Đáp ứng ngày càng tốt hơn nguyện vọng của cử tri

- Thứ Ba, 30/01/2024, 08:59 - Chia sẻ

Năm 2023, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện tốt vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với UBND tỉnh trong xây dựng, triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; trong giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc được cử tri quan tâm, góp phần quan trọng cho sự ổn định và phát triển về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, đặc biệt đáp ứng ngày càng tốt hơn những tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Dành nhiều thời gian cho thảo luận, chất vấn 

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng, trong năm 2023, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức 5 kỳ họp; thông qua 80 nghị quyết; công tác tổ chức và điều hành kỳ họp có nhiều đổi mới, sắp xếp thời gian khoa học, phù hợp về nội dung. Các kỳ họp dành nhiều thời gian để thảo luận, tranh luận, chất vấn và trả lời chất vấn.

Cùng với đó, các nội dung giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực và các ban của HĐND tỉnh có trọng tâm, trọng điểm, bám sát những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Thông qua giám sát, các cơ quan của HĐND tỉnh đề xuất, kiến nghị các giải pháp để các đơn vị chịu sự giám sát khắc phục những tồn tại, hạn chế; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Cụ thể, trong năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 17 cuộc giám sát và trên 30 cuộc khảo sát; Thường trực, các Ban của HĐND cấp huyện tổ chức 109 cuộc khảo sát, giám sát. Điển hình, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề về hoạt động y dược và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; sau giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đã gửi các kiến nghị đến Bộ Y tế; đến nay, Bộ Y tế đã trả lời 100% các kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc, bất cập thuộc lĩnh vực y tế cấp cơ sở ở địa phương.

Đáp ứng ngày càng tốt hơn nguyện vọng của cử tri -0
Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thủy phát biểu tại hội nghị

Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động, tích cực đổi mới, đa dạng hóa hình thức TXCT thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và sóng truyền hình. Do sự phối hợp chặt chẽ trong tổ chức TXCT cả 3 cấp nên phần lớn các ý kiến, kiến nghị đã được xem xét, trả lời trực tiếp. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri được các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp gửi HĐND tỉnh, được phân loại chuyển UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng trả lời.

Kiên quyết khắc khục tình trạng không bảo đảm tài liệu thẩm tra

Mặc dù đạt nhiều kết quả, song đánh giá kết quả hoạt động của HĐND tỉnh trong năm qua, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thủy nêu thực tế: công tác phối hợp trong chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh và hoạt động thẩm tra của Ban HĐND vẫn còn một số hạn chế; trong đó, việc gửi các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án của UBND tỉnh có nội dung chưa bảo đảm thời gian nên thời gian để Ban HĐND nghiên cứu trước khi tổ chức thẩm tra còn ngắn… Để khắc phục tình trạng trên, bà Thủy cho rằng cần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quy trình xây dựng nghị quyết, trong đó kiên quyết khắc phục tình trạng gửi tài liệu thẩm tra không đủ hồ sơ và không đúng thời gian đã được pháp luật quy định.

Năm 2024, HĐND tỉnh Bắc Ninh tập trung nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực thi nhiệm vụ, tạo chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Đây cũng là năm HĐND tỉnh lần đầu tiên triển khai Kế hoạch giám sát chuyên đề về việc xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Bình Nguyễn Thị Hà cũng cho rằng: để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, cần nâng cao trách nhiệm của đại biểu HĐND. Hàng năm, mỗi đại biểu HĐND cần tự xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động trong năm và báo cáo với Thường trực HĐND cùng cấp biết theo dõi, giám sát việc thực hiện; đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện với cử tri nơi mình được bầu. Mặt khác, Thường trực HĐND tổ chức đánh giá và xếp loại kết quả hoạt động, có động viên khen thưởng kịp thời đại biểu HĐND hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung nhấn mạnh: Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các cấp bám sát chủ đề năm 2024: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, triển khai các Quy hoạch, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực, phục hồi tăng trưởng kinh tế; xây dựng văn hóa và con người Bắc Ninh - Kinh Bắc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” để triển khai thực hiện hiệu quả.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp công tác giữa HĐND và UBND ngay từ đầu quy trình xây dựng các báo cáo, tờ trình. Thực hiện nghiêm quy định về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đôn đốc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm toán bảo đảm đúng quy định; đổi mới hình thức tiếp công dân bảo đảm khoa học, chất lượng, đạt kết quả cao.

Khánh Duy
#