Cơ hội tiếp cận với nghệ thuật cho mọi người 

Xem với cỡ chữ
Từ tháng 3 - 5, 12 sự kiện văn hóa nghệ thuật thú vị như triển lãm, trưng bày, biểu diễn rối đa giác quan, chiếu phim, workshop kết hợp nghệ thuật và giáo dục, hay sáng kiến tương tác với nghệ thuật truyền thống sẽ diễn ra tại nhiều địa phương: Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh.

Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện mang tên “Đang diễn ra” (In Progress) do Liên minh châu Âu và Hội đồng Anh đồng tài trợ và do Hội đồng Anh phối hợp triển khai cùng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam.

Trong số các sự kiện có triển lãm đa phương tiện lan tỏa năng lượng chữa lành ‘Úm ba la’, Không gian sáng tạo Old Soul, Đà Nẵng; chuỗi chiếu phim “Như trăng trong đêm: Điện ảnh Việt Nam qua một một góc nhìn” - Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh (TPD), TP Hồ Chí Minh; Tuần lễ Văn hóa sáng tạo Hải Phòng, Không gian Văn hóa sáng tạo Cửa biển, Hải Phòng; Biểu diễn múa rối đa giác quan "Củ lạc và thuyết hắt hơi", Tổ hợp nghệ thuật Mắt trần Ensemble, Ninh Bình...

Chương trình chiếu phim ‘Như trăng trong đêm: Điện ảnh Việt Nam qua một một góc nhìn’ sẽ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh

Một trong những thách thức mà In Progress đặt ra với tất cả nghệ sĩ và cá nhân thực hành sáng tạo là hướng tới các nhóm khó và ít có cơ hội tiếp cận với nghệ thuật, cũng như tạo ra các giá trị hữu hình cho những người trước đây có thể không được hưởng lợi từ hoạt động nghệ thuật. Các dự án được chọn không chỉ tiếp cận những người sống bên ngoài khu vực thành phố lớn, mà còn bằng nhiều cách khác nhau chứng minh nghệ thuật và văn hóa đang trở thành phương tiện hữu hiệu trong việc khám phá, hiểu biết và cải thiện nhiều khía cạnh của cuộc sống cho một hay nhiều đối tượng ở các nhóm tuổi và thành phần khác nhau, góp phần nâng cao nhận thức và hạnh phúc của mọi người.

Thời gian tổ chức các sự kiện sẽ được điều chỉnh phù hợp với tình hình dịch Covid-19. Thông tin về các sự kiện sẽ được cập nhật trên website www.britishcouncil.vn và trang Facebook www.facebook.com/BritishCouncilVietnam của Hội đồng Anh.

Ng. Phương