Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2021 

Xem với cỡ chữ
Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội vừa có Văn bản số 160/TTKQH-TT về việc công bố Nghị quyết số 02/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2021.

Trong Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ Hai theo quy trình tại một kỳ họp dự án luật, dự thảo nghị quyết sau đây: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Hình sự; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công cơ quan trình là Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, cơ quan thẩm tra là Ủy ban Tư pháp, cơ quan tham gia thẩm tra là Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Chính phủ là cơ quan trình, Ủy ban Tài chính - Ngân sách là cơ quan thẩm tra và Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội là cơ quan tham gia thẩm tra với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa.

Toàn văn Nghị quyết đăng tải trên Báo điện tử Đại biểu Nhân dân: http//www.daibieunhandan.vn).

Nguyễn Vũ