Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố Hà Nội

Đi đến cùng kết quả giám sát

- Chủ Nhật, 08/01/2023, 06:22 - Chia sẻ

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của HĐND các cấp thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, HĐND các cấp tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND theo phương châm theo đến cùng kết quả thực hiện.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

Theo báo cáo của Thường trực HĐND thành phố, năm 2022, HĐND các cấp thành phố đã bám sát Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, bảo đảm chủ động, khoa học, linh hoạt, thiết thực. HĐND các cấp thành phố đã tổ chức thành công các kỳ họp đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trong năm 2022, HĐND thành phố đã tổ chức 7 kỳ họp, ban hành 59 nghị quyết; HĐND cấp huyện tổ chức 129 kỳ họp, ban hành 830 nghị quyết. Hoạt động giám sát, khảo sát đúng trọng tâm, trọng điểm các lĩnh vực quan trọng, được cử tri quan tâm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Hoạt động tiếp công dân của đại biểu HĐND các cấp được thực hiện đúng quy định. Công tác TXCT đổi mới; việc đánh giá, rà soát và giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được tăng cường, phát huy hiệu quả...

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể (ảnh: P.Long)
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể. Ảnh: P.Long

Các nghị quyết được HĐND thành phố ban hành đã cụ thể hóa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các cơ chế, chính sách đặc thù và các biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn... Đây còn là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, ngành tăng cường quản lý đầu tư, mở ra hướng đi mới nhằm khơi dậy, phát huy tiềm năng, thế mạnh, xây dựng, phát triển toàn diện các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, y tế và chăm lo đến đời sống dân sinh.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Thường trực HĐND các quận, huyện Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Phúc Thọ, Thạch Thất… đều khẳng định, trong năm 2022, HĐND các cấp thành phố đã bám sát Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, bảo đảm chủ động, khoa học, linh hoạt, thiết thực. Để nâng cao chất lượng hoạt động năm 2023, HĐND các cấp cần tiếp tục cải tiến, đổi mới các hoạt động kỳ họp, chất vấn, giải trình, giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND theo quy định của pháp luật và Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát, bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND.

Chú trọng chế tài trong thực hiện

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, năm 2022, HĐND các cấp thành phố đã tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, cùng hệ thống chính trị của thành phố hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, thẩm quyền.

Nhấn mạnh 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị HĐND các cấp thành phố cần tiếp tục “chủ động, đồng hành, thực chất, hiệu quả”, phát động sâu rộng các phong trào thi đua, lan tỏa sự đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Trong đó, cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 15-ĐA/TU (ngày 12.5.2022) của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố giai đoạn 2021 - 2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”.

HĐND các cấp thành phố cần chú trọng tăng cường lực lượng chuyên trách để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng thời, tập trung khai thác nội dung về chế tài trong thực hiện, nếu không thực hiện tốt, không có chuyển biến khi thực hiện kết luận sau giám sát, chất vấn, giải trình thì sẽ xem xét trong quá trình đánh giá, quy hoạch, khen thưởng… Đây là chủ trương đã được Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất rất cao. 

Chủ tịch HĐND thành phố cũng yêu cầu HĐND các cấp tiếp tục cải tiến, đổi mới các hoạt động kỳ họp, chất vấn, giải trình, giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND theo quy định của Luật. Trong đó, tăng cường tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát theo phương châm đi đến cùng kết quả thực hiện. Tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, đại biểu HĐND các cấp thành phố nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động TXCT, tiếp công dân; đổi mới công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại của công dân theo hướng sâu sát, cụ thể, định lượng được kết quả và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc giải quyết kiến nghị cử tri và đơn thư của công dân. Thường trực HĐND các cấp lưu ý nêu cao trách nhiệm trong tiếp dân, tiếp dân theo vụ việc để giảm thiểu các vụ việc kéo dài.