Sóc Trăng: HĐND tỉnh thông qua một số nghị quyết về chủ trương đầu tư tại Kỳ họp thứ 17

- Thứ Hai, 13/11/2023, 18:35 - Chia sẻ

Ngày 13.11, HĐND tỉnh Sóc Trăng, Khóa X tổ chức Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thông qua một số nghị quyết quan trọng. Dự kỳ họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Lâm Văn Mẫn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Lâu và các đại biểu HĐNĐ tỉnh.

Tại kỳ họp, đại biểu đã nghe UBND tỉnh thông qua các tờ trình về phân bổ, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 đợt 3 từ các nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2022; đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương quản lý; thông qua tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư 22 dự án theo quy định của Luật Đầu tư công.

Sóc Trăng: Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh thông qua nhiều nghị quyết về chủ trương đầu tư -0
Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Cẩm Đào phát biểu tại kỳ họp

Kỳ họp cũng thông qua các tờ trình về chủ trương đầu tư đối với những dự án về chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo; dự án đầu tư mua sắm thiết bị dạy học phục vụ chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2022 - 2025 cho khối lớp 7, lớp 10; dự án hạ tầng thiết bị thực hiện quy chuẩn 1.0 và triển khai Đề án số 06 của Chính phủ; dự án hội trường 500 chỗ trong khu hành chính huyện Mỹ Xuyên.

Các đại biểu cũng đã thảo luận, đánh giá về sự phù hợp của dự thảo nghị quyết với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nêu rõ quan điểm và đề xuất phương án xử lý đối với những nội dung còn có ý kiến khác nhau, để bảo đảm các nội dung được quyết nghị đúng quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền, bảo đảm đầy đủ trình tự, thủ tục, phù hợp tình hình thực tiễn.

Sóc Trăng: Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh thông qua nhiều nghị quyết về chủ trương đầu tư -0
Quang cảnh kỳ họp 

Đại biểu HĐND tỉnh cũng đã biểu quyết thông qua 31 nghị quyết, trong đó có 3 nghị quyết về phân bổ, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư; 6 nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư; 22 nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Cẩm Đào đề nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, kế hoạch vốn được giao năm 2023. Có giải pháp hiệu quả, kịp thời để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, điều hành; phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Thường trực, các Ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết.

Tin và ảnh: Vũ Châu
#