Đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thực chất, linh hoạt

- Thứ Ba, 26/09/2023, 14:29 - Chia sẻ

Phát biểu kết luận Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thị, thành phố vừa được tổ chức, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh đề nghị Thường trực HĐND các cấp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của HĐND một cách thực chất, linh hoạt; tăng cường giám sát những trường hợp đơn thư, kiến nghị tồn đọng và kéo dài, chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng, vi phạm trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết…

Bảo đảm thống nhất quan điểm từ xây dựng đến thẩm tra

Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị, thành phố đã thẳng thẳn nhìn nhận, đánh giá toàn diện, khách quan kết quả hoạt động của HĐND 2 cấp trong 9 tháng năm 2023; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các giải pháp tăng cường chất lượng hoạt động giám sát của các Tổ đại biểu HĐND; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Đối với HĐND tỉnh Khánh Hòa, 9 tháng năm nay, Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, đặc biệt là công tác tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh, xem xét, ban hành các nghị quyết đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Với cách thức làm việc chủ động, chú trọng đổi mới phương thức, công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao.

Trong đó, công tác chuẩn bị kỳ họp chu đáo, việc điều hành kỳ họp linh hoạt, khoa học, các kỳ họp HĐND tỉnh được thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, qua đó, cử tri và nhân dân kịp thời cập nhật, theo dõi, tạo sự đồng thuận trong việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh trong thực tế. Việc xây dựng dự thảo nghị quyết, lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động của nghị quyết, công tác thẩm tra dự thảo nghị quyết bảo đảm chất lượng và đúng quy định pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh.

Chương trình, kế hoạch giám sát, khảo sát của các Ban HĐND đã được Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến, khắc phục được sự chồng chéo, trùng lặp về thời gian, địa điểm, đối tượng giám sát, khảo sát trực tiếp giữa các Ban. Ngay từ đầu năm, trên cơ sở dự kiến các nội dung trình tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh chủ động điều phối, phân công các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra, nghiên cứu, có ý kiến về đề nghị chấp thuận xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật ngay từ giai đoạn đầu xây dựng nhằm bảo đảm tính thống nhất quan điểm từ giai đoạn xây dựng đến soạn thảo, thẩm tra nghị quyết.

Tăng cường giám sát đơn thư, kiến nghị tồn đọng, kéo dài

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh đề nghị Thường trực HĐND các cấp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của HĐND theo hướng thực chất, toàn diện, đồng bộ và linh hoạt. Cần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động giám sát, khảo sát; chú trọng việc thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị sau giám sát. Thường trực HĐND các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Tổ đại biểu HĐND tăng cường triển khai hoạt động giám sát. Trước mắt, xây dựng kế hoạch và phân công chuyên đề giám sát cụ thể đối với các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, bảo đảm đến cuối năm 2023, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đều thực hiện nhiệm vụ giám sát và báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND tỉnh theo đúng quy định; đồng thời, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ.

Những tháng cuối năm 2023, HĐND và Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa sẽ tập trung giám sát: kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh; việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; kết quả thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế giai đoạn 2021 - 2025.

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết đơn thư của công dân, kiến nghị của cử tri; tăng cường giám sát đối với những trường hợp đơn thư, kiến nghị tồn đọng, kéo dài chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng, vi phạm trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết.

Nhấn mạnh việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác. Mặt khác, là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức Đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn đề nghị Thường trực HĐND các huyện, thị, thành phố tổ chức triển khai đúng trình tự, thủ tục quy định, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những chức danh do HĐND bầu tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.

BẢO QUYÊN