Công bố báo cáo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 và thúc đẩy cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến cấp độ 4 

Xem với cỡ chữ
Chiều 19.10, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và truyền thông và Hội truyền thông số Việt Nam đã tổ chức Công bố báo cáo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 và thúc đẩy cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến cấp độ 4.

Năm 2020 là năm đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá chỉ số chuyển đổi số (DTI) của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cũng là lần đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai khảo sát, thu thập, kiểm tra số liệu báo cáo để phục vụ đánh giá Chỉ số chuyển đổi số qua hình thức trực tuyến tại địa chỉ http://dti.gov.vn. Bộ chỉ số chuyển đổi số gồm 3 cấp: Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh; Chỉ số chuyển đổi số cấp bộ; Chỉ số chuyển đổi số quốc gia.

Theo bảng xếp hạng DTI 2020 cấp bộ cung cấp dịch vụ công, 5 bộ dẫn đầu thì Bộ Tài chính đứng thứ nhất, tiếp theo đó là Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y tế.

Cụ thể, có 100% ứng dụng của Bộ Tài chính được kết nối, chia sẻ qua LGSP; 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đồng thời, trong năm 2020 đã có 99.89% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai báo thuế điện tử; 99,42% doanh nghiệp tham gia dịch vụ nộp thuế điện tử; 96,28% doanh nghiệp hoàn thuế điện tử; hơn 98 triệu hồ sơ xử lý trực tuyến, gần 110 triệu hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý, gần 3,4 triệu lượt truy cập trên cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính. Năm 2020, chỉ số chuyển đổi số cấp bộ không đánh giá riêng theo các trụ cột như cấp tỉnh mà đánh giá chung chỉ số chuyển đổi số của bộ để đảm bảo những tiêu chí đánh giá là tương đồng, phù hợp với đặc điểm của mỗi bộ phụ trách một trụ cột khác nhau. Chỉ số chuyển đổi số cấp bộ cũng gồm 7 chỉ số chính như chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh, trong mỗi chỉ số chính có những chỉ số thành phần khác nhau và trong mỗi chỉ số thành phần có các tiêu chí.

Ở bảng xếp hạng các tỉnh thành, 5 tỉnh thành dẫn đầu chỉ số chuyển đổi số năm 2020 lần lượt là TP Đà Nẵng, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Quảng Ninh và TP Hồ Chí Minh. Năm 2020, việc xác định, đánh giá chỉ số chuyển đổi số các tỉnh, TP trực thuộc trung ương được thực hiện với 3 trụ cột là Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số. Với giá trị 0,4874, TP Đà Nẵng được xếp hạng nhất về chuyển đổi số 2020 cấp tỉnh và giữ vị trí dẫn đầu ở cả 3 trụ cột Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số. Theo Bộ Thông tin và truyền thông, đánh giá trên không gian mạng và đánh giá qua khảo sát chuyên gia, TP Đà Nẵng cũng xếp vị trí thứ nhất ở cả 3 trụ cột trên. Kết quả này phản ánh đúng năng lực của TP. Đà Nẵng qua việc được xếp hạng nhiều năm liên tiếp ở vị trí dẫn đầu các tỉnh thành về chỉ số phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin.

Tin và ảnh: Q.Khánh