Nghị quyết Kết quả giám sát của HĐND tỉnh Bình Dương về thực hiện các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch

Bài 1: Kịp thời đưa chính sách hỗ trợ đến đối tượng thụ hưởng

- 06:14, 01/08/2022

Tại Kỳ họp thứ 6 mới đây, HĐND tỉnh Bình Dương Khóa X đã thông qua Nghị quyết về Kết quả giám sát của HĐND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn. Nghị quyết đã ghi nhận những kết quả rất tích cực như: Phát huy và đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp cơ sở; công tác phối hợp cơ bản bảo đảm… góp phần đưa các chính sách hỗ trợ đến với các đối tượng thụ hưởng kịp thời, đúng đối tượng, chế độ; đồng thời, cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp cơ sở

Nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Dương đánh giá: Các chính sách hỗ trợ bám sát thực tiễn, đúng đối tượng đã góp phần giúp người lao động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, đồng thời hỗ trợ người sử dụng lao động giảm chi phí, duy trì sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động. Đặc biệt, khoản hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đã góp phần bù đắp một phần thu nhập, hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bài 1: Kịp thời đưa chính sách hỗ trợ đến đối tượng thụ hưởng -0
HĐND tỉnh Bình Dương giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tại huyện Bàu Tràng. Ảnh: Ngọc Tú

Các địa phương đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh. Trong đó, phát huy và đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp cơ sở trong công tác thống kê, rà soát, lập danh sách các đối tượng; thẩm định, phê duyệt danh sách, thông báo, chuẩn bị lực lượng và tổ chức các bước, thời gian, địa điểm thực hiện hỗ trợ... Các chính sách hỗ trợ cơ bản được thực hiện đúng đối tượng, đầy đủ, kịp thời và công khai, minh bạch, không để xảy ra tiêu cực.

Nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Dương cũng ghi nhận: Công tác phối hợp của các ngành, các cấp, địa phương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ cơ bản bảo đảm, nhất là sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của sở, ngành chuyên môn về quy trình, trình tự thực hiện; sự tăng cường cán bộ lãnh đạo tuyến tỉnh về hỗ trợ cho địa phương cấp huyện, xã; phối hợp tốt giữa các cấp, các ngành, đoàn thể từ huyện đến xã trong từng khâu, từng công đoạn thực thi chính sách... Qua đó, giúp việc triển khai các chế độ, chính sách hỗ trợ bảo đảm linh hoạt, nhanh chóng. Công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt các vấn đề còn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ được các địa phương, các ngành quan tâm thực hiện, góp phần đưa các chính sách hỗ trợ đến với các đối tượng thụ hưởng kịp thời, bảo đảm đúng đối tượng, chế độ hỗ trợ…

Nhiều bất cập trong quản lý dân cư, quản lý xã hội

Tuy nhiên, Nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Dương cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn và hạn chế, trước hết là trong giải quyết các chính sách hỗ trợ. Đơn cử, về chính sách hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác: Chính phủ giao cho địa phương tự xác định các đối tượng để hỗ trợ là tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, tuy nhiên mỗi nơi xác định khác nhau và chưa thống nhất giữa các địa phương nên có thể bỏ sót đối tượng, dẫn đến việc khiếu nại. Hay đối với việc thực hiện Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ, Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ và Quyết định số 3040/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động, cơ sở pháp lý để xác định đối tượng được hỗ trợ chưa đồng bộ, thiếu thông tin, không phân rõ đối tượng nên còn nhiều bất cập trong giải quyết chính sách.

Trong thời gian triển khai thực hiện các gói chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, một số địa phương chi chế độ hỗ trợ có lúc còn chậm, nhất là các địa bàn đông dân cư, số lượng lao động lớn, nhà trọ nhiều (chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế; chi hỗ trợ cho Tổ Covid-19 cộng đồng). Bên cạnh đó, vẫn còn một số đối tượng bảo đảm điều kiện hỗ trợ nhưng bị bỏ sót hoặc chi hỗ trợ còn trùng lặp đối tượng thụ hưởng (dù đã phát hiện kịp thời và thu hồi).

Triển khai thực hiện gói chính sách hỗ trợ miễn thuế cho các đối tượng là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27.10.2021 của Chính phủ, UBND tỉnh chậm ban hành danh sách các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 nên cơ quan thuế chưa giải quyết các thủ tục miễn thuế cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nằm trong vùng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từng lúc, từng nơi chưa sâu rộng, chưa đầy đủ và kịp thời. Việc xử lý thông tin giả, thông tin trái chiều trên mạng xã hội liên quan đến các hoạt động hỗ trợ chính sách còn khó khăn, bị động. Hệ thống đường dây “nóng” 1022 của tỉnh tuy hoạt động tích cực nhưng có thời điểm việc tiếp nhận thông tin chưa đáp ứng yêu cầu.

Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành thực hiện các chính sách hỗ trợ, rà soát các nhóm đối tượng được hỗ trợ ở một số địa phương còn lúng túng, hợp lý, chặt chẽ (do thời gian áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội). Bên cạnh đó, việc quản lý dân cư, quản lý xã hội tại các địa phương còn nhiều bất cập; dẫn đến tình trạng lập trùng hoặc thiếu danh sách đối tượng thụ hưởng hoặc đối tượng đã không còn ở nơi cư trú, nên hạn chế trong việc chi trả thực tế cho các đối tượng…

NGUYỄN NHẬT