Chú trọng hòa giải, minh bạch hoạt động của Tòa án

- Thứ Hai, 07/08/2023, 05:05 - Chia sẻ

Ngành Tòa án tỉnh Ninh Thuận tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai các giải pháp, nhất là giải pháp đột phá nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại án; chú trọng công tác hòa giải, đối thoại; bảo đảm công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án… UBND tỉnh tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ; góp phần giải quyết kịp thời những vụ án hành chính phức tạp, nhất là các vụ án thu hồi đất, bồi thường khi thu hồi đất để triển khai các dự án trên địa bàn…

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa XI
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa XI

Những giải pháp này được nhấn mạnh trong Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa XI mới đây về lĩnh vực chất vấn đối với Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

Góp phần kéo giảm các mâu thuẫn, tranh chấp

Nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Thuận ghi nhận: thời gian qua, Ngành Tòa án tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp nhằm xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trước yêu cầu số lượng các vụ án, vụ việc phải giải quyết ngày càng tăng và phải thực hiện thêm nhiều nhiệm vụ mới, trong khi số lượng đội ngũ cán bộ của ngành còn thiếu so với yêu cầu, Ngành Tòa án đã nỗ lực khắc phục khó khăn, giải quyết số lượng lớn vụ án, vụ việc, cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu được giao; tăng cường công tác hòa giải, giải thích quy định pháp luật và tổ chức đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính, dân sự… góp phần làm giảm các mâu thuẫn, tranh chấp và tăng cường mối đoàn kết trong nhân dân; thực hiện hiệu quả việc đổi mới thủ tục hành chính tư pháp; việc tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Tuy nhiên, tỉ lệ giải quyết án còn thấp, tiến độ giải quyết các loại án dân sự, hành chính, kinh doanh - thương mại còn chậm; còn án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan; tỷ lệ số vụ việc được chuyển sang thụ lý theo Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa còn thấp; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật còn khó khăn; năng lực, chuyên môn cán bộ làm công tác hòa giải còn thiếu, hạn chế.

Công khai bản án, quyết định có hiệu lực

Khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Thuận giao Ngành Tòa án tỉnh tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai các giải pháp, nhất là các giải pháp đột phá nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại án; bảo đảm tranh tụng trong xét xử; chấp hành nghiêm thời hạn tố tụng; hạn chế tối đa các vụ án, vụ việc bị hủy, cải sửa do lỗi chủ quan của Tòa án trong quá trình xét xử, phấn đấu số án hủy, sửa trong năm thấp hơn so với cùng kỳ.

Việc xét xử, giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự. Chú trọng công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án để giảm bớt các vụ án phải mở phiên tòa xét xử và góp phần giải quyết hiệu quả các tranh chấp, khiếu kiện, phấn đấu tỷ lệ số lượng vụ việc chuyển sang hòa giải, hòa giải thành theo quy định năm sau cao hơn năm trước.

Cùng với đó, cần kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ, công chức có chức danh tư pháp; bố trí các Thẩm phán có kinh nghiệm trong giải quyết các vụ án hành chính, dân sự, kinh doanh thương mại về các Tòa án có số vụ việc ngày càng tăng để trực tiếp giải quyết các loại án này nhằm phát huy được sở trường của từng người để đẩy nhanh tiến độ giải quyết án...

Nghị quyết của HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh việc bảo đảm công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án, đặc biệt là đăng công khai bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân. Tiếp tục triển khai hiệu quả việc tổ chức phiên tòa trực tuyến; có biện pháp khắc phục khó khăn về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho việc tổ chức phiên tòa trực tuyến; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến người dân về ý nghĩa của phiên tòa trực tuyến.

Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và Tòa án nhân dân tối cao về công tác tư pháp và cải cách hành chính tư pháp; các biện pháp kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ; chú trọng thanh tra, kiểm tra, phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý mọi hành vi lợi dụng, lạm dụng quyền lực để tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp.

Giải quyết kịp thời các vụ án về thu hồi đất, bồi thường

HĐND tỉnh Ninh Thuận giao UBND tỉnh tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã ban hành theo Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh và UBND tỉnh, tạo thuận lợi trong phối hợp hiệu quả các nhiệm vụ; góp phần giải quyết kịp thời các vụ án hành chính phức tạp, nhất là các vụ án về thu hồi đất, bồi thường khi thu hồi đất để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Tố tụng hành chính về việc cung cấp tài liệu, chứng cứ; tham gia đối thoại; thi hành nghiêm túc bản án, quyết định hành chính của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của người được thi hành án; kiên quyết xử lý trách nhiệm người phải thi hành án nhưng chậm thi hành hoặc không thi hành bản án, quyết định của Tòa án.

Cùng với đó, các cơ quan tư pháp cần thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong xử lý các vụ án hình sự; Quy chế phối hợp xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; văn bản liên tịch, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải quyết các loại án; phối hợp xây dựng phương án bảo vệ an toàn các phiên tòa phức tạp, nổi cộm, góp phần bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương…

BẢO AN