Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024

Nghiên cứu tăng số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách tại các ban HĐND tỉnh

- Thứ Hai, 25/03/2024, 16:06 - Chia sẻ

Tham luận tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Đặng chia sẻ một số kinh nghiệm về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động từ thực tiễn hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, diện tích khoảng 2.000km2, dân số khoảng 1,2 triệu người,  hiện nay có 710 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký là 385 nghìn tỷ đồng và 485 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 31,5 tỷ USD. Tổng thu ngân sách nhà nước bình quân năm khoảng 100 nghìn tỷ đồng; kế hoạch năm 2024, GRDP tăng 8,5%, GRDP bình quân đầu người là 8.900 USD/người/năm.

Trưởng Ban Nguyễn Văn Đặng cho biết, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 11 thành viên, gồm: Trưởng ban, một Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách và 9 Ủy viên hoạt động kiêm nhiệm; 2 chuyên viên giúp việc cho Ban.

Căn cứ 8 lĩnh vực và 6 nhiệm vụ chủ yếu thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách theo quy định và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thì khối lượng công việc của Ban Kinh tế - Ngân sách thực hiện, xử lý tương đối lớn.

Năm 2023, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức 6 kỳ họp, thông qua và ban hành 108 nghị quyết, trong đó có 71 nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban Kinh tế - Ngân sách, chiếm 66% tổng số nghị quyết được ban hành, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng như: quyết định chủ trương đầu tư các dự án giao thông trọng điểm liên vùng, nội tỉnh, các chính sách đặc thù của tỉnh hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, chưa tính khối lượng thẩm tra các tờ trình và báo cáo thuộc thẩm quyền quyết định của Thường trực HĐND tỉnh và công tác giám sát thường xuyên theo quy định của pháp luật và giám sát chuyên đề.

Công tác giám sát được chú trọng và có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là giám sát, khảo sát chương trình mục tiêu quốc gia, khoáng sản, chuyển mục đích sử dụng đất…

Ngoài ra, khối lượng công việc mà Ban Kinh tế - Ngân sách phải thẩm tra và có ý kiến để tham mưu cho Đảng đoàn HĐND tỉnh đối với các tờ trình, báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Thường trực, Ban thường vụ Tỉnh ủy cũng rất nhiều và các nội dung tham mưu cho Đảng đoàn HĐND tỉnh đều là chủ trương lớn của tỉnh.

Nhìn chung, "sau hơn nửa nhiệm kỳ hoạt động, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực hiện đảm bảo đúng với các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Công tác của Ban luôn đổi mới, sáng tạo, hoạt động thực chất, hiệu quả, phù hợp thực tiễn và bám sát theo nội dung lãnh đạo của Ban Thường vụ và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh", Trưởng Ban Nguyễn Văn Đặng khẳng định.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban, Trưởng ban Nguyễn Văn Đặng cho biết, đã chủ động phối hợp chặt chẽ giữa Ban với các sở ngành, cơ quan, đơn vị được giao xây dựng các tờ trình, báo cáo, đề án thực hiện các việc, thống nhất danh mục tờ trình ngay từ đầu năm, từ đó tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh báo cáo Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, định hướng thực hiện.

Khi lập tờ trình có sự trao đổi về trình tự, thủ tục… và nội dung để bảo đảm trình đúng quy định pháp luật ngay từ đầu, góp phần rất quan trọng hoàn thành công tác thẩm tra theo đúng quy định pháp luật và hiệu quả triển khai thực tế.

Trước khi thẩm tra, tăng cường công tác khảo sát thực tế, góp phần đánh giá tính xác thực các nội dung trình, như khảo sát các dự án đầu tư công, chuyển mục đích sử dụng rừng, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất… Đồng thời, nghiên cứu, xem xét các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán… đã ban hành, nhằm chuẩn bị đầy đủ các thông tin từ mọi khía cạnh để phục vụ công tác thẩm tra đạt được kết quả tốt nhất.

Ngoài ra, việc phân công các thành viên Ban nghiên cứu sâu tài liệu kỳ họp phù hợp với chức năng nhiệm vụ đang công tác, để tham gia ý kiến khi họp thẩm tra, từ đó nội dung thẩm tra được chuẩn xác, đúng quy định pháp luật và hiệu quả.

Qua phương pháp thực hiện như trên, Trưởng Ban Nguyễn Văn Đặng cho biết, đã khắc phục được phần lớn tình trạng các tờ trình, dự thảo nghị quyết gửi chậm hoặc đúng hạn định nhưng số lượng nhiều cùng lúc, sẽ dẫn đến tình trạng dồn việc trước các kỳ họp, ảnh hưởng đến chất lượng thẩm tra của Ban; góp phần hoàn thành tốt các kỳ họp HĐND tỉnh; cụ thể hóa các chủ trương, chính sách…; từ đó làm cơ sở các nghị quyết triển khai thực hiện kịp thời, khả thi và hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày một phát triển.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Ban HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất một số giải pháp như sau:

Trước hết, với khối lượng công việc thực tế mà Ban Kinh tế - Ngân sách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng và của các Ban HĐND tỉnh nói chung đang đảm nhiệm, với cơ cấu 2 lãnh đạo ban hoạt động chuyên trách, thì đều đang trong tình trạng quá tải. Trong khi đó, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách hầu hết là kiêm nhiệm, nên việc phát huy khả năng thẩm tra và giám sát còn hạn chế. Do đó, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị nghiên cứu tăng số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách tại các ban của HĐND tỉnh.

Thứ hai, nâng cao năng lực, trách nhiệm và cần có quy định chế tài chung trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương đối với ủy viên các Ban HĐND tỉnh khi không bảo đảm thời gian hoạt động đại biểu mà Luật đã quy định; đồng thời tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách của các Ban có năng lực cao, kiến thức sâu về lĩnh vực được phân công, chú trọng bồi dưỡng chuyên môn và kỹ năng giám sát cho các ủy viên các Ban.

Nguyễn Vũ
#