Thường trực HĐND tỉnh Kon Tum giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Bài cuối: Rõ trách nhiệm để chấn chỉnh, xử lý kịp thời

- Thứ Ba, 03/10/2023, 06:03 - Chia sẻ

Để nâng cao hiệu quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh Kon Tum kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố khẩn trương khắc phục tình trạng chậm xét duyệt, cấp GCNQSD đất; làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong công tác cấp GCNQSD đất lần đầu để xử lý, chấn chỉnh kịp thời. Có kế hoạch, lộ trình giải quyết dứt điểm tình trạng chồng lấn đất của người dân với đất do các nông, lâm trường quản lý…

Xem xét lại việc bố trí nhân viên bưu điện tiếp nhận hồ sơ

Nâng cao hiệu quả cấp GCNQSD đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, Thường trực HĐND tỉnh Kon Tum kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, phân loại, thống kê các diện tích đất được giao, cho thuê để sử dụng; diện tích đất đang sử dụng; diện tích đất được giao quản lý chưa đăng ký, chưa được cấp GCNQSD đất để đăng ký theo đúng quy định, cấp GCNQSD đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Khẩn trương ban hành quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất. Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố khẩn trương khắc phục tình trạng chậm xét duyệt, cấp GCNQSD đất cho người dân hiện đạt tỷ lệ rất thấp so với số lượng hồ sơ kê khai đăng ký đất đai.

Đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất llần đầu cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân - Ảnh T.H
Đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Ảnh: T.H

UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương có kế hoạch cụ thể, xác định rõ giải pháp, lộ trình khắc phục các hạn chế, khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm để đẩy nhanh việc cấp GCNQSD đất lần đầu, nâng cao hơn nữa mức độ hài lòng của tổ chức, người dân trong cải cách thủ tục hành chính công. Xem xét lại việc bố trí nhân viên Bưu điện tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa không có chuyên môn, vì đây là một trong những nguyên nhân khiến người dân phải đi lại nhiều lần, gây phiền hà và kéo dài thời giải quyết. Chỉ đạo tổ chức thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đất đai, thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký, cấp GCNQSD đất lần đầu tại địa phương, đơn vị, nhất là các xã, phường, thị trấn... Qua đó, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến những chậm trễ, sai sót, vi phạm trong công tác cấp GCNQSD đất lần đầu để xử lý, chấn chỉnh kịp thời.

Thường trực HĐND tỉnh Kon Tum cũng đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, rà soát, đánh giá chính xác hiện trạng đất nông, lâm nghiệp trên địa bàn, đồng thời đánh giá lại kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng và chi tiết địa danh, diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp theo chức năng 3 loại rừng cho phù hợp tình hình thực tế. Điều chỉnh, bóc tách các diện tích của người dân đang sinh sống, sản xuất canh tác ổn định ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng và kết quả theo dõi diễn biến rừng hàng năm, nhất là khu vực có nhiều người dân sinh sống, các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Có kế hoạch, lộ trình giải quyết dứt điểm tình trạng chồng lấn đất của người dân với đất do các nông, lâm trường quản lý...

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính

Đoàn giám sát kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo tập trung nguồn lực bảo đảm hoàn thành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Bố trí bảo đảm 10% nguồn thu tiền sử dụng đất hàng năm cho việc đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu và vận hành hệ thống thông tin đất đai. Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố phải cân đối bố trí dự toán kinh phí từ nguồn thu tiền sử dụng đất và một phần của ngân sách địa phương (ngoài phần ngân sách tỉnh giao) để đo đạc lập bản đồ địa chính, cắm mốc giới đất đai, lập hồ sơ địa chính, hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai, bản đồ khép kín phục vụ cho công tác quản lý, cấp GCNQSD đất lần đầu.

Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tại văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Cập nhật, chỉnh lý biến động các thửa đất mà các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang quản lý, sử dụng; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đo đạc bản đồ, hồ sơ địa chính. Kiểm tra, hướng dẫn các địa phương, đơn vị quản lý và sử dụng đất đai, rà soát, cắm mốc giới, đo đạc lập bản đồ địa chính, lập phương án sử dụng đất, cấp GCNQSD đất.

Đối với UBND các huyện, thành phố, cần kiểm soát chặt quy trình, thủ tục hành chính về đất đai, thực hiện nghiêm quy định liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính từ huyện đến xã. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; thường xuyên rà soát, cập nhật, công bố công khai bộ thủ tục hành chính. UBND các huyện chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân chậm, trễ hẹn; giải quyết dứt điểm các hồ sơ hộ gia đình, cá nhân đã kê khai đăng ký, đề nghị cấp giấy chứng nhận còn tồn đọng. Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra những hạn chế, khuyết điểm đối với hồ sơ cấp GCNQSD đất cho một số hộ gia đình, cá nhân còn sai sót, nhất là các trường hợp đã được thanh, kiểm tra chỉ ra nhưng vẫn chưa kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế.

TRẦN THU