Hà Nội:

Tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư công

- Thứ Sáu, 10/03/2023, 16:21 - Chia sẻ

Ngay sau Kỳ họp thứ 11, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, UBND thành phố khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế, tập trung chỉ đạo, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát để đẩy nhanh tiến độ đầu tư thực hiện các dự án đầu tư công.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND TP Hà Nội Khoá XVI, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định: Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố, các vị đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất cao 5 Nghị quyết. Trong đó, nhiều nội dung, cơ chế, chính sách là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời tháo gỡ, giải quyết hiệu quả các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong thực tiễn của thành phố như: Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công; Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023, trong đó bố trí vốn 3.840 tỷ đồng cho dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, bổ sung cơ chế ứng vốn giải ngân linh hoạt phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư; Điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 để kịp thời tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

"Ngay sau kỳ họp, UBND thành phố, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo các nghị quyết của HĐND thành phố đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực", Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư công -0
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu bế mạc kỳ họp

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đối với Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố giai đoạn 2023 - 2025, định hướng giai đoạn 2026 - 2030. Đây là Đề án lớn nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra sau giám sát của HĐND thành phố, phát huy hiệu quả các nguồn lực tài sản công góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đề án đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, trên cơ sở tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thành ủy và các ý kiến đóng góp, thảo luận của đại biểu HĐND thành phố. Do đó, đề nghị UBND thành phố tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề án, trong đó cần rà soát, thống kê đầy đủ số lượng, hiện trạng các tài sản công; cập nhật dữ liệu chính xác làm cơ sở để theo dõi, quản lý công khai, minh bạch. Xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp đồng bộ, khả thi để khai thác hiệu quả các tài sản công.

"Trước mắt là kiên quyết, tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm về tài chính, về trật tự xây dựng, thu hồi các tài sản sử dụng sai mục đích; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tránh gây thất thoát, lãng phí nguồn lực. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải khẩn trương chuyển đến các cơ quan chức năng để đảm bảo kỷ cương, nghiêm minh và thực thi pháp luật theo quy định", ông Nguyễn Ngọc Tuấn nêu rõ.

Về tiến độ triển khai đầu tư công năm 2023 của thành phố, đối với dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là dự án trọng điểm quốc gia, đang được Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là đồng chí Bí thư Thành ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo rất quan tâm, chỉ đạo sát sao các nội dung này. Vì vậy, UBND thành phố, các sở, ngành, quận, huyện liên quan cần tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ dự án theo kế hoạch.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, kỳ họp này, HĐND thành phố cũng đã quyết nghị bổ sung cơ chế ứng vốn giải ngân linh hoạt phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư dự án và phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương 25 dự án quan trọng, thuộc các lĩnh vực y tế, văn hoá, thể thao, hạ tầng giao thông, đê điều, thủy lợi.

Báo cáo của UBND thành phố về kết quả giải ngân đầu tư công cho thấy, đến ngày 20.2.2023 mới đạt được 6% so kế hoạch HĐND thành phố giao. Khối lượng các công trình, dự án rất lớn, nhiều việc khó, phức tạp. Do đó, thành phố cần khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế, khó khăn; tập trung chỉ đạo, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát để đẩy nhanh tiến độ đầu tư thực hiện các dự án.

Ngoài ra, tại kỳ họp, HĐND thành phố thực hiện việc kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố và Uỷ viên UBND thành phố Khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để bảo đảm bộ máy của UBND thành phố hoạt động ổn định, thông suốt, hiệu quả. "HĐND thành phố tin tưởng và mong muốn các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trước HĐND, trước cử tri và Nhân dân Thủ đô để cùng tập thể UBND thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố", Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Phi Long
#