Quyết sách kịp thời giảm khó khăn cho người dân

- Thứ Hai, 20/03/2023, 06:07 - Chia sẻ

Theo kế hoạch, dự thảo Nghị quyết hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập thuộc tỉnh quản lý để thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP sẽ được HĐND tỉnh Thái Nguyên thảo luận, quyết nghị tại Kỳ họp thứ 11 dự kiến diễn ra vào ngày 24.3 tới và có hiệu lực pháp luật ngay tại thời điểm được thông qua. Là một trong những địa phương đầu tiên ban hành, quyết sách kịp thời này sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với hoạt động của chính quyền.

Quy định bằng mức tối thiểu của khung học phí

Từ năm 2018 đến năm 2021, học phí tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý không tăng và được xác định ở mức trung bình thấp của khung học phí do Chính phủ quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2.10.2015. Năm học 2022 - 2023, thực hiện lộ trình tăng học phí theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27.8.2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, cùng với 48 tỉnh, thành trong cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quy định mức thu học phí mới, bảo đảm không thấp hơn “mức sàn” và không vượt “mức trần” của khung học phí do Chính phủ quy định.

Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên họp cho ý kiến về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 165NQ-CP ngày 20122022 của Chính phủ
Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên họp cho ý kiến về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 165 NQ-CP ngày 20.12.2022 của Chính phủ

Theo kế hoạch, dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 được HĐND tỉnh Thái Nguyên thảo luận và quyết nghị tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022. Tuy nhiên, sau khi phân tích, đánh giá tác động, ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại các phiên thẩm tra, UBND tỉnh Thái Nguyên đã quyết định trình HĐND tỉnh vào thời điểm thích hợp, sau khi có văn bản chỉ đạo của Chính phủ. Ngày 29.8.2022 (trước ngày khai giảng năm học mới 2022 - 2023 1 tuần), dự thảo Nghị quyết này được HĐND tỉnh Thái Nguyên thảo luận, thông qua tại Kỳ họp chuyên đề (Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2022 - 2023 thuộc tỉnh Thái Nguyên).

Theo đó, mức thu học phí được quy định bằng mức tối thiểu của khung học phí do Chính phủ quy định tại khoản 2, Điều 9 của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP; đồng thời, quy định cụ thể, các cơ sở giáo dục chỉ được thu học phí theo tháng để chờ chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương.

Như vậy có thể khẳng định, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, ban hành Nghị quyết đúng quy định pháp luật và cân nhắc kỹ lưỡng để phù hợp với tình hình thực tế.

Củng cố niềm tin của nhân dân đối với hoạt động chính quyền

Sau gần 4 tháng triển khai thực hiện, ngày 20.12.2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 165/NQ-CP về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập. Theo đó: “giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021 - 2022 do HĐND tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương. Trường hợp địa phương tăng học phí năm học 2022 - 2023 thì ngân sách địa phương bảo đảm phần chênh lệch tăng thêm so với số thu học phí năm học 2021 - 2022. Mức hỗ trợ cho từng cơ sở giáo dục do địa phương xem xét quyết định”…

Ngay sau khi Nghị quyết số 165/NQ-CP có hiệu lực, mặc dù chưa có văn bản hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tích cực, chủ động tổ chức nhiều cuộc họp bàn, thống nhất các phương án triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết, bảo đảm vừa đúng nguyên tắc áp dụng pháp luật, vừa đúng chỉ đạo của Chính phủ, vừa bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh, nhân dân.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, và ý kiến của các địa phương (trong đó có tỉnh Thái Nguyên), ngày 23.2.2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành Văn bản số 694/BGDĐT-KHTC về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20.12.2022 của Chính phủ. Ngày 24.2.2023, trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Văn bản số 45/HĐND-VP, chấp thuận đề xuất xây dựng Nghị quyết hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập thuộc tỉnh quản lý để thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP, theo trình tự thủ tục rút gọn. Tổng kinh phí theo tính toán của các cơ quan chuyên môn xấp xỉ 188 tỷ đồng, hỗ trợ để các cơ sở giáo dục công lập hoàn trả cho học sinh phần chênh lệch học phí đã thu năm học 2022 - 2023 so với mức thu học phí năm học 2021 - 2022, bảo đảm duy trì hoạt động dạy và học tại các cơ sở giáo dục công lập, đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Đến thời điểm này, hồ sơ trình dự thảo Nghị quyết cơ bản đã hoàn thành theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn của các bộ, ngành. Dự thảo Nghị quyết sẽ được HĐND tỉnh Thái Nguyên thảo luận, quyết nghị tại Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề), dự kiến diễn ra vào ngày 24.3, có hiệu lực pháp luật ngay tại thời điểm HĐND tỉnh thông qua. Tỉnh Thái Nguyên sẽ là một trong số những địa phương đầu tiên ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20.12.2022 của Chính phủ.

Có thể thấy, việc thực hiện quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo của tỉnh Thái Nguyên luôn được thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cơ quan Nhà nước cấp trên, theo hướng tốt nhất cho người dân. Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, HĐND, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh sẽ giám sát chặt việc triển khai thực hiện Nghị quyết tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh quản lý. Điều này đã, đang và sẽ tiếp tục góp phần giúp giảm bớt khó khăn cho người dân, cũng như củng cố niềm tin của nhân dân đối với hoạt động của chính quyền.

PHƯƠNG NGUYÊN