Ứng dụng công nghệ để thu thập rộng rãi kiến nghị cử tri

- Thứ Sáu, 25/11/2022, 06:07 - Chia sẻ

Chú trọng lắng nghe thực tiễn để kịp thời giám sát, chất vấn, giải trình, đối thoại, có kiến nghị đối với những vấn đề bức xúc, cử tri và đại biểu quan tâm, đặc biệt là các vấn đề cử tri kiến nghị, phản ánh nhiều lần nhưng chưa được trả lời, giải quyết thỏa đáng; khuyến khích đại biểu HĐND tỉnh lựa chọn các vấn đề quan trọng, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân đưa ra chất vấn; phối hợp, đổi mới hình thức TXCT phù hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số để thu thập rộng rãi các ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bến Tre khảo sát chuỗi sầu riêng và chuỗi chôm chôm tại huyện Chợ Lách - ảnh TRẦN NHỰT
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bến Tre khảo sát chuỗi sầu riêng và chuỗi chôm chôm tại huyện Chợ Lách. Ảnh: Trần Nhựt

​Đó là những kết quả nổi bật sau hơn 1 năm thực hiện Kế hoạch số 78-KH/ĐĐHĐND ngày 27.8.2021 nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh Bến Tre Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kế hoạch xác định rõ những khâu trọng tâm, đột phá trong từng nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ, tiếp tục nâng chất, nâng tầm cơ quan dân cử địa phương.

Đặc biệt quan tâm các vấn đề cử tri kiến nghị, phản ánh nhiều lần

Điển hình, trong tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh: chấn chỉnh công tác xây dựng và ban hành nghị quyết, bảo đảm các nghị quyết ban hành đúng quy định pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế, tạo cơ sở pháp lý thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra.

Kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh Bến Tre xác định rõ, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh chú trọng lắng nghe thực tiễn để kịp thời giám sát, chất vấn, giải trình, đối thoại, có kiến nghị đối với những vấn đề bức xúc, phát sinh mà dư luận xã hội, cử tri và đại biểu quan tâm, đặc biệt là các vấn đề cử tri kiến nghị, phản ánh nhiều lần nhưng chưa được trả lời, giải quyết thỏa đáng. Phương châm là kịp thời nắm bắt vấn đề, thường xuyên cập nhật, làm rõ trách nhiệm, phối hợp tìm ra giải pháp. Hàng năm, HĐND tỉnh giám sát 2 chuyên đề/năm. Đây được xem là điểm nhấn nổi bật, làm đa dạng thêm hình thức giám sát, tương tác, lắng nghe và giải quyết các vấn đề bức xúc của cử tri.

Đối với hoạt động chất vấn tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh khuyến khích các đại biểu HĐND tỉnh lựa chọn các vấn đề quan trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân đưa ra chất vấn. Đại biểu có thể gửi trước hoặc đặt câu hỏi chất vấn trực tiếp tại hội trường. Cá nhân trả lời phải nắm toàn diện, bao quát lĩnh vực, chức trách, nhiệm vụ được giao. Người chất vấn và trả lời thể hiện tinh thần trách nhiệm, cầu thị, xây dựng văn hóa tranh luận nghị trường phù hợp…

Thường trực HĐND tỉnh luôn chủ động chuẩn bị nội dung phiên họp kỳ hàng tháng trên cơ sở: UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành rà soát các nội dung thường xuyên cần trình xin ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh, có Tờ trình đăng ký với Thường trực HĐND tỉnh. Các Ban HĐND tỉnh qua giám sát, khảo sát, lựa chọn nội dung đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh hoặc đề nghị tổ chức phiên giải trình, chất vấn tại phiên họp. Các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh qua giám sát, TXCT, tiếp công dân, nếu có vấn đề cử tri phản ánh, bức xúc liên quan đến thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp tỉnh, chủ động đề xuất Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình hoặc chất vấn tại phiên họp. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ động đề xuất, tham mưu các nội dung, giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh.

Tăng cường phối hợp tiếp xúc cử tri

Đổi mới hoạt động TXCT của đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Bến Tre phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND tỉnh theo Quy chế phối hợp công tác đã ký giữa 4 cơ quan tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh TXCT thường lệ và tiếp xúc chuyên đề khi cần thiết. Giám sát chặt việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tăng cường phối hợp TXCT giữa ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, giảm thời gian đi lại nhiều lần cho cử tri. Nghiên cứu đổi mới hình thức TXCT phù hợp với điều kiện hiện nay, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số để thu thập rộng rãi các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Xác định hoạt động tiếp công dân là công việc rất quan trọng, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó, quy định rõ việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Thường trực, đại biểu HĐND tỉnh. Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh bố trí công chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh vào ngày thứ tư hàng tuần để tiếp nhận xử lý đơn, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo luật định; giải thích, động viên công dân chấp hành các quyết định đã có hiệu lực pháp luật và theo dõi việc giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân. Với cách làm này, hiệu quả tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh được nâng lên rõ rệt; việc giải quyết những vụ việc của công dân được đẩy nhanh tiến độ.

TRẦN NGUYÊN