Nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề của HĐND

Bài 2: Khai thác thông tin trực tiếp từ hồ sơ công việc

- Thứ Tư, 14/09/2022, 05:56 - Chia sẻ

Đơn vị giám sát trực tiếp thường được các đoàn giám sát HĐND huyện Tương Dương, Nghệ An lựa chọn ở các vùng khác nhau nhằm đánh giá khách quan, đa chiều, từ đó đưa ra kiến nghị giám sát phù hợp cho từng địa phương, đơn vị. Quá trình giám sát, ngoài trao đổi trực tiếp, các đoàn giám sát khai thác thông tin trực tiếp từ hồ sơ công việc của đơn vị được giám sát để xác định tính đúng đắn của thông tin được cung cấp; đồng thời, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ để “cầm tay, chỉ việc”, giúp cán bộ cấp cơ sở khắc phục tồn tại, hạn chế.

Giải quyết nguyện vọng chính đáng của Nhân dân

Để xác định được đúng đắn chuyên đề giám sát, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện Tương Dương, Nghệ An chỉ đạo các Ban HĐND tăng cường khảo sát, giám sát thực hiện nghị quyết của HĐND huyện ở cả 2 cấp, đồng thời thường xuyên phối hợp chặt với UBMTTQ các cấp nhằm kịp thời nắm bắt thông tin dư luận và nguyện vọng của Nhân dân. Vì vậy, nhiều chuyên đề giám sát nhận được quan tâm, tác động tích cực đến hoạt động của các cơ quan nhà nước, góp phần giải quyết nguyện vọng chính đáng của Nhân dân như: Giám sát công tác cải cách hành chính; công tác tiếp công dân, giải quyết ý kiến, kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát các mô hình phát triển sản xuất, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi thuộc Chương trình 30a, 135 trên địa bàn huyện từ năm 2019 - 2021; tình hình quản lý, sử dụng, khai thác các công trình nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn huyện…

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Tương Dương, Nghệ An Khóa XX
Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Tương Dương, Nghệ An Khóa XX

Thành viên đoàn giám sát là nhân tố quyết định thành công, hiệu quả hoạt động giám sát, ngoài Thường trực HĐND và cán bộ chuyên trách, thành viên các Ban HĐND là thành phần cơ bản, thành viên đoàn giám sát được chọn lựa kỹ, có trình độ, chuyên môn, năng lực, sở trường công tác phù hợp với nội dung chuyên đề giám sát. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện ban hành quy định về đánh giá, xếp loại đại biểu, Tổ đại biểu HĐND huyện nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu cũng như phát huy vai trò trách nhiệm giám sát của đại biểu HĐND huyện. 

Thường trực HĐND huyện Tương Dương chia sẻ: Đơn vị giám sát trực tiếp thường được lựa chọn ở các vùng khác nhau về điều kiện địa lý, kinh tế - xã hội, nguồn lực nhằm đánh giá khách quan, đa chiều về cùng một vấn đề giám sát, từ đó đưa ra kiến nghị giám sát phù hợp cho từng địa phương, đơn vị. Quá trình giám sát, ngoài trao đổi trực tiếp, các đoàn giám sát còn khai thác thông tin trực tiếp từ hồ sơ công việc của đơn vị được giám sát để xác định tính đúng đắn của thông tin được cung cấp; đồng thời, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ để “cầm tay, chỉ việc” góp phần giúp cho cán bộ cấp cơ sở khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ. 

Hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND huyện Tương Dương đã góp phần giải quyết nhiều nguyện vọng, nhu cầu bức thiết của cử tri địa phương về sản xuất, an sinh - xã hội, giáo dục, y tế giảm các đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện, không để xảy ra khiếu nại tập thể. 

Đưa thành nội dung giải trình, chất vấn

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND huyện Tương Dương vẫn còn một số lúng túng, bất cập, chưa mang lại hiệu quả cao: Nội dung một số cuộc giám sát chưa sâu, một số vấn đề được cử tri, Nhân dân quan tâm còn chưa được triển khai giám sát. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị của một số cuộc giám sát chưa được thực hiện nghiêm túc…

Để hoạt động giám sát chuyên đề thực sự hiệu quả, Thường trực HĐND huyện Tương Dương nhấn mạnh việc lựa chọn chuyên đề giám sát phải sát với tình hình thực tế. Theo đó, cần phát huy vai trò của MTTQ, cử tri, đại biểu HĐND đề xuất, kiến nghị nội dung giám sát; thường xuyên nắm bắt dư luận, tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị để lựa chọn những vấn đề cử tri quan tâm, ưu tiên lựa chọn giám sát những vấn đề liên quan đến thực hiện cơ chế, chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của Nhân dân. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của công tác khảo sát để phát hiện những vấn đề mới, cần quan tâm giải quyết hoặc lĩnh vực phát sinh nhiều hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc công tác giám sát đúng trọng tâm và đề xuất những kiến nghị phù hợp.

Đối với những kiến nghị đã đến thời hạn giải quyết chưa được thực hiện, HĐND phải gửi văn bản nhắc nhở, đôn đốc, yêu cầu báo cáo hay tổ chức tái giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Cần thiết đưa thành nội dung giải trình, chất vấn tại các kỳ họp HĐND. “Đây là biện pháp kiên quyết đối với những kiến nghị thực hiện chậm, việc chấn chỉnh, khắc phục hạn chế chưa đạt yêu cầu cần được trả lời công khai để cử tri theo dõi, giám sát” - Thường trực HĐND huyện Tương Dương nhấn mạnh.

THÁI AN