Cơ hội tốt để Hà Nội học hỏi kinh nghiệm, tiếp tục tiêu biểu cho “làn gió tươi mới”, “hình mẫu” trong hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố

ssss

Cơ hội tốt để Hà Nội học hỏi kinh nghiệm, tiếp tục tiêu biểu cho “làn gió tươi mới”, “hình mẫu” trong hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố
*****

Lược ghi phát biểu của ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, BÍ THƯ THÀNH ỦY HÀ NỘI ĐINH TIẾN DŨNG tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024 tại Thủ đô Hà Nội

ssss
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024 tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Hồ Long

Với vai trò là Thủ đô của cả nước, thành phố Hà Nội luôn nhận thức và xác định phải gắn bó mật thiết, cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ một cách thiết thực, hiệu quả với các địa phương trong cả nước về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hoạt động của HĐND, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và các nhiệm vụ quan trọng khác. Đồng thời, thành phố Hà Nội cũng luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương cũng như các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Nhìn lại, năm 2023 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm bản lề tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2020 - 2025 của các tỉnh, thành phố. Mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn và thách thức do chịu tác động tiêu cực từ diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực. Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự lãnh đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, Quốc hội, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương; sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự quan tâm giúp đỡ của bạn bè quốc tế, các địa phương, chúng ta đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đóng góp quan trọng trong kết quả chung của cả nước.

Cùng với cả nước, Thành phố Hà Nội luôn bám sát, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tiếp tục tập trung triển khai cụ thể hóa các nhiệm vụ có tính chiến lược theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5.5.2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, quyết liệt, tổ chức triển khai thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2023 là:“Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Kết thúc năm 2023 Thành phố Hà Nội đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

ssss
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024 tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Hồ Long

Trong sự phát triển toàn diện của Thủ đô, HĐND Thành phố đã khẳng định được vị thế xứng đáng của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; khẳng định được vai trò trong hệ thống chính trị với những quyết sách quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri, Nhân dân, giám sát quyền lực nhà nước tại địa phương… HĐND Thành phố đã chủ động, tích cực, trách nhiệm trong việc cụ thể hóa các chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô; 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy; các nhiệm vụ chung của Thành phố...

Đảng đoàn HĐND Thành phố đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành uỷ ban hành Đề án số 15 ngày 12.5.2022 về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”. Qua gần 2 năm thực hiện, các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án đã được HĐND các cấp Thành phố thực hiện nghiêm túc, thiết thực, với nhiều cách làm đổi mới, khoa học, hiệu quả và bước đầu đã có những tác động và chuyển biến rất rõ nét.

ssss
Các đại biểu dự khai mạc hội nghị. Ảnh: Hồ Long

Bộ máy tổ chức, các hoạt động quan trọng của HĐND Thành phố đều đã được chuẩn hóa theo các quy chế, quy trình, đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, nâng cao chất lượng. Hoạt động giám sát lan tỏa sự đổi mới, thực chất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả theo đúng Nghị quyết số 594 ngày 12.9.2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nội dung giám sát được lựa chọn kỹ lưỡng, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề quan trọng, cấp thiết, được cử tri quan tâm như: dự án chậm triển khai, quản lý tài sản công, cải cách hành chính, chuyển đổi số, lĩnh vực môi trường, xử lý nước thải, rác thải, việc đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các khu đô thị… Tái giám sát được chú trọng, các giải pháp, cam kết, lộ trình được cụ thể và công khai; quyết tâm đi đến tận cùng vấn đề, giải quyết triệt để các nội dung giám sát. Thông qua hoạt động giám sát của HĐND Thành phố đã đánh giá nghiêm túc việc thực hiện các quy định pháp luật, kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế, bất cập và từ đó đề xuất thúc đẩy đầu tư, các cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Thành phố.

Tại hội nghị hôm nay, một trong những yêu cầu được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề ra trong kế hoạch là Tăng cường trao đổi kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của HĐND tỉnh, thành phố. Đây cũng là cơ hội tốt để thành phố Hà Nội lắng nghe và học hỏi kinh nghiệm hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, HĐND các tỉnh, thành phố trong cả nước; đổi mới, vận dụng sáng tạo, phù hợp thực tiễn, để hoạt động của HĐND Thành phố tiếp tục hoạt động thực chất, hiệu lực, hiệu quả như ý kiến của đồng chí Chủ tịch Quốc hội, tiếp tục là tiêu biểu cho “làn gió tươi mới”; là “điểm sáng”“hình mẫu” trong hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố.

Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô luôn ý thức sâu sắc rằng trong những thành tựu đã đạt được, bên cạnh sự quyết tâm, cố gắng nỗ lực, Thành phố Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương, sự chia sẻ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước. Hà Nội luôn nỗ lực để là điểm sáng thể hiện vai trò dẫn dắt và kết nối của Thủ đô trong các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Hà Nội đã tăng cường hợp tác và kết nối, ký kết các văn bản hợp tác toàn diện với 44/62 tỉnh, thành phố; xây dựng các chương trình hợp tác, tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, liên kết vùng, giao thương kết nối cung, cầu với hơn 50 tỉnh, thành phố trong cả nước, tập trung phát triển hạ tầng giao thông để tạo sự kết nối giữa Hà Nội với các địa phương khác, như các tuyến đường bộ cao tốc cửa ngõ Thủ đô, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Nội Bài… và đặc biệt phối hợp tốt với các ban, bộ, ngành và các địa phương trong vùng Thủ đô trong việc đẩy nhanh tiến độ Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong việc tăng cường liên kết vùng, đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc đô thị, phát triển hành lang kinh tế, từ đó giúp các địa phương có thể thu hút đầu tư nhờ sự thuận tiện trong giao thông.

ssss
Các đại biểu dự khai mạc hội nghị. Ảnh: Hồ Long

Năm 2024 được xác định là giai đoạn “tăng tốc”, tạo tiền đề tích cực để bước vào năm 2025 - năm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường có thể còn nhiều hơn năm 2023, Thủ đô Hà Nội, rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, động viên, sẻ chia của các đồng chí trong thời gian tới để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô có thêm quyết tâm, thêm thuận lợi để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ Thành phố, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và hiện thực hóa các mục tiêu của Bộ Chính trị đưa “Thủ đô Hà Nội là Thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực”.

_________

* Đầu đề do Báo Đại biểu Nhân dân đặt

A. Phương lược ghi