NHÌN LẠI KỲ HỌP THỨ 12, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHOÁ XVI

Bảo đảm các nghị quyết đi vào cuộc sống

- Thứ Hai, 10/07/2023, 05:40 - Chia sẻ

Ngay sau khi Kỳ họp thứ 12 khép lại, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, UBND thành phố, các cấp, các ngành, các đơn vị và các địa phương chủ động tổ chức triển khai, bảo đảm các nghị quyết của HĐND đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả thiết thực.

Quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng của thủ đô

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, sau 3,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, chặt chẽ, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 12 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tại kỳ họp, với không khí sôi nổi, nghiêm túc, thẳng thắn, các vị đại biểu HĐND thành phố đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trí tuệ, góp phần vào thành công của kỳ họp. Đáng chú ý, với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, chương trình kỳ họp lần này được sắp xếp, bố trí khoa học, giảm thời gian trình bày các báo cáo, tờ trình, dành nhiều thời gian để thảo luận, bàn bạc, quyết định các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền, các vấn đề quan trọng của thủ đô và thực hiện chất vấn, tái chất vấn - là hình thức giám sát trực tiếp của HĐND thành phố.

Đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp (ảnh: P.Long)
Đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp. Ảnh: P.Long

Nhấn mạnh một số kết quả nổi bật, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết: kỳ họp đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, tài chính, ngân sách của thành phố 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, các đại biểu đều ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở trong thời gian qua. Trong điều kiện thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch Covid-19 và tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực diễn biến phức tạp; với quyết tâm chính trị cao và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, trong đó tập trung các nhiệm vụ mang tính chiến lược, lâu dài và giải quyết các vấn đề dân sinh, bức xúc.

"Với trách nhiệm của mình, các đại biểu đã cùng tập trung phân tích, đánh giá những hạn chế, tồn tại và đề xuất những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, khả thi để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2023 và cả nhiệm kỳ", Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố và báo cáo giải trình, bổ sung của UBND thành phố, HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023 với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, ủy quyền, duy trì kỷ luật, kỷ cương; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội.

Tạo chuyển biến đối với các lĩnh vực được chất vấn

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã xem xét, thông qua 21 báo cáo và 22 nghị quyết chuyên đề, trong đó có nhiều nội dung quan trọng, thiết thực, là những định hướng, cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố như Định hướng đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thủ đô; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm; phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; danh mục thu hồi đất và điều chỉnh bảng giá đất; chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn; các biện pháp đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án chậm triển khai; đề án thành lập quận Đông Anh; quy định diện tích nhà ở tối thiểu để công dân được đăng ký thường trú tại Hà Nội; các quy định, cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, lao động thương binh xã hội và nhiều nội dung quan trọng khác…

"Ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động tổ chức triển khai, bảo đảm các nghị quyết của HĐND thành phố đi vào cuộc sống", Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu.

Đối với hoạt động giám sát, bên cạnh việc xem xét các báo cáo, ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát 6 tháng đầu năm 2023 và chương trình giám sát năm 2024, HĐND thành phố đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn với 2 nhóm vấn đề, thứ nhất là tái chất vấn việc thực hiện các cam kết, lời hứa và một số vấn đề đã được HĐND, Thường trực HĐND thành phố quyết nghị, kết luận tại các phiên chất vấn, giải trình nhưng thực hiện còn chưa hiệu quả. Hai là, chất vấn nhóm vấn đề công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước thuộc thành phố.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố, phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, nghiêm túc, trách nhiệm. Người hỏi ngắn gọn, rõ vấn đề, người trả lời đi thẳng vào đúng vấn đề được chất vấn. Chủ tịch UBND thành phố đã phát biểu báo cáo, tiếp thu, giải trình làm rõ hơn một số vấn đề đại biểu HĐND thành phố quan tâm và trả lời trực tiếp chất vấn đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND và Chủ tịch UBND thành phố.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình và thời gian cụ thể, yêu cầu UBND thành phố và các cơ quan thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những nội dung đã cam kết thực hiện theo tiến độ với HĐND thành phố. "UBND thành phố cần khẩn trương, nghiêm túc, tập trung chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước đối với những lĩnh vực được chất vấn và báo cáo HĐND thành phố kết quả thực hiện", Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị.

Long Huỳnh