Năm 2023, HĐND tỉnh Kiên Giang đạt nhiều kết quả nổi bật

- Thứ Tư, 07/02/2024, 18:36 - Chia sẻ

Năm 2023, hoạt động của HĐND tỉnh Kiên Giang từng bước được nâng lên, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh. Mới đây, Báo Đại biểu Nhân dân có buổi phỏng vấn Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh về kết quả hoạt động HĐND năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

- Vừa qua, HĐND tỉnh đã tổ chức Kỳ họp thứ 20 - Kỳ họp cuối năm thành công tốt đẹp. Xin ông cho biết, kết quả phát triển kinh tế - xã hội và những nhiệm vụ trọng tâm khác có đạt như kế hoạch?

- Có thể khẳng định năm 2023 tiếp tục là một năm thành công đối với tỉnh Kiên Giang trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế của tỉnh Kiên Giang tăng trưởng đạt 6,79% (cao thứ hai từ đầu nhiệm kỳ); GRDP bình quân đầu người đạt 73,74 triệu đồng, tăng 3,85% so năm 2022; thực hiện đạt và vượt 23/24 chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh Kiên Giang giao; hầu hết các ngành, lĩnh vực và hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển ổn định. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được thực hiện tốt hơn, nhất là công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, giữ ổn định. 

- Xin ông đánh giá những hoạt động nổi bật của HĐND tỉnh Kiên Giang trong năm 2023? Năm qua, HĐND tỉnh Kiên Giang ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, vậy việc triển khai các nghị quyết này ra thực tiễn xã hội như thế nào, thưa ông?

- Trong năm 2023, HĐND tỉnh tổ chức 6 kỳ họp đảm bảo chất lượng, đúng theo quy định của pháp luật (2 kỳ họp thường lệ và 4 kỳ họp chuyên đề) ban hành 94 nghị quyết (67 nghị quyết cá biệt và 27 nghị quyết quy phạm pháp luật). Đây là những nghị quyết quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân. Hội đồng nhân dân yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết vừa thông qua; đồng thời yêu cầu các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò giám sát, vận động các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nghị quyết, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

- Thủ tướng Chính phủ vừa ký, phê duyệt quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2050. Với vai trò của mình, HĐND tỉnh sẽ làm gì để các dự án, kế hoạch, công trình... được thực hiện đúng quy hoạch, mạng lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới?

- Ngày 23.12.2023, tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 1289/QĐ-TTg, ngày 03.11.2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Quy hoạch, mục tiêu đến năm 2030, Kiên Giang là tỉnh có chất lượng sống cao của vùng đồng bằng sông Cửu Long, là trung tâm kinh tế biển của quốc gia. Các thành phố Rạch Giá - Hà Tiên - Phú Quốc là tam giác phát triển chính của nền kinh tế đô thị, thương mại và dịch vụ hướng biển... Giai đoạn sau năm 2030, tỉnh thành lập Khu kinh tế ven biển Rạch Giá là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, trọng tâm phát triển về thương mại, dịch vụ, logictics cảng biển, đô thị - dịch vụ - du lịch, công nghiệp ven biển, nuôi trồng và khai thác thủy hải sản, năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới… Đến năm 2050, Kiên Giang trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, là cửa ngõ, đầu mối giao thông, giao thương, giao lưu quốc tế quan trọng…

Quy hoạch đã xác định Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư trong thời kỳ 2021 - 2030, với hơn 200 dự án thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp, thủy sản, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh... Và tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 vừa qua, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối từ An Biên - thành phố Rạch Giá, với tổng mức đầu tư 3.900 tỷ đồng; đây là 1 trong 200 dự án thực hiện theo Quy hoạch tỉnh Kiên Giang đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Xin ông cho biết, chương trình hành động của HĐND trong năm 2024. Cử tri rất quan tâm đến công tác giám sát triển khai các nghị quyết của Quốc hội, HĐND tỉnh đến đời sống người dân, vậy xin ông cho biết, năm 2024, HĐND tỉnh Kiên Giang sẽ quan tâm nội dung này như thế nào?

- Để triển khai thực hiện các nội dung giám sát theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương, trong năm 2024, HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng đối với hoạt động của HĐND tỉnh. Xác định các vấn đề lớn, quan trọng của địa phương để ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2024 đảm bảo quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Đối với giám sát chuyên đề, trong năm 2024 HĐND tỉnh dự kiến thực hiện 9 cuộc giám sát. Nội dung giám sát trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, pháp luật; những vấn đề bức xúc, từ phản ảnh kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Nguyên Hành thực hiện
#