Cụ thể hóa đầy đủ Nghị quyết 98/2023/QH15, tạo bước chuyển mạnh mẽ cho TP. Hồ Chí Minh để đóng góp nhiều hơn cho cả nước

- Thứ Hai, 25/03/2024, 20:14 - Chia sẻ

Tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Nhân khẳng định, 2023 là năm có dấu ấn quan trọng đối với TP. Hồ Chí Minh khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh. Và, một trong những nhiệm vụ đặt ra với thành phố là sẽ cụ thể hóa đầy đủ Nghị quyết 98/2023/QH15 theo thẩm quyền, tạo được bước chuyển mạnh mẽ, làm thay đổi diện mạo, tầm vóc của thành phố để đóng góp nhiều hơn cho cả nước. 

Nghị quyết 98/2023/QH15 - đòn bẩy hiệu quả để thành phố tận dụng cơ hội phát triển nhanh và bền vững

Trong tham luận trình bày tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024, về những kết quả nổi bật của HĐND TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Huỳnh Thanh Nhân cho biết, năm 2023, thành phố đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do hậu quả đại dịch Covid-19, sự tác động khó lường của tình hình thế giới vượt ngoài dự báo, cùng với những vướng mắc, tồn đọng phức tạp, kéo dài, một số vụ việc tồn đọng gây không ít khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sát sao, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng với ý chí quyết tâm, tinh thần chủ động, thích ứng, linh hoạt, sáng tạo của toàn hệ thống chính trị và sự đồng lòng, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, thành phố đã tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tạo chuyển biến tích cực, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra, cải thiện đáng kể đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Trong năm 2023, HĐND TP. Hồ chí Minh đã tổ chức 5 kỳ họp (2 kỳ họp thường lệ và 3 kỳ họp chuyên đề) và thảo luận, thông qua 249 Nghị quyết.

Trong đó, có 25 Nghị quyết triển khai Nghị quyết số 98 của Quốc hội, gồm: 1 Nghị quyết triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15; 6 Nghị quyết về quản lý đầu tư; 5 Nghị quyết về tài chính, ngân sách nhà nước; 3 Nghị quyết về quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường; 2 Nghị quyết về quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; 6 Nghị quyết về tổ chức bộ máy chính quyền thành phố, trong đó có Nghị quyết thành lập Sở An toàn thực phẩm; 2 Nghị quyết về tổ chức bộ máy chính quyền của thành phố Thủ Đức nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và tăng tốc triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội.

Các chương trình trọng điểm, đột phá phát triển thành phố theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục được đẩy mạnh. Nhiều vấn đề bất cập, nhiều điểm nghẽn kéo dài được tập trung tháo gỡ, chuyển biến tích cực hơn, nhất là vướng mắc của doanh nghiệp, dự án đầu tư, thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp... Nhiều dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia trên địa bàn thành phố có tác động lan tỏa được đưa vào khai thác hoặc khởi công như hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3, dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên; nhiều dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được đẩy nhanh tiến độ triển khai và hoàn thành sớm so với kế hoạch.

Thành phố làm tốt mục tiêu ngăn chặn đà suy giảm, các lĩnh vực kinh tế có mức tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng, chất lượng tăng trưởng tiếp tục được cải thiện. Đặc biệt trong bối cảnh khó khăn, thu ngân sách Nhà nước đã nỗ lực hoàn thành kế hoạch.

Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân được thành phố triển khai thực hiện đạt hiệu quả và có nhiều điểm sáng. Các Chương trình hợp tác với các địa phương tiếp tục được triển khai hiệu quả, thiết thực. Công tác đối ngoại tiếp tục đẩy mạnh. Công tác quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Năm 2023 cũng là năm có dấu ấn quan trọng đối với TP. Hồ Chí Minh khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24.6.2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh.

TP. Hồ Chí Minh xác định việc triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 98/2023/QH15 là nhiệm vụ trọng yếu của toàn hệ thống chính trị thành phố, Thường trực HĐND thành phố đã chủ động tham mưu chuẩn bị trước các kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngay khi Quốc hội vừa thông qua, để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. HĐND thành phố ban hành các Nghị quyết chuyên đề nhằm thể chế hóa, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao, đồng thời tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Có thể nói, “việc thông qua và triển khai các Nghị quyết của HĐND thành phố để thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 là đòn bẩy hết sức hiệu quả để thành phố tận dụng cơ hội phát triển nhanh và bền vững. Nhiều Nghị quyết đem lại hiệu quả thiết thực ngay sau khi triển khai. Chẳng hạn như, Nghị quyết quy định việc sử dụng ngân sách thành phố hỗ trợ địa phương khác trong nước, hỗ trợ địa phương tại quốc gia khác với tinh thần: “Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh”, Phó Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh khẳng định.

Các cơ chế, chính sách đặc thù đang dần phát huy giá trị thực tiễn, lãnh đạo thành phố đã và đang tiếp tục tập trung triển khai các nội dung để đưa cơ chế chính sách vào cuộc sống phục vụ người dân và doanh nghiệp.

2024 - Năm "Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”

Trong thời gian tới, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 98/2023/QH15, Phó Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Thường trực HĐND Thành phố sẽ tiếp tục cùng đồng hành với UBND Thành phố trong việc tiếp tục phối hợp với các ban, bộ, ngành có liên quan đẩy nhanh công tác tham mưu ban hành nghị định của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 nhằm sớm cụ thể hóa các cơ chế, chính sách mà Quốc hội giao cho Chính phủ, bộ ngành quy định. Trong đó, đã trình Chính phủ để ban hành Nghị định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho Thành phố TP. Hồ Chí Minh.

Đồng thời, đẩy nhanh công tác tham mưu, trình HĐND thành phố, UBND thành phố xem xét, quyết định các nội dung cụ thể hóa Nghị quyết số 98/2023/QH15 thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền của mình. Tập trung các giải pháp thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố để thực hiện thành công các cơ chế, chính sách đặc thù mà Quốc hội đã cho TP. Hồ Chí Minh để Nghị quyết số 98/2023/QH15 phát huy được hiệu quả, tạo sự đồng thuận của người dân, hạn chế những vấn đề tiêu cực, đảm bảo quyền lợi của người dân, đồng thời phát huy quyền giám sát của Nhân dân.

Cùng các cơ quan Trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện vai trò giám sát để cùng UBND thành phố rà soát trong quá trình triển khai, thực hiện nhằm kịp thời báo cáo Trung ương về những khó khăn, vướng mắc để kịp thời điều chỉnh nhằm phát huy tối đa hiệu quả của Nghị quyết.

Đối với các hoạt động thường xuyên, trong năm 2023, Phó Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh cho biết, Thường trực HĐND thành phố luôn tích cực phối hợp với các Đoàn giám sát của Quốc hội trong thực hiện các chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố với vai trò đồng hành cùng các đoàn giám sát hoặc vai trò là đối tượng giám sát.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND TP. Hồ Chí Minh trong điều kiện thực hiện chính quyền đô thị nhiệm kỳ 2021-2026”; tập trung các nội dung giám sát theo chương trình công tác năm 2023 của HĐND thành phố đã đề ra. Trong đó, cùng với thành phố, Thường trực HĐND thành phố cũng tập trung các hoạt động giám sát, khảo sát liên quan đến đầu tư công nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công và công tác giải ngân vốn đầu tư công tại các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố theo Thông báo số 1239-TB/TU ngày 14.4.2023 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Thường trực HĐND TP. Hồ Chí Minh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giám sát việc giải quyết các kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân bằng nhiều kênh thông tin, phát huy hiệu quả quy chế phối hợp với các đơn vị và các phiên chất vấn, trả lời chất vấn đã có nhiều nội dung tồn tại được giải quyết và đi vào chiều sâu của vấn đề, bảo đảm quyền và lợi ích thiết thực cho người dân.

Nâng cao chất lượng việc tương tác với cử tri trên các trang thông tin của HĐND thành phố. Chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời”chương trình “Đối thoại cùng Chính quyền Thành phố” từng bước trở thành chương trình chính luận, đối thoại quen thuộc được người dân thành phố đón xem, đánh giá cao.

Năm 2023 là năm đầu tiên Thường trực HĐND thành phố phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình “HĐND TP. Hồ Chí Minh đồng hành cùng cử tri”. Các chương trình tiếp tục là một trong những kênh quan trọng để Thường trực HĐND thành phố tiếp nhận, lắng nghe ý kiến cử tri và thông tin đến UBND thành phố những kiến nghị cần quan tâm tập trung và đề nghị đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết các kiến nghị của công dân, cử tri…

Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND thành phố đã thống nhất chủ đề năm 2024 là “Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội” và lựa chọn nội dung này để thực hiện giám sát chuyên đề năm 2024. Thường trực HĐND thành phố tin tưởng rằng, với sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị với tinh thần “trách nhiệm và hành động” sẽ cụ thể hóa đầy đủ các nội dung của Nghị quyết số 98/2023/QH15 thuộc thẩm quyền, tạo được bước chuyển mạnh mẽ làm thay đổi diện mạo, tầm vóc của thành phố để đóng góp nhiều hơn cho cả nước.

Nguyễn Vũ
#