Tiên phong áp dụng phần mềm đánh giá, phân hạng sản phẩm

Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực do dịch bệnh Covid-19, song nhờ nỗ lực của các ngành, các cấp và các chủ thể, đặc biệt là việc tiên phong áp dụng phần mềm đánh giá, phân hạng sản phẩm, Chương trình OCOP của TP. Hà Nội đã đạt và vượt kế hoạch đề ra trong năm 2021. Đây là tiền đề quan trọng để tiếp tục hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của Chương trình OCOP của thành phố năm 2022 và cả giai đoạn 2021 - 2025.

Bài 1: Kịp thời xử lý nhiều vấn đề vướng mắc

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Thường trực và các Ban HĐND thành phố Đà Nẵng đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch, hình thức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn thư của công dân. Đặc biệt, nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng giám sát, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức Chương trình “Hội đồng Nhân dân với cử tri” lần thứ Nhất Khóa X bằng hình thức trực tuyến và truyền hình trực tiếp. Qua đó, nhiều ý kiến, vấn đề vướng mắc trên địa bàn được kịp thời xử lý, giải thích, thông tin, được cử tri đánh giá cao.

Quyết định một số nội dung cấp thiết, quan trọng

Bài cuối: Tổ chức thành công kỳ họp không giấy đầu tiên

Thành công của Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Lào Cai Khóa XVI - kỳ họp không giấy đầu tiên, khẳng định tính đúng đắn của việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của HĐND, trong đó có các kỳ họp HĐND. Thường trực HĐND tỉnh đang chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nghiên cứu hoàn thiện hệ thống hạ tầng, chuẩn bị nguồn nhân lực, bồi dưỡng cho các đại biểu để tổ chức kỳ họp không giấy tốt hơn, từ khâu chuẩn bị, gửi tài liệu, phát biểu đến biểu quyết... trên nền tảng kỹ thuật số.

Quan tâm kiện toàn lãnh đạo Thường trực, Ban HĐND cấp huyện, xã

Cần bổ sung mối quan hệ công tác giữa HĐND các cấp trong tỉnh, nhất là chế độ thông tin báo cáo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ. Đối với các cấp ủy, cần tăng cường lãnh đạo về tổ chức và hoạt động của HĐND. Trong đó, quan tâm bổ sung, kiện toàn nhân sự là lãnh đạo Thường trực, các Ban HĐND cấp huyện, xã bảo đảm đầy đủ, đúng theo quy định; bố trí cơ cấu nhân sự HĐND bảo đảm trình độ chuyên môn, lĩnh vực công tác phù hợp.

Dứt điểm các kiến nghị nhiều lần, kéo dài

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Khóa XI và sau Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Khóa XII, Thường trực HĐND tỉnh Kon Tum đề nghị UBND tỉnh tập trung nghiên cứu, rà soát, giải quyết dứt điểm các vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần, nhất là những kiến nghị kéo dài; các Ban HĐND tỉnh nghiên cứu, khảo sát, giám sát các vấn đề cử tri bức xúc kiến nghị, nhất là những kiến nghị nhiều lần, qua nhiều kỳ họp; các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đôn đốc đại biểu tích cực theo dõi, “đeo bám”, nhất là những kiến nghị nhiều lần.

Bài 1:  Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin

Ngay từ Khóa XV nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo quyết liệt xây dựng kế hoạch, dự án hiện đại hóa công tác phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh, trước hết là ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong xử lý, điều hành công việc. Bước sang nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Văn phòng xây dựng phần mềm “Hội đồng Nhân dân điện tử” nhằm đẩy mạnh hơn việc áp dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của HĐND các cấp, đặc biệt là thực hiện “kỳ họp không giấy”, tiến tới thực hiện kỳ họp điện tử.

Tham gia nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đóng góp chung vào thành công đó, các ĐBQH Đoàn Hà Tĩnh đã tích cực nghiên cứu, tham gia nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực vào các nội dung kỳ họp.

Tạo chuyển biến mạnh trong quản lý

HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thị, thành phố thực hiện nghiêm túc những cam kết, giải pháp đồng bộ để khắc phục tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý trên các lĩnh vực được chất vấn. Đó là, tạo bước chuyển biến đột phá về cải cách hành chính; thực hiện nghiêm quy định về xử lý môi trường trong các cụm công nghiệp; kịp thời nghiệm thu, quyết toán, bàn giao các khu đô thị, khu dân cư cho địa phương quản lý và ban hành quy định quản lý khu đô thị, khu dân cư sau đầu tư...

Nhiều kiến nghị liên quan đến sạt lở chưa được giải quyết

Theo báo cáo giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khóa VIII của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị: Mặc dù đa số ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết, giải trình, thông tin với cử tri (21/90 ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết xong; 33/90 nội dung đang được giải quyết; 27/90 ý kiến, kiến nghị đã được giải trình, thông tin), nhưng vẫn còn 9/90 nội dung chưa được giải quyết, trong đó, có nhiều kiến nghị liên quan đến tình trạng sạt lở.

Chủ động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Hội nghị TT HĐND

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh khu vực trung du và miền núi phía Bắc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh khu vực trung du và miền núi phía Bắc

Sáng 25.12, tại Thái Nguyên, Ban Công tác đại biểu phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh khu vực trung du và miền núi phía Bắc lần thứ 8, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với chủ đề :“Vai trò của Thường trực HĐND trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND”.

Xem tiếp...