HĐND tỉnh An Giang thông qua 11 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 19

- Thứ Sáu, 19/04/2024, 18:22 - Chia sẻ

Ngày 19.4, HĐND tỉnh An Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 19, xem xét và quyết nghị thông qua 11 nghị quyết quan trọng. 

Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang thông qua 11 Nghị quyết quan trọng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng phát biểu bế mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đối với ông Lê Tuấn Khanh (do được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết thôi việc theo nguyện vọng); miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Ngô Hồng Yến (do thôi giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tách chức danh Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ); bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Lê Nguyên Châu, Giám đốc Sở Nội vụ.

HĐND tỉnh cũng đã thông qua các nghị quyết về: kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 chưa giải ngân hết sang thực hiện và giải ngân năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công; điều chỉnh Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 7.12.2023 của HĐND tỉnh tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2024.

Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang thông qua 11 Nghị quyết quan trọng
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua 11 nghị quyết quan trọng

Tại kỳ họp HĐND tỉnh cũng biểu quyết thông qua các nghị quyết: quy định mức thu phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; quy định nội dung, mức chi cho các hoạt động lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 trên địa bàn; ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang; quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế mà không phải là đối tượng khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh và phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập năm học năm 2023 - 2024...

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng ghi nhận, biểu dương sự chủ động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan đã góp phần cho kỳ họp thành công tốt đẹp. Đồng thời, đề nghị, UBND tỉnh khẩn trương triển khai các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; Thường trực, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể Nhân dân tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

Nguyễn Hành
#