Bắc Giang phát huy hiệu quả nghị quyết của Hội đồng Nhân dân

Bài 2: Thêm nhiều thông tin đa chiều, thực tiễn sống động

- Thứ Ba, 11/06/2024, 06:32 - Chia sẻ

Thông qua MTTQ và đại biểu HĐND, các ý kiến cử tri, Nhân dân được gửi đến cơ quan thẩm quyền ban hành chính sách, trở thành kênh thông tin quan trọng, cơ sở ban hành quyết sách sát đúng thực tiễn; từ ý kiến phản biện xã hội, các cơ quan chuyên môn, cơ quan thẩm tra có thêm nhiều thông tin đa chiều về thực trạng vấn đề cần ban hành chính sách, thực tiễn sống động từ những nhận định, đánh giá phân tích, số liệu cụ thể để tiếp thu, chỉnh sửa các đề án, dự thảo nghị quyết, hoặc đề nghị đưa ra khỏi chương trình kỳ họp.

Đó là những nội dung nổi bật trong công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh trong xây dựng, triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Giang Khóa XIX.

Giúp quyết sách sát thực tiễn, bảo đảm khả thi

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thông qua MTTQ và đại biểu HĐND, các ý kiến cử tri, Nhân dân được gửi đến cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách và trở thành kênh thông tin quan trọng, làm cơ sở ban hành chính sách sát đúng với thực tiễn. Đã có khá nhiều đề xuất chính sách do MTTQ, đại biểu HĐND tỉnh đề nghị được Thường trực HĐND, UBND tỉnh thống nhất và trình các kỳ họp HĐND tỉnh ban hành nghị quyết. Điển hình là Nghị quyết số 81/2023/NQ-HĐND quy định một số nội dung liên quan đến người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố. Với mức kinh phí tăng lên đã kịp thời hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và người tham gia trực tiếp vào công việc ở thôn, tổ dân phố phù hợp với thời gian thực hiện nhiệm vụ, thu hút nhân lực trẻ.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức phản biện nhiều nội dung có tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: Dự thảo Đề án phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2030; Dự thảo Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022 - 2030; Dự thảo Đề án thu gom, xử lý rác thải, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trong hoạt động sản xuất nông nghiệp; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Đề án quản lý, bảo trì và vận hành khai thác trên hệ thống đường bộ địa phương; Dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025…

Bài 2: Thêm nhiều thông tin đa chiều, thực tiễn sống động -0
MTTQ tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Ảnh: Lan Phương

Từ ý kiến phản biện xã hội, các cơ quan chuyên môn, cơ quan thẩm tra có thêm nhiều thông tin đa chiều về thực trạng vấn đề cần ban hành chính sách, thực tiễn sống động từ những nhận định, đánh giá phân tích, số liệu cụ thể của các đại biểu tham gia phản biện để tiếp thu, chỉnh sửa các đề án, dự thảo nghị quyết hoặc đề nghị đưa ra khỏi chương trình kỳ họp nhằm bảo đảm chất lượng các quyết sách trình HĐND.

Điều chỉnh sát thực tiễn

Từ 2021 - 2023, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã tổ chức trên 800 hội nghị cho trên 57.000 lượt cán bộ mặt trận các cấp, Ban công tác mặt trận ở khu dân cư và các tầng lớp Nhân dân bằng những hình thức phong phú như hội nghị, tờ gấp giới thiệu hay tư vấn, cung cấp thông tin... dễ hiểu, dễ thực hiện. Qua đó, giúp thông tin chính sách đến với đối tượng thụ hưởng dễ dàng hơn thay vì những kế hoạch hành động chung chung và phân công phối hợp trong nội bộ các cơ quan thực hiện chính sách. Trong đó, nội dung tập trung vào các nghị quyết liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động MTTQ các cấp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc của chính quyền các cấp trong thực hiện các nghị quyết.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn MTTQ các cấp trong tỉnh chủ trì, phối hợp với HĐND cùng cấp giám sát các chương trình kinh tế - xã hội tại địa phương. Sau giám sát, đã kiến nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp, các địa phương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, kiến nghị chấn chỉnh việc chưa làm được trong quá trình thực thi pháp luật trên địa bàn; đồng thời, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa, bổ sung những nội dung bất cập cho phù hợp với thực tiễn từng địa phương, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh: việc đưa chính sách vào thực tiễn cuộc sống là một quá trình chịu tác động của nhiều yếu tố, cần các giải pháp hữu hiệu trong thực hiện. Do vậy, MTTQ các cấp tích cực phối hợp với HĐND, UBND, đại biểu HĐND cùng cấp tổng hợp các kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội, tiếp xúc cử tri; góp phần điều chỉnh các nghị quyết sát với thực tiễn. Điển hình như: Ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 5.4.2023 dừng thực hiện chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp trung tâm giám sát, điều hành thông minh gắn với chuyển đổi số trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp tỉnh Bắc Giang, đã được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 29.6.2021, điều chỉnh tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 4.10.2022. Do nhận thấy việc thực hiện dự án trong giai đoạn tới nên thực hiện theo hướng thuê dịch vụ là phù hợp với điều kiện thực tiễn về hạ tầng hiện có, góp phần giảm chi phí đầu tư và duy trì hoạt động cũng như nguồn nhân lực vận hành. 

BẢO QUYÊN
#