Có hiệu quả không? 

Xem với cỡ chữ
Bộ Tư pháp đang xây dựng Cổng Thông tin điện tử quốc gia về phổ biến, giáo dục pháp luật. Theo đó, Cổng này được xây dựng nhằm đáp ứng tiêu chí thuận tiện, đơn giản nhưng hiện đại và mang tính tương tác cao; đáp ứng mục tiêu hàng đầu là phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm kiếm thông tin của người dân, doanh nghiệp; đồng thời, cũng hỗ trợ tối đa cho người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong triển khai các nhiệm vụ. Cùng với việc xây dựng Cổng, Bộ Tư pháp cũng sẽ triển khai app thí điểm “VietNam Laws”…
Bộ Tư pháp lấy ý kiến các bộ, ngành về Cổng Thông tin điện tử quốc gia về phổ biến, giáo dục pháp luật​​​​

Hiện nay, có rất nhiều trang thông tin, Cổng điện tử và các app có chung một mục tiêu là phổ biến, giáo dục pháp luật. Lấy ngay Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp thì cũng có vô vàn các thông tin mà đích đến cuối cùng của nó là phổ biến, tuyên truyền pháp luật. Trong Cổng này cũng có link đến các Vụ, Cục chuyên môn của ngành Tư pháp, trong đó có Vụ Phổ biến, tuyên truyền pháp luật. Mở đường link này thấy có nhiều thư mục từ Chính sách pháp luật, Hỏi đáp pháp luật, Bài giảng trực tuyến… đến Tủ sách pháp luật - nghĩa là cũng có các nội dung liên quan đến hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật… Còn ở tại các Cổng của các bộ, ngành địa phương khác thì cũng tương tự. Tuy không có tên gọi đầu mục nhưng đều rất nhiều các hoạt động liên quan đến tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hoặc đều có link dẫn đến trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật. Đơn cử, Cổng thông tin của UBND tỉnh Nghệ An, có link dẫn đến Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật… Hay, Trang thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội thì cũng có link dẫn đến Trang Thông tin tuyên truyền pháp luật…

Như vậy, có thể nói đến thời điểm này có hàng trăm trang thông tin liên quan đến phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Điều đáng nói, thông tin trong các Cổng, trang tin này có nhiều nội dung trùng lặp, thậm chí trang thông tin lấy lại của Cổng thông tin (có hoặc không trích nguồn), mà thông tin này Cổng lại lấy từ các báo!

Vậy, làm thế nào để Cổng Thông tin điện tử quốc gia về Phổ biến, giáo dục pháp luật thực sự cần thiết đối với người dân và doanh nghiệp, cũng như các cơ quan chức năng. Cho đến nay chưa có một đánh giá nào về hiệu quả của các Cổng, trang trên đối với hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Có lẽ vào thời điểm này các bộ, ngành chỉ hướng đến việc có nhiều kênh cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận pháp luật chứ chưa chú trọng đến tính hiệu quả của nó? Ai đã truy cập vào các Cổng, Trang đó, mục đích là gì, nội dung nào được tìm kiếm nhiều nhất? Cổng, Trang đó đã đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm, giải đáp pháp luật của người dân, doanh nghiệp chưa?.

Đình Khoa