1 của gần 981.800 thí sinh. Theo đó, cả nước có 24.555 điểm 10 của tổng 9 môn thi.