Cơ cấu đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng 

Xem với cỡ chữ
Diễn ra từ ngày 25.1 đến 2.2, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên trong cả nước tham dự.