Giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Quảng Trị

Cần biện pháp, lộ trình giải quyết dứt điểm

- Chủ Nhật, 29/01/2023, 06:51 - Chia sẻ

Giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị kiến nghị UBND tỉnh cần tập trung giải quyết dứt điểm kiến nghị chính đáng của cử tri đã và đang tiếp tục xem xét giải quyết. Báo cáo chung của UBND tỉnh về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri theo lĩnh vực, địa bàn, thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện liên quan theo biểu thống kê, tổng hợp phân loại về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri (kèm theo báo cáo giám sát); yêu cầu việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri bảo đảm chất lượng, đề ra biện pháp, lộ trình giải quyết dứt điểm…

Nhiều kiến nghị được giải quyết kịp thời

Qua nghiên cứu, rà soát, xem xét báo cáo của UBND tỉnh, văn bản giải trình của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện liên quan việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VIII, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị nhận thấy: đa số kiến nghị đã được nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết, trả lời cử tri, với 114/126 kiến nghị (chiếm 90,47%) tổng số kiến nghị.

Cần biện pháp, lộ trình giải quyết dứt điểm -0
Cần đề ra biện pháp, lộ trình giải quyết dứt điểm những kiến nghị chính đáng của cử tri. Ảnh: Tiến Nhất

Lãnh đạo UBND tỉnh hết sức quan tâm, kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện liên quan chủ động, tích cực xem xét giải quyết, trả lời. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện liên quan với trách nhiệm được giao chủ trì, đã khẩn trương chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, tiếp thu giải quyết, trả lời bảo đảm chất lượng, đạt tỷ lệ cao, nội dung thông tin cơ bản đầy đủ, rõ ràng những vấn đề cử tri kiến nghị; kịp thời báo cáo giải trình đến Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh. Nhiều kiến nghị được giải quyết kịp thời, đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc góp phần ổn định tình hình và phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân ở địa phương nơi có kiến nghị.

Nhiều kiến nghị chính đáng của cử tri nhưng chưa có điều kiện giải quyết ngay, được tiếp thu trả lời với phương án, lộ trình cụ thể; những vấn đề cử tri quan tâm được cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp khá tốt trong giải quyết; một số kiến nghị của cử tri có đề ra giải pháp, lộ trình giải quyết hoặc giải đáp thông tin vấn đề cử tri quan tâm, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

Chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải quyết

Bên cạnh ghi nhận những kết quả tích cực, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị cũng thẳng thắn chỉ ra: kiến nghị đang giải quyết của cử tri đã được các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện liên quan tiếp tục xem xét giải quyết còn khá lớn, có 57/126 kiến nghị (chiếm 45,23%) tổng số kiến nghị; số kiến nghị chưa thực hiện được trong kỳ tiếp tục giải quyết, trả lời là 12/126 kiến nghị (chiếm 9,53%) tổng số kiến nghị. Một số kiến nghị chính đáng của cử tri (nhiều lần), chưa được giải quyết dứt điểm, thỏa đáng nên cử tri vẫn tiếp tục kiến nghị; còn khá nhiều kiến nghị đang giải quyết, giải trình, đề ra giải pháp tiến độ thực hiện chậm hoặc biện pháp còn thiếu khả thi do thiếu nguồn lực; một số nội dung trả lời kiến nghị chưa nêu bật được giải pháp thiết thực có tính căn cơ, lộ trình và mốc thời gian thực hiện, hiệu quả giải quyết dứt điểm vẫn còn thấp; chưa tích cực đẩy mạnh rà soát kiến nghị tồn đọng, kiến nghị đang tiếp tục xem xét giải quyết từ các kỳ họp trước.

Bên cạnh nhiều kiến nghị hợp lý, chính đáng của cử tri, quyền lợi hợp pháp của địa phương và người dân đã được pháp luật quy định, nhưng việc triển khai thực hiện ở địa phương chưa đạt hiệu quả cao do thiếu cơ chế, chính sách và nguồn lực, kinh phí bảo đảm, nhiều kiến nghị chưa giải quyết được kịp thời do thiếu quyết liệt chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và hướng dẫn cụ thể của cơ quan chuyên môn, nhất là chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải quyết…

Tập trung giải quyết dứt điểm kiến nghị chính đáng

Qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị kiến nghị HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đã gửi đến các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa VIII (từ kỳ họp thứ 3 trong năm 2021 đến kỳ họp giữa năm 2024 của HĐND tỉnh khóa VIII). Đối với Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh, cần tăng cường theo dõi, giám sát kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, kiến nghị đến cùng các kiến nghị chính đáng của cử tri đang giải quyết, chưa giải quyết để có trả lời xác đáng tại các đợt TXCT gần nhất.

Đối với UBND tỉnh, kiến nghị chỉ đạo rà soát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đã gửi đến các kỳ họp trước và kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VIII. Tập trung giải quyết dứt điểm kiến nghị chính đáng của cử tri đã và đang tiếp tục xem xét giải quyết. Báo cáo chung của UBND tỉnh về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri theo lĩnh vực, địa bàn, thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện liên quan theo biểu thống kê, tổng hợp phân loại về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri (kèm theo báo cáo này); yêu cầu việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri bảo đảm chất lượng nội dung, đề ra biện pháp, lộ trình giải quyết dứt điểm…

Đối với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh trách nhiệm chỉ đạo tham mưu việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; nghiêm túc thực hiện kịp thời theo đúng chỉ đạo, yêu cầu của UBND tỉnh. Kiến nghị của cử tri được phân công giải quyết, trả lời không đúng thẩm quyền, hoặc thuộc trách nhiệm giải quyết, trả lời có vướng mắc, cần phối hợp thì đề xuất UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, phối hợp thực hiện. Gửi văn bản báo cáo giải trình kịp thời, đầy đủ việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đến Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

HOÀNG MAI