Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố Cần Thơ

Giải quyết ngay những nội dung bảo đảm được nguồn lực, lộ trình

- Thứ Ba, 17/01/2023, 06:31 - Chia sẻ

Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh: đối với các nội dung bảo đảm được nguồn lực, lộ trình, đề nghị UBND thành phố giải quyết ngay; tăng cường rà soát việc thực hiện lời hứa của Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Các nội dung sẽ tiếp thu, nghiên cứu, tìm biện pháp giải quyết hoặc cần có lộ trình, thời gian, nguồn lực, các sở, ngành hữu quan cần giải trình rõ để cử tri biết, chia sẻ với thành phố; việc trả lời cần đi vào trọng tâm ý kiến cử tri đặt ra, hạn chế tình trạng cử tri kiến nghị nhiều lần…

Vẫn còn tình trạng cử tri kiến nghị nhiều lần một nội dung

Đa phần ý kiến cử tri thành phố Cần Thơ liên quan đến dự án chậm tiến độ, quy hoạch kéo dài; một số tuyến đường xuống cấp hư hỏng ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân; tình trạng thiếu thuốc trong khám và điều trị BHYT tại các bệnh viện công thời gian qua... Qua giám sát, Thường trực HĐND thành phố Cần Thơ nhận thấy: UBND thành phố đã chỉ đạo giải quyết 94/94 ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri gửi tới HĐND thành phố trước và sau Kỳ họp thứ 6, đạt tỷ lệ 100%. Các ngành, các cấp đã có nhiều nỗ lực, khẩn trương giải quyết, nhất là đối với những ý kiến bức xúc, chính đáng của cử tri. Đến thời điểm giám sát, có 8/94 nội dung cơ bản được giải quyết dứt điểm (chiếm 8,51%).

Thường trực HĐND thành phố Cần Thơ giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước, sau Kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa X
Thường trực HĐND thành phố Cần Thơ giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước, sau Kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa X

Các ý kiến, kiến nghị, phản ánh chưa thể giải quyết ngay cũng được các sở, ngành hữu quan tiếp thu, nghiên cứu, đề ra lộ trình cụ thể để tiếp tục giải quyết trong thời gian tới; chủ động phối hợp giải quyết kịp thời những nội dung thuộc trách nhiệm của nhiều ngành, nhiều cấp ở địa phương. Nội dung, chất lượng các văn bản giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri từng bước được nâng lên, cơ bản đi vào trọng tâm những vấn đề cử tri đặt ra. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và các biện pháp tháo gỡ, sự phối hợp trong giải quyết.

Tuy nhiên, một số ý kiến của cử tri mặc dù được các ngành, địa phương quan tâm giải quyết nhưng kết quả chưa dứt điểm, cử tri tiếp tục phản ánh, kiến nghị đến Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Ô Môn trong đợt TXCT trước Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp cuối năm 2022). Một vài cơ quan, đơn vị, địa phương trả lời chưa đi vào nội dung trọng tâm các vấn đề được cử tri kiến nghị, phản ánh; chưa đưa ra biện pháp, lộ trình giải quyết cụ thể; một số trả lời chưa đầy đủ nội dung kiến nghị, phản ánh của cử tri.

Bên cạnh đó một số ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa thể giải quyết ngay được mà đòi hỏi phải có thời gian, nguồn lực, lộ trình cụ thể, có vụ việc cần sự tham gia của nhiều cơ quan và một số vụ việc do thuộc thẩm quyền của Trung ương nên việc giải quyết còn chậm. Nguyên nhân chủ quan của những tồn tại, hạn chế được Thường trực HĐND thành phố xác nhận do vẫn còn vài cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu chủ động trong phối hợp hoặc phối hợp chưa thường xuyên trong giải quyết, ảnh hưởng đến tiến độ, kết quả giải quyết dứt điểm một số vụ việc cử tri đặt ra. Thủ trưởng một vài đơn vị thiếu quyết tâm, chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện, dẫn đến cử tri tiếp tục kiến nghị nhiều lần một nội dung.

Tăng cường rà soát việc thực hiện lời hứa

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri, Thường trực HĐND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh: đối với các nội dung bảo đảm được nguồn lực, thời gian, lộ trình, đề nghị UBND thành phố giải quyết ngay, thể hiện trách nhiệm và thẩm quyền của chính quyền thành phố. Các nội dung dự kiến thực hiện trong những năm tiếp theo hoặc cần có thời gian, lộ trình thực hiện, UBND thành phố chỉ đạo, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn giúp các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện hoàn thành đúng tiến độ và thường xuyên báo cáo, kết quả giải quyết đến Thường trực HĐND thành phố.

UBND thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị quan tâm, kịp thời xem xét trả lời ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri, kể cả các nội dung giữa hai kỳ họp, các cuộc giám sát chuyên đề, giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường rà soát việc thực hiện lời hứa của Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị về các vấn đề đã hứa với cử tri và đại biểu HĐND thành phố tại các kỳ họp HĐND. UBND thành phố chỉ đạo Văn phòng UBND thành phố tiếp tục phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố kịp thời rà soát, theo dõi, kiểm tra kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri để kịp thời tham mưu UBND thành phố có văn bản chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết.

Thường trực HĐND thành phố Cần Thơ cũng nhấn mạnh: đối với các ý kiến, kiến nghị, phản ánh sẽ tiếp thu, nghiên cứu, tìm biện pháp giải quyết hoặc cần phải có lộ trình, thời gian, nguồn lực mới có thể thực hiện được, các sở, ngành hữu quan cần giải trình rõ vấn đề để cử tri biết và chia sẻ với thành phố, việc trả lời đi vào trọng tâm ý kiến cử tri đặt ra, hạn chế tình trạng cử tri kiến nghị nhiều lần, trùng lặp về nội dung; đồng thời, tiếp tục rà soát, báo cáo Thường trực HĐND thành phố những vấn đề đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết để Thường trực HĐND thông tin đến cử tri và đại biểu HĐND thành phố. UBND các quận, huyện tăng cường kiểm tra, rà soát, phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố để sớm xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trên địa bàn và kịp thời báo cáo, thông tin kết quả đến cử tri.

THANH QUỐC