Khảo sát thực tế những nội dung quan trọng, ảnh hưởng sâu rộng

- Thứ Bảy, 30/09/2023, 06:55 - Chia sẻ

Công tác tham mưu cho Đảng đoàn HĐND tỉnh những nội dung, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách được Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Ninh Thuận thực hiện chặt chẽ, đổi mới cách thức. Ban đã chủ động tiếp cận, tổ chức khảo sát thực tế những nội dung quan trọng, phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều đối tượng, lĩnh vực; rà soát, đối chiếu quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn để bảo đảm nội dung tham mưu phù hợp, chặt chẽ.

Thực hiện chặt chẽ, đổi mới cách thức

Bên cạnh bảo đảm các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Ninh Thuận đã thực hiện hiệu quả công tác tham mưu Thường trực, Đảng đoàn HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực phụ trách về kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh do Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách làm trưởng đoàn giám sát việc phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - ẢNH THẾ VƯƠNG
Đoàn giám sát HĐND tỉnh do Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách làm trưởng đoàn giám sát việc phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ảnh: Thế Vương

Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, Ban đã tổ chức khảo sát, thẩm tra, tham mưu cho Đảng đoàn HĐND tỉnh cho ý kiến đối với 64 nội dung, nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao, hầu hết đều quan trọng, phức tạp, phát sinh từ thực tiễn quá trình điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đó là các nội dung liên quan đến chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng để thực hiện dự án đầu tư, năng lượng, du lịch sinh thái; chủ trương hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện một số dự án trên địa bàn; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các địa phương; quy hoạch chung, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu các khu đô thị, khu dân cư, dự án… Do vậy, công tác thẩm tra, nghiên cứu, tham mưu cho Đảng đoàn HĐND tỉnh luôn được Ban chú trọng và thực hiện chặt chẽ, đồng thời đổi mới cách thức tiến hành, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo luật định.

Trên cơ sở nội dung được phân công, Ban đã chủ động tiếp cận, phối hợp chặt chẽ với các Ban HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương; quan tâm, bố trí tổ chức khảo sát thực tế đối với những nội dung có tính chất quan trọng, phức tạp, có tác động, ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều đối tượng, lĩnh vực để thu thập thông tin, nắm tình hình; rà soát, đối chiếu quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn của tỉnh để bảo đảm nội dung tham mưu phù hợp, chặt chẽ. Qua thẩm tra, đã nêu rõ chính kiến của Ban, những nội dung thống nhất, không thống nhất và đề xuất, kiến nghị cụ thể làm cơ sở thông tin để Đảng đoàn HĐND tỉnh thảo luận, tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến theo quy định.

Chú trọng khảo sát thực địa, nắm tình hình thực tế

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình tham mưu cho Đảng đoàn HĐND tỉnh một số nội dung còn chậm, chưa đúng thời gian quy định, có nội dung chất lượng công tác tham mưu chưa cao; công tác phối hợp giữa Ban với một số sở, ngành, địa phương có việc chưa chặt chẽ; việc tổ chức giám sát thường xuyên về kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đôi lúc chưa kịp thời.

Theo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Ninh Thuận, tồn tại, hạn chế trên do thành viên Ban chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm; việc thực hiện các nhiệm vụ trong điều kiện vừa chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ, kỳ họp phát sinh của HĐND tỉnh, vừa tổ chức khảo sát, thẩm tra các nội dung Đảng đoàn HĐND tỉnh giao đã ảnh hưởng nhất định đến thời gian tổ chức giám sát, khảo sát, thẩm tra cũng như chất lượng tham mưu một số nội dung được giao. Bên cạnh đó, hầu hết các nội dung Đảng đoàn HĐND tỉnh giao là những nội dung phức tạp, cần có thời gian tổ chức khảo sát thực tế, yêu cầu các cơ quan, đơn vị bổ sung báo cáo thuyết minh, giải trình. Vì vậy, thời gian tham mưu cho Đảng đoàn HĐND tỉnh có ý kiến kéo dài so với thời hạn được giao.

Từ thực tế nêu trên, để nâng cao chất lượng tham mưu cho Đảng đoàn HĐND tỉnh các nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ gắn với chương trình, kế hoạch công tác của Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh; tăng cường phối hợp, tiếp cận kịp thời hồ sơ, tài liệu và nắm bắt tình hình, thông tin liên quan để chuẩn bị công tác khảo sát, giám sát, thẩm tra đạt hiệu quả, chất lượng.

Cùng với đó, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên Ban trong nghiên cứu, thu thập thông tin, tham gia ý kiến đối với các nội dung cần thẩm tra, khảo sát, giám sát; cung cấp thông tin thường xuyên đến thành viên Ban để nắm bắt tình hình, nhất là chủ trương, định hướng của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các quy định của pháp luật có liên quan; qua đó, phát huy trí tuệ tập thể, góp phần nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban nói chung và các nội dung được phân công tham mưu nói riêng.

Ban tiếp tục chú trọng khâu tổ chức khảo sát thực địa, nắm tình hình thực tế, nhất là đối với các nội dung có phạm vi ảnh hưởng rộng, phức tạp, tác động, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng, lĩnh vực như: các nội dung liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu, quy hoạch chung, các cơ chế, chính sách hỗ trợ… Tăng cường phối hợp hoạt động với các Ban của HĐND tỉnh, với UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh và các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết nhằm tiếp cận hồ sơ, thông tin nội dung ngay từ ban đầu để nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu.

BẢO QUYÊN