Nhiều quyết sách thúc đẩy phát triển, bảo đảm an sinh

Mặc dù thời lượng tổ chức phải cắt giảm 1 ngày so với dự kiến nhưng kỳ họp thường lệ đầu tiên của HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa X đã thành công với việc ban hành 19 nghị quyết trên cơ sở xem xét 36 tờ trình, báo cáo của UBND, các cơ quan liên quan. Đáng lưu ý, những quyết sách, cơ chế đặc thù được đề xuất và ban hành căn cứ vào tình hình thực tiễn nhằm định hướng, thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội của địa phương.

Đồng Nai khai mạc Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh Khóa X

Ngày 30.7, HĐND tỉnh Đồng Nai đã khai mạc Kỳ họp thứ Hai Khóa X.

Vĩnh Phúc khai mạc Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khóa XVII

Sáng  30.7, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Khóa XVII đã khai mạc Kỳ họp thứ 2.

Thỏa đáng những vấn đề cử tri quan tâm

Chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khóa X đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo, phân công các sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu giải quyết, trả lời; đến Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tham mưu nội dung trả lời, Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương nhấn mạnh yêu cầu: Nội dung trả lời cần cụ thể, rõ ràng, đúng trọng tâm và lưu ý có kế hoạch giải quyết thỏa đáng những vấn đề cử tri quan tâm.

Củng cố khối đại đoàn kết, phát huy nội lực toàn dân

Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác triển khai được gắn với các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên mà còn tạo sự đồng thuận, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong thực hiện các mục tiêu phát triển.

Cao Bằng: Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra

Trong hai ngày 28 - 29.7, HĐND tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Hai.

Quyết tâm thực hiện thành công “mục tiêu kép”

Sáng nay 29.7, HĐND tỉnh Ninh Bình Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ Hai.

Hà Nội: Quy định về cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Thông báo số 424-TB/TU (ngày 26.7.2021) kết luận về chủ trương đối với một số cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Nỗ lực phục hồi nền kinh tế

Sáng 29.7, HĐND tỉnh Hòa Bình Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ Hai theo hình thức trực tuyến.

Ngành điện thành phố Hồ Chí Minh chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Thiết lập kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Hà Nội sẽ thiết lập kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, đồng bộ với kế hoạch cải tạo nhà ở toàn thành phố sẽ được hoàn chỉnh trong năm 2022. Theo đó, tất cả chung cư cũ tại quận Hai Bà Trưng đều nằm trong kế hoạch này. Riêng đối với những khu nhà tập thể xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa nằm trong giai đoạn được cải tạo lại, UBND thành phố đang nghiên cứu giao UBND quận trực tiếp xem xét, xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan đến bảo trì, bảo dưỡng...

Hội nghị TT HĐND

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh khu vực trung du và miền núi phía Bắc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh khu vực trung du và miền núi phía Bắc

Sáng 25.12, tại Thái Nguyên, Ban Công tác đại biểu phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh khu vực trung du và miền núi phía Bắc lần thứ 8, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với chủ đề :“Vai trò của Thường trực HĐND trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND”.

Xem tiếp...