Kỳ vọng Diễn đàn Kinh tế - xã hội Việt Nam 2022

Tiếp tục hoàn thiện tư duy chiến lược, giải pháp tổng thể

- Chủ Nhật, 18/09/2022, 06:13

Tin tưởng sâu sắc vào kết quả của Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022 với chủ đề “Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững”, các đại biểu địa phương cho rằng: Việc tổ chức Diễn đàn thể hiện rõ tinh thần "chủ động thích ứng và chủ động hóa giải yêu cầu từ cuộc sống”. Đồng thời, kỳ vọng trên cơ sở những phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện sẽ giúp lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp nhận được nhiều thông tin quý giá để tiếp tục hoàn thiện tư duy chiến lược và giải pháp tổng thể, biện pháp cụ thể thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững hơn; là căn cứ quan trọng cho Quốc hội có những quyết sách phù hợp, đồng thời giám sát, đồng hành với Chính phủ trong quá trình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước.

Phó trưởng Đoàn chuyên trách ĐBQH tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Trí:
Kênh thông tin quan trọng hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp

Tiếp tục hoàn thiện tư duy chiến lược, giải pháp tổng thể

Trước yêu cầu khôi phục và phát triển đất nước hiện nay và trong thời gian tới, một trong những vấn đề đặt ra là Đảng và Nhà nước ta cần có những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, cũng như xây dựng hệ thống luật pháp làm sao vừa phù hợp với xu thế phát triển của thế giới, vừa đáp ứng với tình hình kinh tế - xã hội của nước ta sau đại dịch Covid-19 với nhiều biến động và thay đổi trên phương diện tầm nhìn và cách thức hành động.

Vì vậy, Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022 với chủ đề “Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững” có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm bổ sung luận cứ khoa học, thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, tham vấn các chuyên gia trong và ngoài nước. Đây cũng là kênh thông tin quan trọng giúp chúng ta tiếp cận những quan điểm mới cả trên phương diện khoa học và kinh nghiệm thực tiễn. Từ đó, có cách nhìn bao quát, toàn diện hơn trên cơ sở những dự báo, phân tích có luận cứ khoa học và thực tiễn để hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với xu thế phát triển của thế giới và tình hình thực tiễn của đất nước; đồng thời, xây dựng hệ thống pháp luật hoàn thiện, tiên tiến, sát với cuộc sống, tác động mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững hơn.

Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Dũng: Kỳ vọng, tin tưởng sâu sắc từ kết quả của Diễn đàn

Tiếp tục hoàn thiện tư duy chiến lược, giải pháp tổng thể

Có thể thấy rằng, trước những khó khăn của sự biến động về kinh tế - xã hội trên thế giới và Việt Nam; bởi tác động trực tiếp khách quan từ tự nhiên như đại dịch Covid-19 diễn ra trên phạm vi toàn cầu làm đảo lộn, đe dọa sự tồn vong của nhân loại, trong đó có nước ta; thiên tai bão lũ ở cấp độ bất thường diễn ra nhiều nơi, trong đó trận lũ lụt 2020 mang tính thế kỷ thách thức, làm thay đổi ý thức con người trong quan hệ với tự nhiên. Mặt khác, những khó khăn, thách thức của nền kinh tế - xã hội thế giới và từng quốc gia còn do chính sự tranh giành quyền lực chính trị giữa các nước lớn trong trật tự chính trị an ninh kinh tế toàn cầu dẫn đến xung đột, thi hành các chính sách phi thị trường, bao vây, cấm vận, áp đặt các rào cản làm phá vỡ các quan hệ kinh tế, các chuỗi cung ứng và sản xuất của các quốc gia. Tiêu biểu nhất là mâu thuẫn Đông - Tây, biểu hiện bằng xung đột Nga -  Ukraine.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam chúng ta từ chính hoàn cảnh lịch sử và sự trải nghiệm của mình qua quá trình lịch sử, với yếu tố căn cốt là phẩm chất người Việt Nam với đường lối độc lập đã sớm nhận diện và có đối sách cả ở cấp chiến lược và sách lược, lấy nội lực làm cơ sở, lấy sức dân và doanh nghiệp làm nền tảng để phát triển và hợp tác. Vì vậy, mặc dù có khó khăn nhưng nền kinh tế - xã hội, nhất là kinh tế vĩ mô vẫn ổn định và tăng trưởng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân vẫn được bảo đảm, niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư vào Việt Nam được củng cố.

Để tiếp tục nhận diện và sớm có giải pháp chủ động thích ứng trên nguyên tắc "dĩ bất biến, ứng vạn biến" Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022 được tổ chức với sự tham gia đồng chủ trì của 4 cơ quan gồm: Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, với chủ đề: “Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững”. Kỳ vọng Diễn đàn sẽ giúp lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp nhận được nhiều thông tin từ cuộc sống, từ phân tích khoa học của các chuyên gia, viện nghiên cứu trong và ngoài nước, từ những bài học rút ra của Việt Nam và thế giới để tiếp tục hoàn thiện tư duy chiến lược và giải pháp tổng thể, biện pháp cụ thể để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững hơn trong thời gian tới. Việc tổ chức Diễn đàn vào đúng thời điểm tình hình thế giới đang biến động khó lường thể hiện rõ tinh thần "chủ động thích ứng và chủ động hóa giải yêu cầu từ cuộc sống". Chúng tôi rất kỳ vọng và tin tưởng sâu sắc từ kết quả của Diễn đàn này!

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc NGUYỄN TRUNG HẢI:
Căn cứ cho những quyết sách phù hợp, cơ sở đồng hành với Chính phủ

Tiếp tục hoàn thiện tư duy chiến lược, giải pháp tổng thể

Nhìn lại một cách khách quan, có thể thấy được Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2021 đã tập hợp, bổ sung các luận cứ khoa học, thực tiễn, giúp hoạch định các quyết sách quan trọng nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội qua những biến động do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Đến nay, các chính sách đã từng bước đi vào cuộc sống, nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của dư luận trong nước cũng như quốc tế. Tiếp nối thành công đó, Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022 với chủ đề  “Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững” được tổ chức với quy mô lớn hơn, nội dung sâu hơn có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Với những nội dung được đưa ra, Diễn đàn lần này sẽ trao đổi, tham vấn ý kiến các chuyên gia trong và ngoài nước về các vấn đề “nóng” về kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế, trong 9 tháng cũng như cả năm 2022; rà soát, đối chiếu giữa những mục tiêu đặt ra và kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian qua. Tôi cho rằng, đây là những nội dung rất quan trọng. Diễn đàn sẽ là tập hợp của những phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện, đầy đủ, làm căn cứ quan trọng cho Quốc hội có những quyết sách phù hợp. Đây cũng là cơ sở để Quốc hội giám sát và đồng hành với Chính phủ trong quá trình thực hiện các mục tiêu này.

Đây cũng là dịp để doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và cơ quan chức năng cùng nhìn nhận các vấn đề kinh tế - xã hội đã và đang diễn ra thời gian qua, mang đến cái nhìn tích cực và toàn diện về kinh tế - xã hội giúp cho công tác hoạch định chính sách phát triển từ nay đến cuối năm và cho năm sau.

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh Lê Hồng Hạnh:
Kỳ vọng các giải pháp quan trọng thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường

Tiếp tục hoàn thiện tư duy chiến lược, giải pháp tổng thể

Với quyết tâm chính trị cao, chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, kỳ vọng Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022 sẽ mở ra các giải pháp quan trọng để thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, nhất là chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thiên tai, dịch bệnh để bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Mong muốn sẽ có những giải pháp hữu hiệu kiểm soát tốt sự biến động của thị trường, nhất là thị trường nguyên nhiên vật liệu và giá cả hàng hóa để người dân yên tâm sản xuất. Cùng với đó, có các giải pháp tiếp tục bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe và bảo vệ an toàn tính mạng cho Nhân dân. Cụ thể là bảo đảm việc cung ứng thuốc cho các bệnh viện. Hiện nay, tình trạng thiếu thuốc ở khá nhiều bệnh viện do vướng mắc từ khâu đấu thầu thuốc và vật tư y tế dẫn đến khó khăn trong công tác khám chữa bệnh, cần sớm được tháo gỡ.

 Về bảo đảm an toàn cho người dân chính là bảo đảm an toàn vệ sinh lao động phòng cháy chữa cháy. Một số vụ cháy lớn vừa xảy ra mà báo chí đưa tin mới đây cảnh báo sự thiếu tinh thần thượng tôn pháp luật cũng như buông lỏng quản lý của chính quyền. Vì vậy, cùng với tiếp tục hoàn thiện pháp luật trên các lĩnh vực, cần các giải pháp hữu hiệu tăng cường công tác quản lý. Tiếp đó, cần giải pháp thực thi chính sách "trao cần câu, đừng trao con cá", tạo điều kiện cho người dân có hành lang pháp lý thuận lợi, doanh nghiệp có môi trường đầu tư an toàn để yên tâm sản xuất, năng động sáng tạo cống hiến vì đất nước. Tiếp tục số hóa, không chỉ trong nền kinh tế mà ngay trong điều hành của chính quyền, công khai, minh bạch như tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

THANH MAI - SONG NGUYÊN - TRỌNG HIẾU- THÁI AN thực hiện