Cần Thơ: Nâng cao năng lực soạn thảo các nghị quyết trình HĐND thành phố

- Thứ Năm, 25/05/2023, 12:41 - Chia sẻ

UBND thành phố Cần Thơ sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, phấn đấu tham mưu cho Thành ủy, HĐND thành phố có những nghị quyết sát thực để làm đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường nhấn mạnh điều này tại cuộc làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP. Cần Thơ.

Công tác tham mưu, thể chế hóa các văn bản chậm

Ngày 25.5, Thường trực HĐND TP. Cần Thơ đã làm việc với UBND TP về việc ban hành cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội, các nghị quyết, đề án, chương trình của Thành ủy.

Cần Thơ: Nâng cao năng lực soạn thảo các nghị quyết trình HĐND thành phố -1
Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ Phạm Văn Hiểu phát biểu tại cuộc làm việc

Báo cáo với Thường trực HĐND TP, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho biết: tiến độ tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách để thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, trình HĐND thành phố còn chậm, chưa đạt yêu cầu. Tính đến nay, UBND thành phố mới trình HĐND thành phố ban hành 1/17 nghị quyết để thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy. Bên cạnh đó, tinh thần, trách nhiệm của một vài cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ soạn thảo chưa cao, tính chủ động và công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện của các cơ quan chuyên môn chưa hiệu quả, chưa đáp ứng yêu cầu.

Báo cáo của UBND thành phố cho thấy, UBND thành phố còn “nợ” nhiều dự thảo nghị quyết phải trình HĐND thành phố như: chính sách khuyến khích CBCC-VC học tập nâng cao trình độ, giai đoạn 2022-2026; Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 07/2018, quy định chính sách hỗ trợ đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà nước, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; cơ chế chính sách ưu tiên đầu tư phát triển quận Bình Thủy; Cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch đường sông trên địa bàn TP giai đoạn 2025-2030; ưu tiên đầu tư phát triển quận Ninh Kiều (thay thế Nghị quyết 06/2013 của HĐND TP).

Tại cuộc giám sát, các thành viên đoàn giám sát cùng có chung nhận định: công tác tham mưu thể chế hóa các văn bản của UBND TP còn chậm, không đáp ứng về nội dung, các giải pháp nêu ra để khắc phục của UBND TP còn chung chung, không nêu được thời gian cụ thể.

Phân tích nguyên nhân tồn tại nêu trên, các đại biểu tham gia giám sát cho rằng, một trong những hạn chế là do cán bộ tham mưu nhìn vấn đề chưa đúng nên không biết soạn thảo văn bản, không xác định được nghị quyết thuộc loại cá biệt hay quy phạm pháp luật, không biết cách trình bày, căn cứ… nên lúng túng, chậm trễ trong việc tham mưu.

Quyết tâm khắc phục những hạn chế, thiếu sót

Phát biểu tại cuộc giám sát, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ Phạm Văn Hiểu ghi nhận những kết quả cũng như những tồn tại hạn chế trong việc thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của UBND TP như: có những nghị quyết như Nghị quyết 45 của Quốc hội (về một số cơ chế đặc thù cho Cần Thơ) đã ban hành 1,5 năm nhưng đến nay thành phố vẫn chưa thể chế hóa được cơ chế đặc thù nào, trong khi thời hạn thí điểm Nghị quyết 45 chỉ có 5 năm. Theo đó, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố phải tìm ra nguyên nhân của sự chậm trễ, qua đó có giải pháp khắc phục. Cụ thể, UBND TP phải tăng cường chỉ đạo, phân công cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ, nếu công việc chậm trễ do khách quan thì khắc phục, còn do chủ quan thì đề nghị phải nhắc nhở, kiểm điểm. Nếu người đứng đầu đơn vị yếu quá thì xem xét, bố trí công việc vừa sức, còn nếu có năng lực mà do sợ trách nhiệm hoặc trì trệ không chịu làm thì cũng phải kỷ luật, ai làm được thì xem xét cuối năm khen thưởng.

Cần Thơ: Nâng cao năng lực soạn thảo các nghị quyết trình HĐND thành phố -0
Quang cảnh cuộc làm việc

Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị sở, ngành được UBND TP giao nhiệm vụ phải nâng cao trách nhiệm, năng lực, quyết tâm làm cho được nhiệm vụ, làm phải có trách nhiệm, có tâm, đồng thời đề nghị Sở Tư pháp phải tham mưu cho UBND thành phố tốt hơn nữa về việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

Thay mặt lãnh đạo chính quyền thành phố, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, và cho biết: Tới đây, UBND thành phố sẽ chỉ đạo quyết liệt để khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà đoàn giám sát đã chỉ ra. Đồng thời, chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, cam kết về tiến độ thực hiện và có giải pháp ngay để triển khai thực hiện việc thể chế.

Chủ tịch UBND thành phố cho biết, sau cuộc giám sát này, thường trực UBND thành phố sẽ có cuộc họp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, sẽ làm rõ từng nội dung. Từ đó sẽ phân tích rõ nguyên nhân mà đoàn giám sát đặt ra, nhất là việc “nợ” nghị quyết, chậm tham mưu, chất lượng tham mưu và phối hợp không chặt chẽ. Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, phấn đấu tham mưu cho Thành ủy, HĐND thành phố có những nghị quyết sát thực để làm đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của thành phố mạnh mẽ hơn.

Bài và ảnh: Vũ Châu
#