Phú Thọ: Không giao cấp huyện xét tuyển, thi tuyển giáo viên

- Thứ Hai, 26/09/2022, 05:02 - Chia sẻ

Làm việc với UBND tỉnh, các sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và Trường Đại học Hùng Vương về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo và Quy hoạch phát triển GD - ĐT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, các huyện, thành, thị rà soát, sắp xếp lại hệ thống cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh và bố trí điều chuyển giáo viên cho phù hợp; có chương trình, kế hoạch đào tạo phù hợp với từng loại hình giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp; việc xét tuyển, thi tuyển giáo viên giao cho Sở Nội vụ chủ trì, không giao cho cấp huyện; về sách giáo khoa, nhất trí quan điểm cần có một bộ sách giáo khoa thống nhất, có thể dùng nhiều năm và học sinh các cấp có thể dùng chung…

HÀ VY
#