Lai Châu: Rà soát chế độ, chính sách chi trả cho lực lượng tuyến đầu

- Thứ Tư, 08/02/2023, 07:03 - Chia sẻ

Tại phiên họp giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện các chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh mới đây, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các Sở Y tế, Tài chính làm rõ một số nội dung như: đánh giá hiệu quả của các chính sách hỗ trợ của Trung ương trong thời gian dịch bệnh Covid-19; làm rõ trách nhiệm việc không thanh toán tiền bảo hiểm y tế tại các Phòng khám đa khoa khu vực… Đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh, ngành y tế trước mắt tập trung rà soát lại các chế độ, chính sách chi trả chế độ cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch; kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo các Trạm y tế cũng như nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ y tế; có chính sách tuyển dụng nhân viên y tế phù hợp với điều kiện thực tế; có hình thức tổ chức đúng quy định đối với Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ cơ sở 2...

LÊ HOÀNG
#