CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 12, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHOÁ XVI

Quyết liệt đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành

- Thứ Năm, 06/07/2023, 05:27 - Chia sẻ

Tiếp thu, giải trình một số vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh khẳng định, các nội dung trong phiên chất vấn tại kỳ họp đã giúp UBND thành phố, các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã nhận diện rõ hơn những hạn chế, bất cập, yếu kém. Đây cũng là cơ sở để đánh giá nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả trong tình hình mới.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Theo Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh, 6 tháng đầu năm, kinh tế thủ đô phục hồi rõ rệt, GRDP tăng 5,97% (cả nước tăng 3,72%); trong đó, đáng chú ý khối các ngành dịch vụ tăng 7,54%; tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện 220,1 nghìn tỷ đồng, đạt 62,4% dự toán và tăng 22,9% so với cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1,22% (thấp hơn cùng kỳ là 3,25%); thu hút vốn FDI 6 tháng đầu năm đạt 2,26 tỷ USD, dẫn đầu cả nước... Đồng thời, thành phố đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; xử lý các dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai; hạ tầng đô thị tiếp tục được hoàn thiện, nhiều công trình lớn, quan trọng được khởi công, khánh thành; cải cách hành chính được đẩy mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh tiếp thu, giải trình một số vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm tại phiên chất vấn (ảnh: P.Long)
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên chất vấn. Ảnh: P.Long

"Đặc biệt, Hà Nội đã tập trung chỉ đạo công tác GPMB để triển khai Dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô và đã được Thủ tướng Chính phủ phát lệnh khởi công ngày 25.6.2023 chỉ sau 1 năm kể từ ngày Quốc hội phê duyệt Chủ trương đầu tư", Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, bên cạnh những kết quả đạt được, tại kỳ họp, các đại biểu đã chỉ rõ một số tồn tại, bất cập mà UBND thành phố cần sớm khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể: tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp hơn so với cùng kỳ và mục tiêu đề ra; doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giảm; một số vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển đô thị chưa được khắc phục triệt để; việc triển khai các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp vẫn còn bất cập, chưa đồng bộ; kỷ luật, kỷ cương có lúc, có nơi còn chưa nghiêm, tạo điểm nghẽn, ách tắc, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển...

Đối với những tồn tại nêu trên, Chủ tịch UBND thành phố xác định có một số việc đã được nhận diện nhiều năm những chưa được khắc phục triệt để mà nguyên nhân khách quan, chủ quan cũng đã được các cấp, các ngành chỉ rõ. Trước mắt, UBND thành phố sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện việc đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, cùng với thực hiện chủ đề năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”... để từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Về nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2023, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định sẽ quyết liệt đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo phương châm 3 “rõ”: "rõ quy trình giải quyết, tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc; rõ thẩm quyền, trách nhiệm; rõ kết quả kiểm tra, đôn đốc và xử lý người đứng đầu trong thực thi công vụ". Đồng thời, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không dám làm, không dám tham mưu, đề xuất, không dám chịu trách nhiệm của cán bộ, công chức.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng với 8 nhiệm vụ trọng tâm như: bảo đảm tăng trưởng ổn định kinh tế thủ đô, kiểm soát lạm phát; đẩy mạnh thực hiện dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nhất là các công trình trọng điểm; phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; đẩy nhanh công tác lập quy hoạch; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính... Đặc biệt, UBND thành phố sẽ tăng cường công tác phối hợp, giám sát chặt chẽ, hiệu quả với Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH thành phố...

Tiếp thu, khắc phục những tồn tại được chỉ ra trong phiên chất vấn

Riêng đối với các nội dung trong phiên chất vấn tại kỳ họp, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định: nội dung chất vấn lần này đã tập trung đúng và trúng những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm; phản ánh những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp. "Qua đó giúp UBND thành phố, các sở, ban, ngành và các quận, huyện, thị xã nhận diện rõ hơn những hạn chế, bất cập, yếu kém, đồng thời là cơ sở để phân tích, đánh giá nguyên nhân và đề ra giải pháp tích cực, phù hợp trong tình hình mới", Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh đánh giá.

Thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn rà soát, phân loại, đánh giá kỹ những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, đồng thời xác định rõ cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm giải quyết và tiến độ xử lý xong. Cụ thể, thành phố đã chủ động đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; ban hành quyết định phê duyệt Phương án ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính, qua đó công tác giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện nhanh gọn, giảm nhũng nhiễu, tiêu cực...

Về nội dung chuyển đổi số trong các cơ quan thành phố, trước những tồn tại, hạn chế mà thực tiễn đã chỉ ra, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố đã tham mưu Thành ủy ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngay sau khi nghị quyết ra đời, đã thực sự tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động tại tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị của thủ đô.

"Với tinh thần cầu thị, UBND thành phố luôn nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu và sẽ chỉ đạo triển khai khắc phục những bất cập, tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại phiên chất vấn hôm nay và báo cáo kết quả với Thường trực HĐND thành phố trong thời gian sớm nhất", Chủ tịch UBND thành phố khẳng định. 

Long Huỳnh