Tiếp tục giám sát lĩnh vực còn nhiều tồn tại, hạn chế

- Thứ Hai, 10/07/2023, 05:41 - Chia sẻ

Trong năm 2024, hoạt động giám sát của HĐND thành phố Hà Nội sẽ được thực hiện đúng quy định của pháp luật với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, tập trung vào thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố.

Giám sát thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ

Tại Kỳ họp thứ 12, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2024. Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên cho biết: bên cạnh việc xem xét các báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và cả năm 2024 của thành phố; báo cáo công tác của Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố... và phiên chất vấn tại các kỳ họp thường kỳ, HĐND thành phố sẽ giám sát chuyên đề về "việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội" từ ngày 1.1.2021 cho đến thời điểm giám sát (dự kiến quý II.2024). Trong đó, đối tượng của đợt giám sát này sẽ là UBND thành phố; các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan.

Trong năm 2024, HĐND thành phố sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn theo hướng khoa học, hiệu quả và thực chất (ảnh: P.Long)
Trong năm 2024, HĐND thành phố sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn theo hướng khoa học, hiệu quả và thực chất Ảnh: P.Long

Lý giải về sự cần thiết của đợt giám sát chuyên đề về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch HĐND thành phố cho rằng, qua giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND thành phố, các Ban và đại biểu HĐND thành phố cho thấy công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của không ít tập thể, địa phương, đơn vị trong tham mưu, xử lý công việc của nhiều cán bộ, công chức, viên chức đã bộc lộ ngày càng rõ nét hơn những hạn chế, yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ chưa nghiêm, cá biệt có tình trạng đùn đẩy, né tránh, trì trệ, ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ công việc.

"Việc HĐND thành phố tổ chức giám sát trong năm 2024 nhằm đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đề xuất các biện pháp, nội dung cần tập trung chỉ đạo thực hiện để nâng cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Nghị quyết của HĐND thành phố về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025", Phó Chủ tịch HĐND thành phố nêu rõ.

Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

Bên cạnh đó, trong năm 2024, HĐND thành phố cũng sẽ tiến hành giám sát chuyên đề về "việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025" với đối tượng giám sát gồm UBND thành phố, các sở, ban, ngành của thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã.

Liên quan đến nội dung này, Thường trực HĐND thành phố cho rằng, theo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giữa nhiệm kỳ, nhiều khó khăn, hạn chế đã được nhận diện và chỉ ra như tăng trưởng kinh tế chưa đạt như kỳ vọng; kế hoạch vốn 3 năm 2021 - 2023 đã bố trí đạt thấp, giải ngân đầu tư công đạt thấp; việc huy động vốn đầu tư xã hội đạt cận dưới của mục tiêu 5 năm 2021 - 2025; tiến độ triển khai một số quy hoạch chưa đáp ứng được yêu cầu; việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao còn thiếu đồng bộ; huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển lĩnh vực văn hóa, thể thao còn chậm... Đáng chú ý, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng nêu rõ kỷ cương hành chính chậm chuyển biến và chưa đạt yêu cầu, các chỉ số xếp hạng của thành phố năm 2022 hầu hết đều giảm so với các năm trước đó. Đồng thời, nhận định 6/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được đánh giá khó hoàn thành đến cuối nhiệm kỳ.

Thường trực HĐND thành phố cho rằng những kết quả này đặt ra yêu cầu thực hiện phát triển kinh tế - xã hội trong các năm 2024 - 2025 của thành phố là nhiệm vụ hết sức nặng nề và vô cùng thách thức trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới và khu vực dự báo còn diễn biến phức tạp, khó lường.

"Việc HĐND thành phố tổ chức giám sát trong năm 2024 nhằm đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đề xuất các biện pháp, nội dung cần tập trung chỉ đạo thực hiện là yêu cầu quan trọng và hết sức cần thiết để thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025", ông Phạm Quí Tiên nhấn mạnh.

Nguyên Khôi