HĐND TỈNH HẬU GIANG

Hiệu quả từ những đổi mới trong hoạt động

- 05:37, 09/05/2022 - VỊ THANH

Ban hành Quy chế giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh trong thực hiện cơ chế, chính sách, trong đó định hướng tập trung theo dõi, đánh giá, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ đột phá; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nhất là đổi mới cách thức trình bày một số báo cáo, dự thảo nghị quyết bằng lồng ghép minh họa hình ảnh, slide và video clip; kết nối trực tiếp để giải đáp ý kiến cử tri từ đường dây “nóng” tại phiên giải trình… những đổi mới trong hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã thể hiện khát vọng tạo chuyển biến mạnh mẽ, thiết thực nhằm góp phần xây dựng chính quyền địa phương thân thiện, hiện đại, minh bạch, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Ban hành Quy chế giám sát chuyên đề trong thực hiện chính sách

Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang đã tham mưu cho Đảng đoàn HĐND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 21.10.2021 về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh. Đây là cơ sở quan trọng để Đảng đoàn lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện, mọi mặt hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh.

Hiệu quả từ những đổi mới trong hoạt động -0
Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang tổ chức Phiên giải trình việc thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024
Ảnh: Thế Sự

Đáng chú ý, Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành "Quy chế giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong thực hiện cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh". Qua đó, định hướng cho hoạt động giám sát của HĐND, các cơ quan HĐND tập trung theo dõi, đánh giá, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ đột phá. Đây là hoạt động quan trọng của HĐND, nhất là trong bối cảnh chính quyền địa phương phát huy tính chủ động, tự chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước cấp trên và Nhân dân. Do vậy, trong triển khai thực hiện phải có sự giám sát chặt chẽ của cơ quan dân cử, để kịp thời đánh giá tính hiệu quả, minh bạch, bảo đảm mục tiêu yêu cầu trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết HĐND, đồng thời đánh giá kết quả thực thi thông qua việc tăng cường hậu giám sát. Mặt khác, còn kiểm soát quyền lực của các tổ chức, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ, quyền hạn.

Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang phối hợp với UBND tỉnh thống nhất tổ chức thi đua trong hoạt động HĐND cấp huyện, điểm thi đua trong hoạt động HĐND được tính vào điểm thi đua phát triển kinh tế - xã hội của các đơn vị cấp huyện; đồng thời, các đơn vị đạt thứ hạng nhất, nhì, ba được đề xuất tặng bằng khen UBND tỉnh. Những năm qua, công tác thi đua trong hoạt động HĐND các huyện, thị, thành phố trên địa bàn có nhiều cách làm hay, mô hình mới đem lại hiệu quả thiết thực được chia sẻ, nhân rộng.

Tăng tính tiếp cận thông tin qua trực quan sinh động

Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. Theo đó, tại các kỳ họp HĐND, đổi mới cách thức trình bày một số báo cáo, dự thảo nghị quyết bằng việc lồng ghép minh họa hình ảnh, slide và video clip nhằm tăng tính tiếp cận thông tin qua hình thức trực quan sinh động, tạo điều kiện để đại biểu theo dõi, nắm bắt nội dung. Qua đó, giúp đại biểu có cơ sở dữ liệu trong nghiên cứu, thảo luận, quyết định ban hành nghị quyết. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin để chuyển tải tài liệu và thực hiện kỳ họp không giấy kết quả bước đầu đem lại thành công nhất định, hướng đến hoàn thiện trong thời gian sớm nhất.

Trong công tác TXCT, thực hiện các hình thức TXCT phù hợp trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 như: Đăng tải nội dung TXCT trên Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh; chuyên trang “Đồng hành cùng cử tri”; thông qua thực hiện chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri”. Cùng với đó là 5 kênh ghi nhận ý kiến của cử tri là: Cử tri gửi ý kiến trực tiếp lên Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh; gửi ý kiến trực tiếp thông qua địa chỉ email của HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; gửi thư phản ánh, ý kiến, kiến nghị qua địa chỉ: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hậu giang và Ủy ban MTTQVN tỉnh Hậu Giang; chuyển ý kiến đến: Chuyên trang “Đồng hành cùng cử tri”; chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri”; phát phiếu ghi nhận ý kiến cử tri.

Kết nối trực tiếp để giải đáp ý kiến cử tri từ đường dây “nóng”

Điểm nhấn nổi bật trong hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang chính là tổ chức các phiên giải trình. Nội dung tập trung vào việc thực hiện các chính sách, đề án lớn của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến các đối tượng thụ hưởng. Công tác chuẩn bị, thu thập thông tin được thực hiện các bước cụ thể, rõ ràng, bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên cơ sở khoa học chuyên ngành; đồng thời, phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể như: Phân công Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì phối hợp các Ban HĐND, Tổ trưởng Tổ đại biểu khảo sát tại các địa phương, tổ chức, cá nhân thụ hưởng đề án (Hợp tác xã và các mô hình sản xuất nông hộ).

Trên cơ sở báo cáo của đơn vị giải trình, kết quả khảo sát, Thường trực HĐND tỉnh bàn, chọn nhóm vấn đề cần giải trình chuyển đến các ngành để chuẩn bị, giao Văn phòng xây dựng chương trình, kịch bản cho từng nhóm vấn đề, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình thiết lập đường dây “nóng”, tuyên truyền, tổ chức phiên giải trình. Theo đó, phiên giải trình được tổ chức công khai, truyền hình trực tiếp. Tại buổi giải trình, nhiều vấn đề được đại biểu HĐND đặt ra, nhất là các vị đại biểu kiêm nhiệm là thành viên các Ban HĐND, Tổ trưởng Tổ đại biểu. Đặc biệt, nhiều ý kiến của cử tri gọi từ đường dây “nóng” được kết nối trực tiếp trên kênh truyền hình để thủ trưởng các ngành giải đáp.

Với cách làm trên, phiên giải trình không những đã góp phần tìm ra giải pháp hữu hiệu trong chỉ đạo điều hành của UBND, các ngành chức năng trong tổ chức thực hiện mà còn là kênh thông tin, tuyên truyền rộng rãi, tạo sự lan tỏa trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, góp phần rất thiết thực trong kết quả tuyên truyền để các đối tượng nhận thức đầy đủ, đồng tình ủng hộ, tham gia thực hiện các chính sách của đề án và nghị quyết HĐND.

VỊ THANH