Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Ninh Thuận Khóa XI

Bảo đảm kết nối hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia, liên vùng

- Thứ Năm, 12/01/2023, 06:27 - Chia sẻ

Ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh đề nghị ngành giao thông vận tải phối hợp rà soát công tác quy hoạch đô thị, nông thôn bảo đảm định hướng kết nối hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia, liên vùng; huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông then chốt, đột phá, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; tập trung vốn, lực lượng xử lý ngay các điểm “đen”, xây dựng cơ chế theo dõi, phát hiện để xử lý kịp thời những điểm “đen” ở các tuyến đường...

Đại biểu chất vấn tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa XI - ẢNH UYÊN THU
Đại biểu chất vấn tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa XI. Ảnh: Uyên Thu

HĐND tỉnh Ninh Thuận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh trong tiếp thu, tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, đã theo dõi sâu sát diễn biến tình hình thực tế và thẳng thắn đặt vấn đề chất vấn những nội dung quan trọng, bức xúc, nổi cộm. Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải trong tiếp thu các ý kiến chất vấn của đại biểu, trả lời đúng trọng tâm, đã giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu đặt ra, nghiêm túc nhận trách nhiệm liên quan đến ngành, lĩnh vực mình phụ trách, tham mưu; tăng cường công tác quản lý để tổ chức thực hiện và có giải pháp hiệu quả trong thời gian tới.

Đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông then chốt, đột phá

Tuy đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng công tác quản lý, đầu tư, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thời gian qua vẫn còn những khó khăn, hạn chế cần tiếp tục quan tâm giải quyết. Nghị quyết HĐND tỉnh đề nghị ngành giao thông vận tải phối hợp với Sở Xây dựng, chính quyền địa phương rà soát công tác quy hoạch đô thị, nông thôn bảo đảm định hướng kết nối hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia, liên vùng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong quy hoạch hệ thống hạ tầng giao thông; quy trình quy hoạch cần có định hướng, phát triển hệ thống giao thông tỉnh, hạ tầng ngầm dùng chung đa mục tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong quá trình phát triển đô thị.

Ngành giao thông vận tải rà soát, tham mưu ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế quy định về phân cấp quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh, bảo đảm công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương chặt chẽ, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chấn chỉnh, chỉ đạo thống nhất, phù hợp với tình hình thực tiễn; có cơ chế đánh giá hiệu quả, rõ nhiệm vụ, tránh chồng chéo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Cùng với đó, rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư, phát triển; duy tu, bảo trì hàng năm để chủ động bảo đảm nguồn lực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên cập nhật số liệu mạng lưới giao thông đường bộ, tình trạng cầu cống, đường sá; xử lý kịp thời các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, bổ sung hệ thống cọc tiêu, biển báo hiệu đường bộ bị hư hỏng. Thực hiện các giải pháp huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ ngân sách trung ương, các thành phần kinh tế, vốn đầu tư nước ngoài để đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông then chốt, đột phá, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý hạ tầng giao thông.

Xử lý ngay các hư hỏng, điểm “đen”

Nghị quyết HĐND tỉnh Ninh Thuận cũng nhấn mạnh việc quan tâm, bố trí ngân sách cho công tác đầu tư phát triển, duy tu, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, nông thôn. Trong điều kiện nguồn vốn hạn hẹp, tập trung vốn, lực lượng xử lý ngay các hư hỏng mặt đường, các điểm “đen” (ổ voi, ổ gà), xây dựng cơ chế theo dõi, phát hiện để xử lý kịp thời những điểm “đen” ở các tuyến đường. Ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho các tuyến giao thông quan trọng mang tính đối ngoại, kết nối các vùng, các công trình ngầm, công trình gắn với chiến lược phát triển các khu và cụm công nghiệp, hỗ trợ cho giao thông nông thôn, các tuyến có tính chất chiến lược về phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm như tình trạng xe dù, bến cóc; lấn chiếm, xây dựng trái phép trong hành lang an toàn giao thông đường bộ, chở quá tải trọng quy định… làm xuống cấp hạ tầng giao thông; đẩy mạnh giám sát công tác thi công sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng thông qua việc tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định.

Nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Thuận cũng yêu cầu các sở ngành, địa phương tăng cường phối hợp quản lý nhà nước trong công tác quy hoạch, đầu tư, khai thác, xử lý vi phạm. Kịp thời đề xuất tham mưu các giải pháp quản lý, đầu tư, khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải và các sở, ngành, địa phương có giải pháp khắc phục hiệu quả những tồn tại về công tác quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch hạ tầng giao thông; đầu tư, sửa chữa, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; công tác thanh, kiểm tra… bảo đảm những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra đều có giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả.

THẢO YẾN