Một số kinh nghiệm thẩm tra, giám sát của HĐND cấp huyện tỉnh Hà Giang

Bài 3: Thẳng thắn chỉ ra những hạn chế

- Thứ Hai, 24/04/2023, 06:04 - Chia sẻ

Ngoài đánh giá khách quan, khái quát ưu điểm đạt được, các báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện Đồng Văn, Hà Giang đã thắng thắn chỉ ra những hạn chế trong từng lĩnh vực; nhận định đưa ra đều có số liệu cụ thể minh chứng. Có thể nói, đó là yếu tố quan trọng làm nên chất lượng của báo cáo thẩm tra.

Số liệu cụ thể minh chứng cho nhận định

Các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện Đồng Văn trình tại kỳ họp ngày càng được chuẩn bị kỹ và có chất lượng. Ngoài đánh giá khách quan, khái quát ưu điểm, báo cáo thẩm tra đã thắng thắn chỉ ra những hạn chế trong từng lĩnh vực. Cụ thể, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện đã chỉ ra công tác điều tra, làm rõ tội phạm vẫn còn hạn chế; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa tội phạm có nơi hiệu quả chưa cao, một số loại tội phạm diễn biến phức tạp; tình trạng vi phạm hành chính xảy ra trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội... Các nhận định đưa ra trong báo cáo thẩm tra đều có số liệu cụ thể minh chứng, qua đó cho thấy sự khách quan, công tâm, trách nhiệm của các Ban, là cơ sở để đại biểu HĐND huyện thảo luận tại hội trường. Qua thẩm tra, Ban Pháp chế HĐND huyện đã có những kiến nghị phù hợp, kịp thời đề nghị UBND huyện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan khắc phục.

Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Đồng Văn khóa XXI - ẢNH T. VY
Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Đồng Văn khóa XXI. Ảnh: T. Vy

Để có được các báo cáo thẩm tra bảo đảm chất lượng, việc tổ chức hoạt động giám sát thường xuyên có vai trò rất quan trọng. Trên cơ sở quy định của pháp luật, nghị quyết của HĐND huyện và tình hình thực tế của huyện, nhất là các vấn đề cử tri quan tâm, quá trình giám sát, Ban đã lựa chọn nội dung để giám sát trực tiếp tại cơ sở; đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, Ủy viên Ban trước cử tri, đi sâu tìm hiểu, nắm bắt đến tận cùng vấn đề, nhất là vấn đề hạn chế, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân, từ đó phản ánh trong báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp. Cùng với phát hiện ra hạn chế, tồn tại của cơ quan quản lý Nhà nước, việc các Ban của HĐND huyện mạnh dạn đưa các vấn đề đó vào báo cáo thẩm tra chính là yếu tố quan trọng làm nên chất lượng của báo cáo thẩm tra.

Kiên quyết với nội dung chuẩn bị còn sơ sài, thiếu căn cứ

Tuy nhiên, một số báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết chuẩn bị chưa kỹ, chất lượng chưa cao. Việc gửi hồ sơ, tài liệu thẩm tra trong nhiều kỳ họp HĐND thường chậm, chưa đúng thời hạn quy định. Hoạt động giám sát, đặc biệt là khảo sát thực tế nắm bắt thông tin phục vụ công tác thẩm tra còn hạn chế (do báo cáo gửi đến các Ban chậm, thời gian dành cho khảo sát không nhiều). Thành viên Ban HĐND hoạt động kiêm nhiệm; kỹ năng thẩm tra của thành viên Ban còn nhiều hạn chế…

Để hoạt động thẩm tra các văn bản trình kỳ họp HĐND bảo đảm chất lượng,  theo Ban Pháp chế HĐND huyện Đồng Văn, các Ban của HĐND cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động giám sát thường xuyên. Việc bố trí thời gian và lựa chọn đối tượng khảo sát, làm việc trực tiếp với các đơn vị liên quan phục vụ cho công tác thẩm tra phải chọn lọc, bảo đảm hợp lý, khoa học, tránh chồng chéo, dàn trải.

Căn cứ nhiệm vụ thẩm tra được phân công, các Ban HĐND cần xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban. Phối hợp chặt chẽ với các Ban HĐND, UBND, cơ quan chuyên môn của UBND, các đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND; kiên quyết trước các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết chuẩn bị còn sơ sài, thiếu căn cứ, không đạt yêu cầu. Thành viên Ban cần chủ động nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu các báo cáo, đề án và tờ trình, dự thảo nghị quyết đã được gửi trước để thẩm tra.

Cần thực hiện việc thẩm tra báo cáo trình kỳ họp HĐND theo đúng trình tự quy định của Luật. Tại buổi họp thẩm tra báo cáo, ngoài đại diện lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, một số ngành có liên quan, mời Thường trực HĐND dự và cho ý kiến ngay tại buổi họp thẩm tra. Việc tổ chức họp thẩm tra báo cáo theo quy định của Luật sẽ là yếu tố bắt buộc cơ quan có báo cáo được thẩm tra phải chuẩn bị, gửi báo cáo để thẩm tra đúng thời gian quy định; khắc phục tình trạng báo cáo trình kỳ họp chậm như hiện nay - Ban Pháp chế HĐND huyện Đồng Văn nhấn mạnh.

Báo cáo thẩm tra cần thể hiện rõ trách nhiệm, quan điểm, chính kiến của Ban, các phần mục rõ ràng, nội dung nào nhất trí, nội dung nào có ý kiến khác nhau và khác nhau ở điểm nào, nội dung nào chưa nhất trí hoặc không nhất trí, lý do, nội dung nào cần sửa đổi, bổ sung hoặc thảo luận, trao đổi tiếp, để các đại biểu HĐND quan tâm cho ý kiến. Thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện các kiến nghị trong báo cáo thẩm tra. Các Ban cần đưa những vấn đề đã kiến nghị vào nội dung giám sát thường xuyên, hàng tháng có sự trao đổi với cơ quan được kiến nghị để chỉ đạo khắc phục những hạn chế, vướng mắc; đồng thời, báo cáo Thường trực HĐND huyện để có chỉ đạo kịp thời.

PHƯƠNG MINH