Tổng kết hoạt động của HĐND 2 cấp tỉnh Đồng Tháp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Bảo đảm các quyết sách chất lượng, khả thi

- Thứ Tư, 31/01/2024, 07:16 - Chia sẻ

HĐND tỉnh Đồng Tháp tập trung nâng cao chất lượng các nghị quyết theo hướng phải bảo đảm tính dự báo chính xác, lượng hóa được mục tiêu chính sách, các giải pháp và nhiệm vụ phải rất cụ thể, rõ ràng, bám sát thực tiễn. Nếu dự án, dự thảo nghị quyết nào còn nhiều ý kiến khác nhau, chưa có sự đồng thuận cao phải tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý, cần thiết phải đưa ra khỏi chương trình kỳ họp và có thể thông qua tại kỳ họp sau để bảo đảm chất lượng, khả thi. Bênh cạnh đó, làm tốt công tác quy hoạch đại biểu HĐND chuyên trách, sớm xây dựng cơ cấu, phương hướng nhân sự đại biểu HĐND nhiệm kỳ tiếp theo 2026 - 2031.

Đó là nhấn mạnh của Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh tại Hội nghị Tổng kết hoạt động của HĐND 2 cấp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 gắn với hoạt động "Người đại biểu nhân dân Đất Sen hồng với Mùa Xuân Biên cương”, do Thường trực HĐND tỉnh Đồng Tháp tổ chức sáng qua, 30.1.

Đồng hành với sự phát triển của địa phương

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng cho biết: Trong năm 2023, HĐND 2 cấp trên địa bàn đã có nhiều đổi mới sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12.9.2022, nhiều vướng mắc, hạn chế trước đây đã được khắc phục, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát.

Cùng với đó, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 20.4.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp, cơ quan dân cử địa phương ngày càng khẳng định được vai trò trong hệ thống chính trị các cấp với những chuyển biến rõ nét. Sự gắn kết giữa các cơ quan liên quan và HĐND các cấp ngày càng chặt chẽ. Các chức năng cơ bản của HĐND và quyền của đại biểu dân cử được nhìn nhận, đánh giá đầy đủ, thực chất hơn.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hành
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hành

Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp nêu rõ, với quan điểm: "Đồng hành với sự phát triển chung của tỉnh", HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình ban hành nghị quyết với kết quả vượt chỉ tiêu về số lượng để kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. HĐND, Thường trực, các Ban của HĐND cấp huyện cũng nỗ lực hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch đề ra. Công tác phối hợp tổ chức kỳ họp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Ngoài tổ chức các kỳ họp thường lệ còn tổ chức nhiều kỳ họp đột xuất, chuyên đề để quyết định nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện công tác nhân sự.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, hoạt động giám sát có mặt chưa đạt yêu cầu; công tác thẩm tra có nội dung còn thiếu chặt chẽ; việc theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện một số nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành có mặt còn chậm, thiếu thường xuyên, trong phối hợp xử lý vướng mắc, bất cập còn khó khăn...

Dự báo chính xác, lượng hóa được mục tiêu chính sách

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh đánh giá: Trong năm 2023, Thường trực HĐND 2 cấp tỉnh Đồng Tháp đã kịp thời giải quyết những nội dung phát sinh, công việc đột xuất, quyết sách về các vấn đề quan trọng, cấp bách của địa phương, tháo gỡ những khó khăn, khai thông những "điểm nghẽn" trong quá trình điều hành của UBND cùng cấp; phục vụ hiệu quả quá trình phá triển kinh tế - xã hội.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2024, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đề nghị: Đảng đoàn HĐND tỉnh Đồng Tháp lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá giữa nhiệm kỳ; rà soát toàn diện các lĩnh vực, nhiệm vụ, đề án chưa triển khai hoặc chưa hoàn thành để tìm giải pháp thúc đẩy, khẩn trương thực hiện. Đồng thời, nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung để thực thi đồng bộ các chủ trương mới của Đảng, Nhà nước. Tập trung nâng cao chất lượng các nghị quyết của HĐND theo hướng phải bảo đảm tính dự báo chính xác, lượng hóa được mục tiêu chính sách, các giải pháp và nhiệm vụ phải rất cụ thể, rõ ràng, bám sát thực tiễn cuộc sống, dễ triển khai thực hiện và dễ giám sát, kiểm tra.

Trưởng Ban Công tác đại biểu cũng lưu ý, HĐND tỉnh cần tham khảo, học tập kinh nghiệm của Quốc hội trong công tác xây dựng luật. Nếu dự án, dự thảo nghị quyết nào còn nhiều ý kiến khác nhau, chưa có sự đồng thuận cao phải tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý, cần thiết phải đưa ra khỏi chương trình kỳ họp và có thể thông qua tại kỳ họp sau để bảo đảm chất lượng, khả thi. Bên cạnh đó, làm tốt công tác quy hoạch đại biểu HĐND chuyên trách, sớm xây dựng cơ cấu, phương hướng nhân sự đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031, thể hiện rõ vai trò của HĐND trong chuẩn bị nhân sự cho HĐND khóa mới.

Theo Trưởng Ban Công tác đại biểu, việc xây dựng và tổ chức chương trình giám sát năm 2024 phải phù hợp, chặt chẽ và hiệu quả. Trong đó, xây dựng các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND; phấn đấu tạo chuyển biến rõ rệt và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND. Từ đó, làm tốt nhiệm vụ kiểm soát quyền lực ở địa phương, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Thường trực HĐND tỉnh cũng cần chủ động tham gia hiệu quả các chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong các hoạt động giám sát, khảo sát.

"HĐND tỉnh Đồng Tháp phải đổi mới tổng thể và đồng bộ với chất lượng, hiệu lực và hiệu quả mới, tiếp tục khẳng định thật vững chắc vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tại địa phương", Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.

Nhật Trường
#