Gắn bó mật thiết với cử tri, kịp thời ban hành những quyết sách đúng, sát thực tiễn

ssss

Gắn bó mật thiết với cử tri, kịp thời ban hành những quyết sách đúng, sát thực tiễn
~~~~~

Tham luận về những kết quả nổi bật của HĐND tỉnh Đồng Tháp năm 2023, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng cho biết, cùng với sự phát triển của cả nước, trong năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp tiếp tục có sự phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các tác động của chính sách, giải pháp phục hồi kinh tế - xã hội ngày càng mạnh mẽ, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực tăng trưởng mạnh.

ssss
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng trình bày tham luận tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024. Ảnh: Hồ Long

Kiên quyết không thông qua các nghị quyết chưa được chuẩn bị kỹ
~~~~~~

Kết quả, có 19/22 chỉ tiêu vượt và đạt so với kế hoạch năm 2023, trong đó có 7/22 chỉ tiêu vượt so với kế hoạch năm 2023. GRDP bình quân đầu người ước đạt 69,31 triệu đồng (tương đương 2.912 USD). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 8.151 tỷ đồng. Hoạt động sản xuất, kinh doanh chuyển biến tích cực, khởi sắc. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công và các đối tượng chính sách được quan tâm thực hiện. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước khôi phục và nâng lên, số người được giải quyết việc làm gia tăng cao. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được kiểm soát; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Đạt được những kết quả trên là do tỉnh Đồng Tháp đã bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Trung ương; sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị tỉnh; sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự vào cuộc tích cực, chủ động của MTTQ, các đoàn thể, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp làm động lực cho “Đồng Tháp - Đất sen hồng” có bước chuyển mình mạnh mẽ.

Trong thành tựu chung của tỉnh, có sự đóng góp tích cực của HĐND. Khẳng định kết quả này, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp nêu rõ, những năm qua, hoạt động của HĐND tỉnh đã có sự cải tiến và đạt nhiều kết quả tích cực. Thường trực HĐND tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Qua đó, hoạt động của HĐND tỉnh Đồng Tháp từng bước được đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện, đạt được những kết quả quan trọng cụ thể như sau:

Thứ nhất, trong năm, HĐND tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức 7 kỳ họp HĐND (trong đó có 2 kỳ họp thường lệ và 5 kỳ họp đột xuất) để xem xét, quyết định kịp thời những nội dung quan trọng liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tại mỗi kỳ họp đều tổ chức thảo luận tại các Tổ đại biểu đối với những nội dung trình tại kỳ họp.

ssss
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hồ Long

Hoàn thành chương trình ban hành nghị quyết với kết quả vượt chỉ tiêu về số lượng so với chương trình ban hành nghị quyết đã đề ra, qua các kỳ họp đã ban hành 64 nghị quyết quan trọng. Tại mỗi kỳ họp, công tác điều hành của Chủ tọa kỳ họp không ngừng được đổi mới và nâng chất lượng, hạn chế việc đọc các văn bản tại kỳ họp để dành thời gian cho hoạt động thảo luận, chất vấn, nên hoạt động này tại kỳ họp ngày càng sôi nổi và thực chất hơn; kiên quyết không thông qua các nghị quyết chưa được cơ quan trình chuẩn bị kỹ hoặc chưa bảo đảm theo quy định.

Thứ hai, phương thức tổ chức hoạt động giám sát của HĐND có sự chuyển biến rõ rệt, nhất là sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 594/HĐND ngày 12.9.2022 về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, đã thống nhất, chuẩn hóa hoạt động giám sát, khắc phục một số hạn chế, vướng mắc trong giám sát của HĐND; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND. Trong năm, đã hoàn thành tốt chương trình giám sát đề ra. Qua công tác giám sát, đã ban hành các kết luận, kiến nghị sát, đúng trên nhiều lĩnh vực đến UBND tỉnh và các ngành, các cấp có liên quan để kịp thời khắc phục những khó khăn, hạn chế, đồng thời theo dõi, chất vấn kết quả thực hiện; tổ chức xem xét kết quả thực hiện các kiến nghị để tiếp tục giám sát trong năm 2024, hầu hết các kiến nghị sau giám sát đều được sự đồng thuận cao và tích cực thực hiện từ các cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát. Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh còn phối hợp tốt với Đoàn ĐBQH tỉnh trong thực hiện một số hoạt động giám sát chuyên đề.

Cụ thể trong năm qua, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 2 cuộc giám sát chuyên đề, trong đó, kiến nghị 19 nội dung đến UBND tỉnh để kịp thời tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc. Các Ban của HĐND tỉnh đã tổ chức 7 cuộc giám sát chuyên đề. Tổ chức 2 phiên giải trình và 2 Hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp. Sau phiên giải trình, đã kiến nghị nhiều nội dung đến UBND tỉnh và các ngành, tổ chức liên quan. Ngoài ra, trong khuôn khổ phiên họp thường kỳ, Thường trực HĐND còn tổ chức hoạt động giải trình để giải quyết vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh.

ssss
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hồ Long

Đổi mới nội dung, phương thức tiếp xúc cử tri
~~~~~~

Thứ ba, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp cũng cho biết, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và UBND tỉnh tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ bảo đảm tính nghiêm túc, đúng luật, hiệu quả. Tất cả các kiến nghị chính đáng của cử tri đều được ghi nhận, tổng hợp đầy đủ để chuyển đến UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan trả lời, giải trình tại kỳ họp HĐND và thông báo đến cử tri biết, theo dõi.

Thường trực HĐND tỉnh Đồng Tháp đã đổi mới nội dung, phương thức tiếp xúc cử tri, ngoài kết quả Kỳ họp thứ Bảy của HĐND tỉnh, đại biểu sẽ tổ chức thông tin trao đổi chuyên đề về các chính sách liên quan đến công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (chuyên đề 1) và chính sách có liên quan đến người hoạt động không chuyên trách ở khóm, ấp (chuyên đề 2). Ngoài thành phần như thường lệ, bổ sung thành phần khách mời cần thiết như: Cử tri là cán bộ phụ trách công tác lao động, việc làm cấp huyện, cấp xã và người lao động, thân nhân, gia đình có con em tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (đối với chuyên đề 1). Cử tri là người hoạt động không chuyên trách và người giữ các chức danh khác công tác ở cấp xã, khóm, ấp (đối với chuyên đề 2). Sau hoạt động này, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức rút kinh nghiệm và phối hợp định hướng tiếp tục đổi mới công tác tiếp xúc cử tri ở các Tổ đại biểu HĐND tỉnh theo hướng đa dạng hóa phương thức tiếp xúc để đại biểu có điều kiện lắng nghe, gắn bó với cử tri chặt chẽ hơn.

Thứ tư, về công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp. Thường trực HĐND tỉnh đã tích cực quan tâm xử lý kịp thời nhiều nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh. Chủ động rà soát để tham mưu, đề xuất Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy những vấn đề quan trọng, thực tiễn khó khăn qua giám sát và hoạt động của HĐND tỉnh.

ssss -0
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Quang Khánh

Tổ chức họp mặt đại biểu trẻ của HĐND 3 cấp trong tỉnh để thảo luận chủ đề “Khơi dậy nhiệt huyết, trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân”. Tổ chức về nguồn cho nữ đại biểu HĐND 2 cấp (tỉnh, huyện) với chủ đề “Vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong việc thực hiện nhiệm vụ người Đại biểu nhân dân đất Sen hồng”. Phối hợp với Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện một số kỹ năng cần thiết trong hoạt động dân cử…

Vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh Đồng Tháp cũng đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND 2 cấp (tỉnh, huyện) năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị được tổ chức tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng), gắn với hoạt động “Người đại biểu nhân dân Đất Sen hồng với Mùa xuân biên cương”. Hội nghị đã tổ chức trao đổi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan với nhau bằng hình thức chia Tổ thảo luận theo chủ đề, sau thảo luận Tổ thì cử đại diện phát biểu tập trung tại Hội nghị; nghe ý kiến trao đổi, phản biện, bình luận của đại biểu.

Nội dung thảo luận tập trung vào các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả, cải tiến, đổi mới các mặt công tác của HĐND các cấp như công tác tổ chức kỳ họp, hoạt động giám sát, việc ban hành nghị quyết, chính sách, công tác tiếp xúc cử tri; giới thiệu trao đổi kinh nghiệm, phương thức, cách làm, mô hình hoạt động hiệu quả của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử ở địa phương; thảo luận thống nhất phương hướng hành động của Thường trực HĐND 2 cấp; những định hướng đổi mới tập trung về nội dung, phương thức giám sát, thẩm tra, việc lựa chọn vấn đề mới, cần thiết để xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề, đổi mới phương thức giám sát, thẩm tra thiết thực, hiệu quả trên một số lĩnh vực quan trọng, cụ thể về kinh tế, văn hoá - xã hội, pháp chế.

Qua đó, Hội nghị đã thống nhất, định hướng một số nội dung phối hợp công tác trong năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh với các cơ quan cấp tỉnh có liên quan. Trong đó, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong nhận xét, thông tin phục vụ công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với cán bộ đảng viên là đại biểu HĐND thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy về cung cấp thông tin kịp thời trong công tác lãnh đạo, giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp, công tác tiếp nhận, xử lý đơn, thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp ở địa phương.

ssss
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Quang Khánh

Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy trong công tác nắm bắt thông tin, tình hình trong Nhân dân và dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh; phát huy vai trò của Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến đối với các quyết định, chính sách thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh có liên quan trực tiếp đến đời sống của đa số Nhân dân ở địa phương. Chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh, nhất là nghị quyết ban hành các chính sách liên quan mật thiết, có tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân.

Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong công tác cung cấp thông tin về hoạt động kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền nhằm tránh trùng lắp về nội dung, thời gian, đối tượng và góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh, nhất là nghị quyết ban hành các chính sách liên quan mật thiết, có tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân.

Tiếp tục nâng chất công tác phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh theo Quy chế đã được ký kết. Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố ký kết giao ước thống nhất hành động thực hiện cải tiến, đổi mới trong hoạt động HĐND 2 cấp năm 2024.

Thứ năm, hoạt động của Tổ đại biểu và đại biểu được tăng cường, phát huy, góp phần quan trọng vào hiệu quả hoạt động chung của HĐND tỉnh. Thời gian qua, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện rõ tính trách nhiệm trong tham gia các hoạt động khảo sát, giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tại địa phương; giám sát thường xuyên việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và thực hiện lời hứa của cơ quan có thẩm quyền qua công tác tiếp xúc cử tri; nhiều Tổ đại biểu đã tích cực tổ chức thực hiện giám sát chuyên đề. Bên cạnh đó, các Tổ đại biểu đã phối hợp tốt với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện tổ chức để đại biểu là thành viên Tổ tiếp xúc cử tri theo quy định; tổ chức tiếp công dân mang tính định kỳ và đột xuất; tích cực thảo luận đối với các báo cáo, dự thảo nghị quyết cần trình tại kỳ họp HĐND tỉnh.

2024 - tăng tốc, bứt phá, về đích
~~~~~~

Với quyết tâm “Xứng đáng là Người đại biểu nhân dân Đất sen hồng”, nhìn lại chặng đường hơn nửa nhiệm kỳ vừa qua, với trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ và khát khao cống hiến, đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp đã gắn bó mật thiết với cử tri, trăn trở trước những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, từ đó kịp thời ban hành những quyết sách đúng quy định, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sát với tình hình thực tiễn và đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng, có tác động lớn cho sự phát triển của tỉnh cũng như đời sống của người dân.

Đặc biệt, trong năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng - năm “tăng tốc, bứt phá và về đích” trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. HĐND tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát huy hơn nữa tính chủ động, quyết liệt; tiếp tục phối hợp, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chung, để cùng UBND tỉnh, các cơ quan trong hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025.

Cụ thể, một là, rà soát, đánh giá, xem xét để ban hành các chính sách, quy định nhằm kịp thời thể chế hoá các chủ trương của Đảng, cụ thể hóa văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và ban hành chính sách đặc thù để đáp ứng yêu cầu, chỉ tiêu về công tác phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự của địa phương.

Hai là, tiếp tục triển khai các giải pháp để tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 20.4.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp. Chủ động báo cáo kịp thời đến cấp ủy cùng cấp những nội dung lớn, quan trọng liên quan đến việc thực hiện chức năng giám sát, quyết định của HĐND; luôn bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy đối với các hoạt động của HĐND. Tổ chức tổng kết hoạt động HĐND nhằm kịp thời tham mưu, đề xuất những nội dung cần thiết để xây dựng văn kiện trình Ban Chấp hành Đảng bộ cùng cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

ssss
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hồ Long
 

Ba là, tổ chức thực hiện tốt các nội dung, hình thức giám sát theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Trong đó, tăng cường hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát chuyên đề của HĐND; quan tâm tổ chức kịp thời phiên giải trình, phiên chất vấn của Thường trực HĐND giữa 2 kỳ họp; tăng cường giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, giám sát việc thực hiện lời hứa của đại biểu khi ứng cử; đẩy mạnh công tác giám sát của Tổ đại biểu. Tích cực theo dõi kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát đã ban hành.

Bốn là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Quy chế phối hợp liên tịch đã ký kết giữa Thường trực HĐND với các cơ quan, tổ chức cùng cấp tại địa phương trong triển khai thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; kịp thời sửa đổi, bổ sung những nội dung đã ký kết không còn phù hợp. Chủ động tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm huy động nguồn lực thực hiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử từng cấp.

Năm là, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng trong hoạt động HĐND nhằm kịp thời động viên, thúc đẩy công tác đại biểu ngày càng mạnh mẽ, thực chất hơn. Tổ chức công tác tập huấn, học tập, trao đổi kinh nghiệm cho đại biểu HĐND các cấp nhằm tăng cường kỹ năng hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

N. Vũ