Theo đến cùng vấn đề chất vấn, giải trình

- 05:35, 30/07/2022

Phát biểu tại Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các quận, huyện, thị quý II.2022 và thảo luận chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND các cấp thành phố Hà Nội diễn ra hôm qua, 29.7, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu cơ quan dân cử các cấp chú trọng hiệu quả sau giám sát, chất vấn, giải trình, quyết tâm theo đến cùng vấn đề cử tri, Nhân dân quan tâm.

Thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm

Phát biểu tại hội nghị, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Việt cho biết: 6 tháng đầu năm, HĐND các cấp thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công nhiều kỳ họp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Cụ thể, HĐND các cấp đã thực hiện 66/69 nội dung theo chương trình đề ra, 35 nội dung công việc phát sinh theo chỉ đạo của Trung ương và yêu cầu thực tiễn (3 nội dung điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế). Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, 6 tháng đầu năm, HĐND thành phố đã tổ chức 5 kỳ họp quyết định các nhiệm vụ cấp bách theo thẩm quyền; HĐND cấp huyện tổ chức 62 kỳ họp, ban hành 381 nghị quyết. Riêng HĐND cấp xã tổ chức 441 kỳ họp, ban hành 1.931 nghị quyết.

Theo đến cùng vấn đề chất vấn, giải trình -0
Quang cảnh hội nghị

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, HĐND thành phố sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, tập trung vào 8 nhóm vấn đề. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 15-NQ/TƯ (ngày 5.5.2022) của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”… HĐND thành phố cũng sẽ thực hiện hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; duy trì nền nếp việc tiếp công dân và theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết theo quy định.

Phát biểu đề dẫn dự thảo Chuyên đề của Đảng Đoàn HĐND thành phố về “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, thường trực HĐND các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026”, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên khẳng định: Việc xây dựng và ban hành chuyên đề này hết sức cần thiết, phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn. Theo đánh giá, thời gian qua, hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND các cấp đã bảo đảm thực chất, đa dạng các hình thức tổ chức, có sự phối hợp chặt giữa các cơ quan liên quan, nhất là đã tăng cường chất lượng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả sau giám sát, chất vấn, giải trình.

Để thực hiện có hiệu quả Chuyên đề này, thời gian tới, HĐND các cấp thành phố sẽ tập trung: Tăng cường giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, trong đó lựa chọn đúng và trúng nội dung giám sát; thời gian tổ chức giám sát bảo đảm khoa học, hợp lý... Đồng thời, nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm tra, xem xét các báo cáo tại kỳ họp HĐND; không ngừng đổi mới hình thức, nội dung, chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn... Đặc biệt, tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát.

Tham gia thảo luận, đại diện Thường trực HĐND một số quận, huyện như: Long Biên, Tây Hồ, Đông Anh, Cầu Giấy, Mỹ Đức, Phú Xuyên... đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, bất cập trong hoạt động giám sát, chất vấn và giải trình của HĐND. Đồng thời, đề xuất nhiều phương pháp, cách làm hiệu quả và kiến nghị các giải pháp tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng trong hoạt động giám sát.

Chú trọng hiệu quả sau giám sát, chất vấn và giải trình

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, 6 tháng đầu năm, HĐND các cấp thành phố đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Cùng với đó, HĐND các cấp đã thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất, phát sinh bài bản, hiệu quả. Trong đó, không chỉ họp thường kỳ mà HĐND thành phố đã tổ chức nhiều kỳ chuyên đề với cách thức luôn đổi mới, quyết sách các vấn đề lớn, quan trọng, thiết thực với đời sống dân sinh. Hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình cũng được đổi mới, sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.

Đánh giá chuyên đề của Đảng đoàn HĐND thành phố về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND các cấp trên địa bàn, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định: Đây là nội dung đặc biệt quan trọng, là cơ sở đánh giá kỹ về tồn tại, hạn chế; nêu những cách thức làm hay, điểm sáng để trao đổi, học tập kinh nghiệm trong quá trình hoạt động của HĐND các cấp. "Yêu cầu HĐND các cấp triển khai chuyên đề này thực chất, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động với những cách làm mới, sáng tạo theo đặc thù của từng đơn vị, địa phương", ông Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ đạo.

Thời gian tới, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu, cơ quan dân cử các cấp thành phố cần tập trung rà soát, đánh giá thực chất để đưa ra những giải pháp hiệu quả trong hoạt động giám sát, chất vấn và giải trình. Trong đó, chú trọng lựa chọn nội dung "trúng và đúng" và có kế hoạch cho cả nhiệm kỳ cũng như hàng năm; kết hợp với giám sát đột xuất những vấn đề lớn, ảnh hưởng lớn đến đời sống dân sinh, được cử tri, Nhân dân quan tâm, phù hợp với thực tiễn, linh hoạt và đạt hiệu quả.

“Cần chú trọng hiệu quả sau giám sát, chất vấn, giải trình; thực hiện nghiêm túc kết luận của chủ tọa sau chất vấn, giải trình. Đồng thời, đi đến tận cùng vấn đề, tiếp tục chất vấn nếu các đơn vị có trách nhiệm thực hiện kết luận chưa thực sự nghiêm túc, trách nhiệm. Các kết luận chất vấn, giám sát, giải trình phải chuyển tới các cơ quan nội chính, thanh tra để cùng theo dõi, nắm bắt”, Chủ tịch HDNĐ thành phố nhấn mạnh. 

Phi Long