Nghị quyết Hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực, Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa

- Thứ Bảy, 24/09/2022, 06:19

TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Ninh Bình

Đáp ứng mong mỏi của các địa phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND. Điều 29 Nghị quyết quy định “Thường trực HĐND cấp tỉnh có trách nhiệm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa để phục vụ hoạt động giám sát của HĐND; bảo đảm sự liên thông về dữ liệu giám sát giữa HĐND các cấp và các cơ quan có liên quan”. Quy định này rất cần thiết, đúng và trúng; là cơ sở pháp lý quan trọng để HĐND các cấp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa phục vụ hoạt động nói chung và hoạt động giám sát nói riêng.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số

Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh thời gian qua đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành nhằm hiện đại hóa, nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa -0
HĐND tỉnh Ninh Bình khảo sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và cam kết trả lời chất vấn về việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống giám sát chất thải, nước thải và ô nhiễm không khí tại các khu công nghiệp. Ảnh: Cẩm Ninh

Thực tiễn cho thấy, hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch Covid-19, khi mà cả xã hội thực hiện giãn cách, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động đã phát huy hiệu quả tích cực, là giải pháp hữu hiệu duy trì các hoạt động thường xuyên, liên tục của các cơ quan, đơn vị, nhất là việc tổ chức họp trực tuyến, chỉ đạo, lãnh đạo từ xa. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026, Bộ Nội vụ đã phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng cho đại biểu HĐND cấp tỉnh bằng hình thức trực tuyến tại các điểm cầu trên cả nước, đã nhận được sự đồng tình cao, mang lại hiệu quả rõ nét. Các tỉnh, thành linh hoạt trong tổ chức các lớp bồi dưỡng cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện (tổ chức trực tuyến, kết hợp trực tiếp) phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn.

Hiện nay, HĐND nhiều địa phương rất chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ hoạt động; đã trang bị máy tính bảng cho đại biểu HĐND; có các phần mềm ứng dụng trong quản lý, điều hành; thực hiện phòng họp không sử dụng văn bản giấy; tổ chức kỳ họp trực tuyến; cung cấp thông tin, tài liệu cho đại biểu, mở rộng sự tương tác của đại biểu HĐND tỉnh với Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh và cử tri thông qua hệ thống điều hành VNPT-Ioffice, phần mềm theo dõi quản lý đơn thư, khiếu nại tố cáo… Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tiết kiệm chi phí hành chính, rút ngắn thời gian chuyển tài liệu đến đại biểu để đại biểu có nhiều thời gian nghiên cứu nội dung. Tăng hiệu suất làm việc, đại biểu dễ dàng tra cứu các văn bản.

Bên cạnh đó, Thường trực, các Ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh, thành phố khai thác thông tin, soạn thảo, xử lý văn bản đến và đi qua hệ thống quản lý văn bản điện tử - Ioffice. Ứng dụng này cũng đã trở thành kho dữ liệu phục vụ cán bộ, công chức tra cứu các thông tin cần thiết. Toàn bộ quá trình soạn thảo, xử lý văn bản trước khi hoàn chỉnh để in ra trình lãnh đạo ký, phát hành đều thực hiện trên môi trường mạng. 

Các tỉnh cũng luôn quan tâm, thường xuyên duy trì, nâng cấp hoạt động của Trang thông tin điện tử về hoạt động của cơ quan dân cử; chỉ đạo cập nhật đầy đủ các văn bản pháp luật mới liên quan đến hoạt động của cơ quan dân cử; đăng tải tin, bài phản ánh các mặt hoạt động của HĐND các cấp; các tài liệu liên quan đến kỳ họp, nghị quyết kỳ họp HĐND tỉnh; chuyên mục góp ý để thu thập ý kiến của cử tri phản ánh với HĐND tỉnh… Trang thông tin điện tử đã chuyển tải thông tin hữu ích theo nhiều hình thức khác nhau phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND tỉnh, phục vụ các hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND các cấp, góp phần công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan dân cử trước cử tri và nhân dân.

Giải pháp hữu hiệu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Ứng dụng CNTT, số hóa phục vụ hoạt động của các cơ quan HĐND tỉnh là nhiệm vụ quan trọng, vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài, là giải pháp hữu hiệu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cần bảo đảm tính kế thừa, phù hợp với xu hướng phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng. Để thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT, chuyển đổi số phục vụ hoạt động của HĐND, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp từ bảo đảm cung cấp trang thiết bị, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; con người được tập huấn, bồi dưỡng đủ kiến thức, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; bố trí nguồn lực, nhân lực bảo đảm công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND. Phần mềm trang bị luôn được cập nhật, hoàn thiện để việc sử dụng bảo đảm tối ưu, tương thích với hoạt động đặc thù của cơ quan HĐND tỉnh.

Có thể nói, việc tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước nói chung, trong đó có hoạt động của HĐND là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi các cơ quan của HĐND, mỗi đại biểu HĐND phải thay đổi tư duy, nhận thức, tự trau dồi, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng để thích ứng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, theo kịp sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.