Thực thi Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân - những kết quả nổi bật

Truyền hình trực tiếp, thảo luận sôi nổi tại các phiên giám sát chuyên đề

- Thứ Sáu, 27/10/2023, 07:17 - Chia sẻ

Các phiên giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh Đắk Lắk được truyền hình trực tiếp, đại biểu HĐND tỉnh tham gia thảo luận, tranh luận sôi nổi, HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề. Qua giám sát, HĐND tỉnh đã nêu những kết quả đạt được và thẳng thắn chỉ ra tồn tại, yếu kém trong quá trình quản lý, điều hành, thực thi Hiến pháp và pháp luật của các cấp, ngành ở địa phương liên quan đến chuyên đề giám sát.

Chú trọng khảo sát thực tế, gặp gỡ cử tri

Điểm nhấn sau 7 năm thực thi Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là HĐND tỉnh đã tiến hành 7 phiên giám sát chuyên đề tại các kỳ họp của HĐND tỉnh. Các phiên giám sát chuyên đề được truyền hình trực tiếp, đại biểu HĐND tỉnh tham gia thảo luận, tranh luận sôi nổi, HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề. Trong đó, kiến nghị nhiều vấn đề yêu cầu các cấp, ngành tổ chức thực hiện nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế; được cử tri, Nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Qua giám sát, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã nêu những kết quả đạt được và thẳng thắn chỉ ra tồn tại, yếu kém trong quá trình quản lý, điều hành, thực thi Hiến pháp và pháp luật của các cấp, ngành ở địa phương liên quan đến chuyên đề giám sát.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh Đắk Lắk giám sát việc đổi mới hệ thống tổ chức; quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tại UBND huyện Krông Ana - ẢNH PHƯƠNG AN
Đoàn giám sát HĐND tỉnh Đắk Lắk giám sát việc đổi mới hệ thống tổ chức; quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tại UBND huyện Krông Ana - Ảnh: Phương An

Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức được 8 cuộc giám sát chuyên đề. Ngoài xem xét các báo cáo, làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan, các đoàn giám sát đi khảo sát thực tế và gặp gỡ cử tri. Nội dung giám sát thiết thực, phản ánh những vấn đề cử tri quan tâm, đang nổi cộm tại địa phương, báo cáo kết quả giám sát được đại biểu HĐND tỉnh thống nhất cao. Thông qua giám sát, khảo sát đã đánh giá đúng kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cấp, ngành; kiến nghị những biện pháp, giải pháp cụ thể nhằm phát huy tính tích cực, chấn chỉnh kịp thời các sai sót, khuyết điểm trong quá trình thực hiện, góp phần thực hiện tốt chính sách, pháp luật và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của địa phương.

Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 4 phiên giải trình về: trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công và công tác thu hút, xúc tiến đầu tư trên địa bàn; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn; triển khai, thực hiện một số dự án trên địa bàn; tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị vật tư y tế và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân (đất nông nghiệp và đất ở) và chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021. Các phiên giải trình diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, mang tính đối thoại, tranh luận, trên tinh thần trách nhiệm và xây dựng.

Lồng ghép giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị

Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tổ chức khảo sát, giám sát việc tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, thường xuyên theo dõi công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của UBND, Thanh tra và các cơ quan có thẩm quyền, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh. Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh đã tổ chức 40 cuộc giám sát liên quan đến các lĩnh vực khác như: đất đai, tài nguyên môi trường, công tác tài chính, xây dựng cơ bản, quản lý đô thị... đều lồng ghép giám sát nội dung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri; tổ chức 3 cuộc giám sát chuyên đề đối với việc giải quyết một số vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp chưa được giải quyết dứt điểm và giám sát việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh.

Định kỳ tại kỳ họp HĐND giữa năm và cuối năm, các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh về giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân. Thường trực, đại biểu HĐND tỉnh giám sát thông qua các báo cáo của UBND tỉnh về giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ảnh của công dân, trường hợp cần thiết thì tổ chức khảo sát trực tiếp để đánh giá việc triển khai và kết quả thực hiện của UBND tỉnh.

Qua giám sát, Thường trực, các Ban và địa biểu HĐND tỉnh đã có nhiều kiến nghị trực tiếp với UBND tỉnh và các cấp, ngành liên quan nhằm giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện phức tạp kéo dài ở địa phương. Đối với những vụ việc khiếu kiện kéo dài, có văn bản đôn đốc nhắc nhở hoặc xuống cơ sở để xem xét thực tế, tiến hành chất vấn trực tiếp, đối thoại với cơ quan, cá nhân liên quan đến vụ việc để nghe các cơ quan có thẩm quyền báo cáo kết quả giải quyết.

BẢO QUYÊN