KỲ HỌP THỨ 12, HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVI

Khẳng định vị thế Hội đồng Nhân dân trong hệ thống chính trị Thủ đô

- Thứ Hai, 03/07/2023, 05:15 - Chia sẻ

Theo đánh giá của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu và cơ quan tham mưu, giúp việc HĐND thành phố đã thực hiện hiệu quả, bám sát tinh thần chủ đề năm của thành phố là "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển". Qua đó, đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách sát thực tiễn và yêu cầu phát triển của Thủ đô.

Đổi mới, khoa học, thực chất

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà, từ đầu năm đến nay, HĐND thành phố đã ban hành nhiều nghị quyết góp phần cùng hệ thống chính trị thành phố phát huy tiềm năng, thế mạnh; giải quyết nhiều vấn đề cấp bách đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô. Căn cứ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố cũng như yêu cầu thực tiễn của địa phương, HĐND các cấp đã tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023. "Việc triển khai các chương trình, nhiệm vụ công tác của HĐND các cấp được thực hiện bài bản, rõ nội dung, tiến độ, rõ người chịu trách nhiệm, đạt hiệu quả", Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tại huyện Gia Lâm. (ảnh: P.Long)
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tại huyện Gia Lâm. Ảnh: P.Long

Đặc biệt, bám sát chủ đề công tác năm 2023 của thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Thường trực HĐND thành phố đã chủ động ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác của Thường trực, các Ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố gồm: 124 nội dung trọng tâm được rà soát, tổng hợp cụ thể, chi tiết theo hướng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp đặc điểm tình hình để tránh trùng lặp, dàn trải, thuận lợi cho kiểm tra tiến độ và bảo đảm phát huy được hiệu lực, hiệu quả, thực chất. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện 63/64 nội dung theo chương trình đề ra, 1 nội dung điều chỉnh tiến độ cho phù hợp thực tiễn và 38 nội dung công việc phát sinh theo chỉ đạo của Trung ương và yêu cầu thực tiễn của thành phố.

"Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội được duy trì, để lại những dấu ấn tốt đẹp trong cử tri và Nhân dân Thủ đô cũng như của cả nước", Phó Chủ tịch Thường trực Phùng Thị Hồng Hà khẳng định.

Ngoài việc tổ chức thành công kỳ họp chuyên đề để quyết định các nhiệm vụ cấp bách theo thẩm quyền, từ đầu năm đến nay, HĐND đã thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát với những vấn đề được cử tri và Nhân dân đặc biệt quan tâm. Hoạt động tiếp công dân được thực hiện đúng quy định; công tác tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới; việc đánh giá, rà soát và giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được tăng cường, phát huy hiệu quả.

Đáng chú ý, 6 tháng đầu năm đến cũng đánh dấu sự phối hợp hoạt động giữa các cấp HĐND và giữa HĐND với các cơ quan trong hệ thống chính trị thường xuyên và chặt chẽ hơn. HĐND thành phố đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp ủy, cụ thể hóa thành các nghị quyết, ban hành cơ chế, chính sách, các biện pháp thiết thực, khả thi. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, hiệu quả, hoàn thành theo kế hoạch với chất lượng, hiệu quả cao.

"HĐND thành phố đã bám sát Quy chế làm việc, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đã lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo chủ động, khoa học, linh hoạt, thiết thực", Phó Chủ tịch Thường trực Phùng Thị Hồng Hà chỉ rõ.

Chuẩn bị "từ sớm, từ xa" nội dung các kỳ họp

Phát huy những kết quả đã đạt được, từ nay đến cuối năm 2023, HĐND thành phố sẽ tiếp tục đổi mới, hoạt động hiệu quả hơn. Theo đó, HĐND thành phố sẽ thực hiện tốt hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND; các chương trình công tác lớn, nhiệm vụ trọng tâm của thành phố và từng địa phương; hoàn thành chương trình công tác trọng tâm của Thường trực HĐND thành phố năm 2023. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả, đổi mới, chất lượng chương trình giám sát, khảo sát chuyên đề của HĐND.

Đáng chú ý, trong 6 tháng cuối năm, HĐND thành phố sẽ thực hiện hiệu quả Đề án số 15-ĐA/TU (ngày 12.5.2022) của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố giai đoạn 2021 - 2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”. Đồng thời, tiếp tục cải tiến, đổi mới các hoạt động kỳ họp, chất vấn, giải trình, giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND theo quy định của Luật và Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 (ngày 12.9.2022) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND. "Đặc biệt, HĐND thành phố sẽ tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023", bà Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.

Ngoài ra, Thường trực HĐND thành phố sẽ chủ động chuẩn bị "từ sớm, từ xa" nội dung các kỳ họp bảo đảm sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô; tổ chức thành công các phiên họp Thường trực HĐND hàng tháng theo quy định. Cùng với đó, thực hiện hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo... "HĐND thành phố sẽ tăng cường các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề; triển khai hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri", Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố khẳng định.

Phi Long