Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh dự Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Giang

- Thứ Năm, 04/04/2024, 18:16 - Chia sẻ

Sáng 4.4, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh Khóa XIX từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh dự và phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thu Hồng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Dương Văn Thái; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương; cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố…

Lần đầu tiên tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thu Hồng nhấn mạnh: Hội nghị được tổ chức để đánh giá toàn diện tình hình triển khai, thực hiện các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kịp thời đôn đốc, xem xét, xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh. Tăng cường phối hợp, tạo sự đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan trong triển khai các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX đề ra…

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh dự Hội nghị đánh giá tình hình triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Giang -0
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thu Hồng phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng thời, đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, lần đầu tiên được tổ chức, thể hiện tư duy đổi mới, sáng tạo trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh, chất lượng ban hành các nghị quyết, bảo đảm các nghị quyết thật sự phù hợp với thực tiễn và sớm đi vào cuộc sống.

Với tinh thần cốt lõi của hội nghị nhằm thực hiện gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng, ban hành nghị quyết với tổ chức, thực hiện nghị quyết, bảo đảm nghị quyết được thực hiện công bằng, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả và có tác động rõ rệt trong cuộc sống. Để hội nghị đạt được kết quả tích cực, đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, nghiêm túc; phát huy trách nhiệm, tích cực tham luận, phát biểu với tinh thần khách quan, thiết thực.

Các báo cáo, tham luận cần đánh giá cụ thể, khách quan tình hình tổ chức, triển khai, đặc biệt là tác động của các nghị quyết do HĐND tỉnh Khóa XIX ban hành; thẳng thắn nêu rõ những khó khăn, vướng mắc; đồng thời, kiến nghị, đề xuất giải pháp khả thi, nhằm tiếp tục tăng cường sự phối hợp, đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc đưa các nghị quyết của HĐND tỉnh vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thu Hồng đề nghị.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh dự Hội nghị đánh giá tình hình triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Giang -0
Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem Phóng sự về kết quả hoạt động của HĐND tỉnh Bắc Giang Khóa XIX từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay.

Quyết sách “đúng”, “trúng”

Trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện các nghị quyết do HĐND tỉnh Khóa XIX ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn khẳng định: Các chính sách được ban hành rất “trúng”, “đúng” với yêu cầu phát triển của tỉnh. Đó đều là những quyết sách xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, hướng đến mục tiêu cao nhất là tạo ra chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, khơi dậy nội lực, phát huy tiềm năng, lợi thế góp phần phát triển nền kinh tế chung của tỉnh; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên, chính sách an sinh xã hội được bảo đảm. Từ đó, hình ảnh, vị thế của Bắc Giang ngày càng được khẳng định.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh dự Hội nghị đánh giá tình hình triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Giang -0
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn trình bày báo tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả tích cực, theo UBND tỉnh, một số nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành, đã có triển khai trên thực tế nhưng tác động, hiệu quả chưa rõ hoặc còn một số tồn tại, hạn chế. Để việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết ngay sau khi được ban hành, cần giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân chủ trì triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả. Tập trung đôn đốc việc giải quyết các nội dung có tính chất bức xúc, ảnh hưởng đến đời sống người dân, được nhiều cử tri quan tâm, như các vấn đề về đất đai, môi trường, y tế, giáo dục, an sinh xã hội; các nội dung, chính sách mang tính thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chú trọng thông tin phản hồi của các cơ quan, cá nhân, tổ chức chịu tác động, để kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định chưa phù hợp, bảo đảm nghị quyết HĐND phát huy hiệu quả thiết thực.

Đề nghị HĐND, các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục đồng hành với UBND tỉnh từ khâu bắt đầu lập đề nghị xây dựng nghị quyết để thống nhất quan điểm, nội dung trong quá trình xây dựng chính sách; tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực để phát hiện những vấn đề bất cập, hạn chế khi thực hiện nhằm kịp thời điều chỉnh, bổ sung thay thế - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn khẳng định.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các tham luận của Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND thành phố Bắc Giang; Sở Tài chính… để làm rõ hơn công tác tham mưu xây dựng nghị quyết, kết quả triển khai nghị quyết và công tác giám sát việc thực hiện các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành.

Tiếp tục đổi mới tổng thể, đồng bộ

Dự và phát biểu hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao HĐND Bắc Giang là tỉnh đầu tiên của cả nước tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay.

Đồng thời nhấn mạnh, với những kết quả đạt được, sự quyết tâm, nỗ lực, tin tưởng rằng hoạt động HĐND tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục được đổi mới một cách tổng thể, đồng bộ với chất lượng, hiệu lực và hiệu quả mới, tiếp tục khẳng định thật vững chắc vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của người dân địa phương. Tiếp tục xây dựng một Bắc Giang phát triển vượt trội, trật tự, kỷ cương, an toàn, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh dự Hội nghị đánh giá tình hình triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Giang -0
Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thu Hồng nhấn mạnh: 2024 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Năm có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã được đề ra trong cả nhiệm kỳ. Trong bối cảnh tình hình thế giới bất định và khó lường, việc tổ chức, triển khai các giải pháp đồng bộ để phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra, đòi hỏi nỗ lực cao hơn, quyết tâm lớn hơn và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa giữa các cơ quan, tổ chức nhằm đưa các nghị quyết của HĐND tỉnh vào cuộc sống, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh…

Do đó, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan của HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương chấp hành nghiêm túc, kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy. Trong đó, tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 64-KL/TW, Kết luận số 65-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 103/2023/QH15 của Quốc hội gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 307-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ lãnh đạo năm 2024 và Kết luận số 247-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Thường trực, các Ban của HĐND chủ động phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan chủ động chuẩn bị từ sớm, bảo đảm chất lượng các nội dung văn bản và tổ chức thành công các kỳ họp của HĐND để xem xét, quyết nghị, ban hành các nghị quyết bảo đảm tính khả thi, có tính dự báo cao, đúng quy định pháp luật. Chủ động tiếp cận sớm các dự thảo nghị quyết, xin ý kiến đối tượng chịu tác động, đối chiếu, rà soát những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn để thẩm tra dự thảo nghị quyết, tham dự các Hội nghị phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ tỉnh; chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan thống nhất về chương trình, thời gian, nội dung và thời hạn gửi tài liệu kỳ họp…

Nguyễn Ánh - Trần Thu
#