Phát huy cao nhất trách nhiệm người đại biểu của Nhân dân

- Thứ Năm, 18/05/2023, 06:42 - Chia sẻ

Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XV sẽ chính thức khai mạc vào ngày 22.5 tới. Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân trước thềm kỳ họp, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa MAI VĂN HẢI cho biết: tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung lớn, quan trọng của đất nước, trọng tâm là công tác xây dựng pháp luật với nhiều dự án luật được cử tri, Nhân dân đặc biệt quan tâm. Đoàn ĐBQH tỉnh chủ động triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị từ sớm, từ xa, nhằm đem đến nghị trường những ý kiến hiệu quả, thiết thực, phát huy cao nhất trách nhiệm người đại biểu của Nhân dân.

Luôn chủ động, trách nhiệm cao

- Thời gian qua, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề, tổ chức lấy ý kiến góp ý cho các dự án luật, thưa ông?

Phát huy cao nhất trách nhiệm người đại biểu của Nhân dân -0

- Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa luôn xác định công tác giám sát, khảo sát đối với các chuyên đề; nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến đối với các dự án luật là những nhiệm vụ trọng tâm nên đã chủ động tập trung làm tốt các công tác này thông qua nhiều hình thức.

Theo đó, đối với công tác xây dựng luật, pháp lệnh, mỗi ĐBQH trong Đoàn luôn chủ động, trách nhiệm cao trong nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự án luật, pháp lệnh phù hợp theo từng lĩnh vực chuyên môn phụ trách. Đồng thời, lãnh đạo Đoàn chỉ đạo việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với toàn bộ các dự án luật thuộc chương trình mỗi kỳ họp, bằng nhiều hình thức linh hoạt như: tổ chức hội nghị, tiến hành các cuộc khảo sát, TXCT chuyên đề, tham vấn ý kiến các chuyên gia; ý kiến các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân cùng tham gia đóng góp. Thông qua các hình thức lấy ý kiến góp ý linh hoạt, đa dạng trên, Đoàn tập hợp, tổng hợp được nhiều ý kiến xác đáng, tâm huyết từ thực tiễn thi hành và áp dụng các chính sách pháp luật. 

Đối với công tác giám sát, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã giám sát 11 chuyên đề; khảo sát, lấy ý kiến góp ý qua báo cáo, đồng thời khảo sát trực tiếp tại các địa phương, cơ sở, đơn vị trên địa bàn. Thông qua giám sát, khảo sát, Đoàn đã chỉ rõ được thực trạng, làm rõ nguyên nhân những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập trong việc ban hành cơ chế, chính sách và trong tổ chức thực hiện. Từ đó, tổng hợp và đưa ra nhiều nhóm ý kiến, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật bất cập, không phù hợp thực tiễn. Đồng thời, kiến nghị với các cấp, ngành, đơn vị tại địa phương nhiều vấn đề nhằm tăng cường quản lý, khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập, giải tỏa bức xúc.

Chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri

- Tại Kỳ họp thứ Năm tới, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã có những chuẩn bị như thế nào để tham gia chất lượng nhất các nội dung kỳ họp, thưa ông?

- Để tham gia chất lượng nhất các nội dung kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn bị khá kỹ theo những nội dung Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, quyết định. Cụ thể, đối với công tác xây dựng luật, các dự án luật được thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp này, Đoàn đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong mọi tầng lớp Nhân dân và cử tri; bảo đảm các nội dung, những vấn đề quan trọng tại kỳ họp đều có sự nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến của các ĐBQH trong Đoàn tâm huyết, trách nhiệm cao nhất.

Cùng với đó, hoạt động giám sát, khảo sát cũng được Đoàn ĐBQH tỉnh tích cực triển khai. Đoàn đã tổ chức triển khai thực hiện 3 cuộc giám sát chuyên đề về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”; “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Phối hợp tổ chức khảo sát lấy ý kiến góp ý đối với dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Với sự chuẩn bị tích cực như vậy, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa sẽ có những đóng góp thiết thực, góp phần tạo nên thành công của kỳ họp.

- Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng trọng tâm nào của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đến Quốc hội, thưa Ông?

- Cũng như cử tri cả nước, cử tri Thanh Hóa rất quan tâm đến các vấn đề về tình trạng sai sót, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm; những vướng mắc, rào cản khi người dân, doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; việc tiếp cận các nguồn vốn vay nhằm thực hiện Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; vấn đề về nợ đọng BHXH, BHYT và rút BHXH một lần do những khó khăn về việc làm, thu nhập...

Đối với các vấn đề riêng của tỉnh, cử tri cũng như các cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm đến việc tháo gỡ những khó khăn mang tính đặc thù của địa phương, thúc đẩy tiến độ thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa; việc thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023 cũng như các năm tiếp theo. Cử tri và Nhân dân Thanh Hóa mong muốn tại kỳ họp lần này, những ý kiến, kiến nghị được Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành lắng nghe, chia sẻ và có giải pháp cụ thể trước mắt cũng như lâu dài nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, vấn đề nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống. Đoàn sẽ chuyển tải tới kỳ họp đầy đủ, kịp thời nhất những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

ĐÀO CẢNH thực hiện