Công bố 2 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

Xem với cỡ chữ
Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội vừa có Văn bản số 534/TTKQH-TT về việc công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hai Nghị quyết được công bố lần này gồm: Nghị quyết số 07/2021/UBTVQH15 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Nghị quyết số 08/2021/NQ-UBTVQH15 giải thích khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự.

Theo Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Ba (tháng 5.2022), thông qua tại Kỳ họp thứ Tư (tháng 10.2022). Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công: Chính phủ trình; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì thẩm tra; Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội tham gia thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Theo Nghị quyết số 08/2021/NQ-UBTVQH15 giải thích khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác lấy cắp dữ liệu quy định tại khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự được hiểu là bao gồm cả hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác chiếm đoạt dữ liệu có chứa bí mật kinh doanh, kể cả nghe, đọc, ghi chép, chụp ảnh, ghi âm, ghi hình dữ liệu có chứa bí mật kinh doanh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 14.1.2022.

Toàn văn 2 Nghị quyết đăng tải trên Báo điện tử Đại biểu Nhân dân: http//www.daibieunhandan.vn.

Nguyễn Vũ