Công bố 6 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

Xem với cỡ chữ
Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa có văn bản số 4010/TTKQH-TT về việc công bố 6 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các Nghị quyết được công bố lần này gồm: Nghị quyết số 1032/2020/UBTVQH14 về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tướng của đơn vị thành lập mới ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trực thuộc Bộ Quốc phòng; Nghị quyết số 1034/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1035/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Khánh Hòa; Nghị quyết số 1036/NQ-UBTVQH14 về việc điều chuyển dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động năm 2020 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan; Nghị quyết số 1037/NQ-UBTVQH14 về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Văn Nên; Nghị quyết số 1038/NQ-UBTVQH14 về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Văn Thắng.

Theo Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là Thiếu tướng của đơn vị thành lập mới ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trực thuộc Bộ Quốc phòng đối với Viện trưởng Viện Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; Giám đốc Trung tâm Ứng phó các tình huống khẩn cấp. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30.11.2020.

Trong các Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị: Ông Nguyễn Văn Nên chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Thanh Đồng, kể từ ngày 1.10.2020; phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Khánh Hòa; ông Nguyễn Văn Thắng chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên.

Trong Nghị quyết số 1036/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Điều chỉnh 1.464.765 triệu đồng từ dự toán chi thường xuyên (kinh phí bảo đảm hoạt động được giao năm 2020) sang dự toán chi đầu tư phát triển của Tổng cục Thuế để bố trí vốn thực hiện 176 dự án theo Tờ trình số415/TTr-CP ngày 9.9.2020 của Chính phủ. Điều chỉnh 546.342 triệu đồng từ dự toán chi thường xuyên (kinh phí bảo đảm hoạt động được giao năm 2020) sang dự toán chi đầu tư phát triển của Tổng cục Hải quan để bố trí vốn thực hiện 70 dự án theo Tờ trình số 415/TTr-CP ngày 9.9.2020 của Chính phủ. Giao Chính phủ tiếp tục rà soát các dự án bảo đảm trình tự, thủ tục, hiệu quả đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và Nghị quyết số 84/2019/QH14 ngày 14.6.2019 của Quốc hội.

Toàn văn các Nghị quyết được đăng trên Báo điện tử Đại biểu Nhân dân: http//www.daibieunhandan.vn.

Nguyễn Vũ